Katalog

KINGA KOWALIK-CICHECKA, 2015-09-24
CZĘSTOCHOWA

Zajęcia zintegrowane, Konkursy

Regulamin konkursu czytelniczego dla klas I-III.

- n +

„W magicznym świecie baśni H.Ch. Andersena”


Regulamin Szkolnego Konkursu Czytelniczego
dla uczniów klas I – III

I. Adresat konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I - III Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisiu.

II. Cele konkursu:

1. Zapoznanie z twórczością Hansa Chrystiana Andersena.
2. Sprawdzenie wiedzy uczniów poprzez zabawę.
3. Mobilizowanie do zdobywania wiedzy.
4. Doskonalenie umiejętności przekazywania przez uczniów nabytych wiadomości.
5. Zachęcanie do czytania książek spoza kanonu lektur.
6. Rozbudzanie motywacji czytania i rozwijania umiejętności odbierania dzieł literackich.
7. Pobudzenie postaw kreatywnych ucznia w procesie kształtowania umiejętności i gromadzenia wiedzy.
8. Wdrażanie do samodzielnej pracy i rozwój umiejętności podejmowania szybkiej decyzji.
9. Zachęcanie do brania udziału w konkursach.


III. Organizacja konkursu:

- W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas I - III.
- Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są u Pani Kingi Kowalik – Cicheckiej
- Termin konkursu: 27 maja 2011r.


- Do tego czasu uczniowie zainteresowani konkursem zobowiązani są zapoznać się z treścią następujących baśni :
1. „Brzydkie kaczątko”
2. „Calineczka”
3. „Dziewczynka z zapałkami”
4. „Królowa Śniegu
5. „Nowe szaty cesarza
6. „Słowik
7. „Świniopas”

- Prace będzie sprawdzać komisja wyłoniona spośród nauczycieli, opiekunów uczniów uczestniczących w konkursie.
- Na pytania konkursowe uczniowie będą odpowiadali pisemnie, na przygotowanych kartach konkursowych.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE.
NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY !!!


Organizator konkursu:.................
Wyświetleń: 400


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.