Katalog

Marlena Kaźmierska, 2015-10-06
Kłodawa

Muzyka, Artykuły

Obszary kreatywnej edukacji muzycznej we współczesnej przestrzeni muzycznej.

- n +

Umiejętność śpiewu, gry na instrumencie, ruch przy muzyce, elementarne tworzeni muzyki, słuchanie to zdolności muzyczne. Powinny być wszystkie te rodzaje w procesie wychowania muzycznego uwzględniane i rozwijanie. Nie można ominąć lub umniejszać roli w rozwoju muzycznym dziecka żadnej ze zdolności. Jeśli dziecko nie jest mocne w śpiewie, może dobre oddawać ekspresję ruchową, jeśli jest ograniczone ruchowo, będzie dobrze sobie radził na grze na instrumencie.
Kiedyś muzyka była traktowana drugorzędnie, ale badania wykazały z muzyka rozwija dzieci intelektualnie, procesy myślowe, spostrzeganie, uwagę, koncentrację, spostrzegawczość, refleks. Kontakt z muzyką rozwija bowiem aktywną i twórcza wyobraźnię.
Dlatego nowa jakość w nauczaniu muzyki powinna uwzględniać szereg zadań muzycznych., które zakładają samodzielne rozwiązywanie ich przez dzieci. Rozwiązania te mają mieć charakter indywidualny, wpływają więc na rozwój myślenia dywergencyjnego, oddalającego umysł dzieci od stereotypów i typowości. Uświadomione dzieciom różne możliwości rozwiązań muzycznych na przykład w improwizacjach muzyki, żywo angażują ich wyobraźnię, aktywizują myślenie w tym również symboliczne..
Nową jakością powinna się wyrażać możliwość osobistej wypowiedzi dzieci na temat wartości lub jej braku muzyki.
Innym rodzajem kreatywnej muzyki będzie wyrażanie muzyki swa ekspresja ruchowa plastyczną itd., która jest też wynikiem słuchania muzyki.
Kolejnym obszarem jest wykorzystywanie muzyki w psychoterapii.
Wyświetleń: 72


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.