AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Kołomyjska, 2015-08-03
Łęczna

Ogólne, Program nauczania

Program zajęć terapeutycznych dla dziecka z ADHD z kl.1.

- n +

I.
Dane dziecka
Imię i nazwisko:...............................................
Data urodzenia:..................................................
II
Charakterystyka dziecka
Została sporządzona na podstawie orzeczenia nr. ............. o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez PPP w ............ Na podstawie diagnozy lekarskiej stwierdzono u dziecka ADHD typu mieszanego oraz zaburzenia zachowania opozycyjno- buntownicze. U dziecka występuje obniżony nieharmonijny rozwój funkcji poznawczych. Ogólny poziom inteligencji kształtuje się na poziomie inteligencji przeciętnej. Są to: myślenie abstrakcyjne, rozumienie arytmetyczne oraz tempo uczenia się wzrokowo- ruchowego na materiale symbolicznym. Mocną stroną ucznia są: adekwatny do wieku zasób słownictwa, znajomość i rozumienie zasad społecznych, prawidłowa spostrzegawczość i analiza wzrokowa. Istotne zaburzenia występują w zakresie: pamięci świeżej i trwałej, koncentracji uwagi, syntezy wzrokowej, grafomotoryki, myślenia przyczynowo- skutkowego oraz tempa pracy.
III
Cele zajęć:
Działań dydaktycznych:
-Usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji i korygowanie odchyleń, ewentualne likwidowanie przyczyn uniemożliwiających prawidłowy rozwój i przebieg procesów uczenia się ,
Działań psychoedukacyjnych:
- poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dziecka, poprzez nawiązywanie satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi( zmiana sposobu zachowania) -przeciwdziałanie zaburzeniom nerwowym
-zmniejszenie napięć i niepokojów( odreagowanie emocjonalne)
-uczenie pozytywnego patrzenia na siebie, swoje życie i otoczenie( zmiana sądów o rzeczywistości)
Warunki:
Zajęcia mają formę zabawy, urozmaiconą pomocami dydaktycznymi, przeplataną zajęciami o charakterze relaksu
Zasady:
-Indywidualne bazowanie na funkcjach dobrze wyćwiczonych
-optymalne wyćwiczenie funkcji opóźnionych
-stopniowanie trudności
-systematyczność
-ciągłość oddziaływania psychoterapeutycznego
Etapy diagnozowania:
Na diagnozę składają się wnioski i indywidualne zalecenia z orzeczenia PPP
dane z wywiadu z rodzicami
wywiad z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami
obserwacja zachowania w klasie
obserwacja pracy indywidualnej i w warunkach zabawy zorganizowanej i spontanicznej
analiza wytworów szkolnych
Program terapeutyczny
ważny od ...
Zajęcia obejmują :
Działania dydaktyczne:
Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej na materiale obrazkowym i geometrycznym:
-rozpoznawanie przedmiotów i ich elementów na obrazkach;
-porównywanie przedmiotów i obrazków różnej wielkości;
-dobieranie części do całości obrazka;
-układanie obrazków po uprzednim rozcięciu;
-układanie puzzli i loteryjek obrazkowych (na wzorze, według wzoru i bez wzoru);
-zabawa "co się zmieniło?" lub "kto zmienił miejsce";
-różnicowanie znaków graficznych i rysunków;
-grupowanie obrazków ze względu na wskazana cechę;
-dobieranie obrazków o określonej czynności;
-wyszukiwanie obrazków opisanych słownie;
-zabawy w "skojarzenia";
-porządkowanie i opowiadanie historyjek obrazkowych;
-eliminowanie obrazka nie pasującego do historyjki lub całości;
-rozpoznawanie obrazków pokazywanych w krótkich ekspozycjach;
-różnicowanie i segregowanie figur geometrycznych pod względem kształtu, wielkości i koloru;
-odtwarzanie układów wzrokowo - przestrzennych z klocków według wzoru
-loteryjki, domina, układanki geometryczne jedno- i wielobarwne;
-układanie figur po uprzednim rozcięciu; tworzenie wycinanki z figur geometrycznych lub obrazków z klocków geometrycznych;
Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej na materiale litero podobnym i literowym:
-odtwarzanie z pamięci uprzednio widzianych kształtów i wzorów literowych;
-opracowanie samogłosek i spółgłosek;
-tworzenie i pisanie sylab otwartych ze wszystkimi samogłoskami;
-dobieranie par jednakowych sylab;
-różnicowanie sylab podobnych;
-dopełnianki, domina, suwaki i zegary sylabowe;
-tworzenie wyrazów z rozsypanek sylabowych;
-wyszukiwanie takich samych wyrazów;
-loteryjka wyrazowa;
-segregowanie wyrazów ze względu na obecność danej litery;
-odszukiwanie prawidłowego układu liter w pokazanym wcześniej wyrazie;
-układanie napisów pod obrazkami;
-porządkowanie wyrazów zgodnie z ich strukturą
ćwiczenia pamięci wzrokowej
-układanie obrazków według kolejności w której były eksponowane;
-zapamiętywanie jak największej liczby przedmiotów eksponowanych na obrazku;
-odtwarzanie z pamięci układów wzrokowo - przestrzennych z klocków

