AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Karolina Bargieła, 2015-06-23
Kłobuck

Zawodowe, Różne

Test - zasady rachunkowości.

- n +

Rachunkowość handlowa
Technikum handlowe
Istota, funkcje i znaczenie rachunkowości
Klasa I

1. Zasada periodyzacji oznacza w rachunkowości:
a) ostrożną wycenę aktywów i pasywów
b) rzeczywiste odzwierciedlanie sytuacji majątkowej i finansowej firmy
c) ujmowanie zdarzeń gospodarczych w pewnych okresach czasu
d) występowanie kosztów i przychodów

2. Barter to wymiana towaru na:
a) towar
b) złoto i inne materiały szlachetne
c) pieniądze
d) żadna z powyższych odpowiedzi

3. Rachunkowość finansowa nie obejmuje:
a) księgowości
b) sprawozdawczości finansowej
c) analizy sprawozdań finansowych
d) wnioskowania do podejmowania decyzji w przyszłości

4. Funkcja oznaczająca ochronę i zabezpieczenie minia jednostki to:
a) funkcja informacyjna
b) funkcja kontrolna
c) funkcja ochronna
d) funkcja analityczna

5. W bm. dokonano sprzedaży i wydania towarów. Kontrahent dokona jednak płatności za miesiąc. Zgodnie z jaką zasadą należy ująć to zdarzenie w przychody bieżącego okresu:
a) periodyzacji
b) ostrożności
c) wiernego obrazu
d) memoriałowej

6. Sprawozdawczość finansowa to:
a) sporządzanie wszystkich sprawozdań w przedsiębiorstwie
b) sporządzanie kont bilansowych i niebilansowych
c) sporządzanie ewidencji operacji gospodarczych
d) żadna z powyższych odpowiedzi

7. Rachunkowość zarządcza związana jest z podejmowaniem decyzji w oparciu o informacje dostarczane przez:
a) rachunkowość operacyjną
b) rachunkowość informacyjną
c) rachunkowość finansową
d) rachunkowość systemową

8. Dokonywanie interpretacji przez dodatkowe czynności obrachunkowe i analityczne danych liczbowych dostarczonych przez rachunkowość wymaga:
a) funkcja informacyjna
b) funkcja analityczna
c) funkcja ochronna
d) funkcja kontrolna

9. Zapisy księgowe dokonywane są w rachunkowości na podstawie :
a) dowodów księgowych, potwierdzających wystąpienie operacji gospodarczej
b) sprawozdań księgowych, potwierdzających wystąpienie operacji gospodarczej
c) analiz księgowych, potwierdzających wystąpienie operacji gospodarczej
d) danych księgowych, potwierdzających wystąpienie operacji gospodarczej

10. Według której zasady księga rachunkowa musi zawierać i zaliczać do wyniku finansowego wszystkie dotyczące danego roku obrotowego osiągnięte przychody i koszty, niezależnie od terminu wpływu należności i zapłaty zobowiązań:
a) periodyzacji
b) ostrożności
c) wiernego obrazu
d) memoriałowej
Wyświetleń: 221


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.