-dokańczanie szlaczka wg. wzoru, plątanin ki, labirynty
-ćwiczenia stałości spostrzegania( przedmioty nakładające się)
-zapisywanie zapamiętanych wyrazów
-rozpoznawanie, którego obrazka brakuje w porównaniu ze stanem wcześniejszym
- rozpoznawanie, której cyfry brakuje
- układanie obrazków w określonym miejscu tabeli.
-uzupełnianie z pamięci brakujących liter
-,, Memo- owoce"
-rysowanie z pamięci uprzednio pokazanych wzorów na tablicy
ćwiczenia koncentracji uwagi:
-doskonalenie koncentracji uwagi w oparciu o zabawy manipulacyjne
-doskonalenie koncentracji uwagi w oparciu o materiał obrazkowy
-gry i zabawy usprawniające koncentrację uwagi
-doskonalenie koncentracji uwagi w oparciu o materiał literowy np. wyszukiwanie różnic między literami
ćwiczenia pamięci słuchowej i wzrokowej:
-zabawy muzyczno- ruchowe
-ćwiczenia na materiale słownym
- zabawy dydaktyczne
-nauka treści wierszy na pamięć
-ćwiczenia pamięci wzrokowej w oparciu o materiał obrazkowo- geometryczny,
-historyjki obrazkowe,
-materiał literowo- obrazkowy,
- gry dydaktyczne
ćwiczenia koncentracji uwagi:
-doskonalenie koncentracji uwagi w oparciu o zabawy manipulacyjne
-doskonalenie koncentracji uwagi w oparciu o materiał obrazkowy
-gry i zabawy usprawniające koncentrację uwagi
-doskonalenie koncentracji uwagi w oparciu o materiał literowy np. wyszukiwanie różnic między literami
Ćwiczenia manipulacyjne:
-zabawy stolikowe: pchełki, bierki, bilard stołowy;
-ćwiczenia usprawniające ruch chwytny palców (pianino, deszcz, wydrapywanie, pstrykanie, pukanie);
-ćwiczenia dłoni i pięści oraz układanie modeli z dłoni (kula, dziób, ptak itp.);
-ćwiczenia sprawnościowe palców (kominiarz, rak, gra na flecie, powitanie palców, haczyk, grabie itp.);
-zbieranie, nawlekanie, przewlekanie, przeplatanie drobnych elementów;
-wydzieranki, wycinanki, naklejanki z bibułkowych kulek.
Ćwiczenia grafomotoryczne:
-stemplowanie, obrysowywanie szablonów i kopiowanie rysunków;
-łączenie kropek liniami - tworzenie obrazków, trójkątów lub "zbieranie ziemniaków";
-kończenie rysunków i wykonywanie zagadek rysunkowych;
-kreślenie w liniach kształtów literopodobnych;
-pisanie litr ruchem ciągłym;
-pisanie liter, sylab, wyrazów i zdań w liniaturze.

Działania psychoedukacyjne
w oparciu o Program zajęć wychowawczo- profilaktycznych, ,Spójrz inaczej" A. Kołodziejczyka
Blok I( realizacja -5 spotkań)
Integracja i budowa zaufania w grupie:
-nawiązanie znajomości między dziećmi a prowadzącym
-wytworzenie bezpiecznej atmosfery w grupie poprzez zabawę
-ustalenie reguł i norm grupowych
-nauczenie się większej dbałości i troski o innych, rozwijanie empatii
-dawanie i otrzymywanie pozytywnych informacji o sobie
Blok II( realizacja- 9 spotkań)
Emocje
-uczenie rozpoznawania i nazywania emocji
-kształtowanie poczucia akceptacji dla innych
-radzenie sobie z negatywnymi emocjami( złość, lęk, smutek)
-poznawanie sposobów skutecznego godzenia się i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
Blok III( realizacja -3 spotkania)
Komunikacja interpersonalna
-kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania
-uczenie nadawania komunikatów ,,ja"
-uczenie się rozpoznawania sygnałów niewerbalnych
Blok IV( realizacja -4 spotkania)
Poczucie własnej wartości
-budowanie poczucia własnej wartości, dowartościowanie dziecka o niskiej samoocenie
- nauczenie się akceptowania własnych ograniczeń
-uczenie radzenia sobie z porażkami
-rozwijanie samoświadomości
-uczenie się wykorzystywania swoich mocnych stron
Blok V(realizacja -4 spotkania)
Radzenie sobie ze stresem
-zwiększenie samoświadomości na temat czynników wpływających na samopoczucie
-nauka odprężania się , koncentracji, wyciszenie
-poznanie technik redukowania napięcia emocjonalnego
-kształtowanie umiejętności gospodarowania własnym czasem
Do poszczególnych bloków tematycznych wplecione są ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje psychomotoryczne u ucznia. Szczególny nacisk położony jest na:
-ćwiczenie ogólnej sprawności ruchowej( koordynacji ruchowej i ruchowo -wzrokowo -słuchowej)
-ćwiczenia sprawności manualnej
-ćwiczenia funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej
-ćwiczenia funkcji słuchowej
-ćwiczenia pamięci
-ćwiczenia logicznego myślenia
-ćwiczenia koncentracji uwagi
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut
V.
Przewidywane efekty:
- zwiększenie koncentracji uwagi u dziecka
-zwiększenie zasobu pamięci świeżej
-zwiększenie zasobu pamięci trwałej

-zwiększenie umiejętności współpracy dziecka w grupie
-podniesienie samooceny dziecka
-zmniejszenie poziomu agresji
-obniżenie poziomu aktywności dziecka
VI.
Ewaluacja:
Sposoby ewaluacji:
- diagnoza wstępna- rozpoznanie specyficznych potrzeb dziecka oraz jego możliwości
-diagnoza bieżąca- rozpoznawanie postępów
-diagnoza sumująca- pomiar osiągnięć ucznia pod koniec roku szkolnego
Badanie osiągnięć dziecka:
-prowadzenie dokumentacji
-materiały pracy indywidualnej
-rozmowy z nauczycielami uczącymi, rodzicami- obserwacja funkcjonowania dziecka w grupie dziecięcej


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 559


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.