Katalog

Dominik Mazgaj, 2015-06-23
Jaworzno

Historia, Sprawdziany i testy

I jaworznicki Konkurs Historyczny.

- n +

II WOJNA ŚWIATOWA

Imię
Nazwisko
Szkoła
Liczba punktów
Miejsce

Witamy Cię na I jaworznickim Konkursie Historycznym

Informacje dla Ucznia:

1. Przed Tobą test składający się z 30 pytań o różnym stopniu trudności.
2. Sprawdź, czy Twój test zawiera 30 pytań i 7 stron. Jeśli nie, poinformuj o tym Komisję.
3. Odpowiedzi na pytania będziesz udzielał w teście, który masz przed sobą.
4. Pracuj rozważnie i wpisuj odpowiedzi dopiero po zastanowieniu się.
5. Pisz czytelnie długopisem lub piórem.
6. Na rozwiązanie testu masz 60 minut.
7. Łącznie możesz zdobyć 45 punktów.

Powodzenia!!

1. Według planu wojennego 80 żołnierzy Westerplatte miało bronić placówki około 6 – 12 godzin. Tymczasem żołnierze bili się od 1 września 1939 r. przez:

a. 3 dni c. 7 dni
b. 6 dni d. 10 dni

2. Francusko -–brytyjska Rada Najwyższa Sprzymierzonych 12 października 1939 roku w Abbeville postanowiła:

a. nie udzielić Polsce pomocy wojskowej
b. kontynuować ograniczone natarcie francuskie w rejonie Saary
c. wysłać lotnictwo na pomoc Polsce
d. wysłać angielską flotę na Bałtyk

3. Siedzibą Generalnego Gubernatorstwa był:

a. Poznań c. Warszawa
b. Kraków d. Białystok

4. Agresja radziecka przeciw Polsce zaczęła się w 1939 r. od odczytania noty ambasadorowi Wacławowi Grzybowskiemu w Moskwie o 3.00 rano:

a. 16 września c. 18 września
b. 17 września d. 18 października

5. Jako ostatnia polska jednostka skapitulowała grupa operacyjna ,, Polesie" pod dowództwem generała:

a. Stanisława Kutrzeby c. Franciszka Kleeberga
b. Stefana Starzyńskiego d. Edwarda Rydza – Śmigłego

6. Na prezydenta Polski na obczyźnie, w wyniku kompromisów politycznych wyznaczono:

a. Władysława Raczkiewicza c. Władysława Sikorskiego
b. Ignacego Paderewskiego d. Józef Beck

7. Od 1066 roku nikomu nie udało się podbić Anglii, nawet Napoleonowi. H. Göring obiecał jednak Hitlerowi, że ,, wymbombarduje Anglię z wojny". Tymczasem to Brytyjczycy z
udziałem dywizjonów polskich, kanadyjskich i czeskiego złamali siłę Luftwaffe. Był to okres, kiedy Wielka Brytania samotnie dźwigała ciężar wojny z III Rzeszą. Zwycięska bitwa o Wielką Brytanię odbywała się:

a. sierpień - listopad 1940 r. c. kwiecień – czerwiec 1941 r.
b. luty - kwiecień 1941 r. d. marzec – październik 1940 r.

8. Niemcy uderzyły na ZSRR:

a. 15 maja 1941 r. c. 15 lipca 1941 r.
b. 22 czerwca 1941 r. d. 17 września 1939 r.

9. Tak zwana oś Rzym - Berlin - Tokio powstała ostatecznie w :

a. 1935 r. c. 1937 r.
b. 1936 r. d. 1938 r.

10. Akcja pacyfikacyjna AB oznaczała:

a. likwidację getta żydowskiego w Warszawie
b. likwidację znaczących przedstawicieli inteligencji polskiej
c. przeniesienie Polaków z terenów włączonych do III rzeszy
d. likwidację GG

11. Armia Krajowa, powołana w lutym 1942 r., stworzona została na bazie:

a. Związku Walki Zbrojnej c. Gwardii Ludowej
b. Służby Zwycięstwu Polsce d. Polskich Sił Zbrojnych

12. ,,Barbarossa" to niemiecki kryptonim ataku na:

a. Polskę c. Norwegię
b. ZSRR d. Francję

13. Napięcia w stosunkach polsko – sowieckich związane z formowaniem i pobytem Armii Polskiej w ZSRR dotyczyły:

a. próby wysłania przez Stalina jednej dywizji, a nie całej armii na front,
b. ograniczenia racji żywnościowych przez Sowietów dla Armii Polskiej do 30 tysięcy,
c. kwestii obywatelstwa ludności Kresów Wschodnich,
d. kwestii odkrytych w Katyniu grobów polskich oficerów

14. Ewakuacja Armii Polskiej do Iranu ( kwiecień – sierpień 1942r. ) odbyła się:

a. za zgodą i z inspiracji Stalina c. siłą; jednostki polskie przedostały się do Iranu
b. bez zgody Stalina d. z inicjatywy W. Churchill'a

15. "Ludzie padają z wyczerpania. Od czterech dni już nic nie jedli. Co ja mam powiedzieć jako dowódca armii, gdy żołnierz przychodzi do mnie i mówi: . Czy kiedykolwiek wyobrażał pan sobie naszych żołnierzy, jak rzucają się na padłego konia, odcinają głowę i wyjadają surowy mózg? Jak możemy walczyć, skoro nasi żołnierze nawet nie mają zimowych mundurów?" (fragment) – taki list otrzymał Hitler od:

a. feldmarszałka Ericha von Mansteina c. feldmarszałka Friedricha Paulusa
b. generała Heinza Guderiana d. feldmarszałka Erwina Rommla

16. W lipcu 1943 r. w rejonie pewnej miejscowości doszło do największej w historii bitwy pancernej, pomiędzy wojskami radzieckimi a dywizjami Waffen-SS,w której wzięło udział ok. 1200 czołgów i dział samobieżnych, będącej częścią bitwy na Łuku Kurskim – ta miejscowość to:

a. Lenino c. Prochorowka
b. Leningrad d. Stalingrad

17. Miasto Leningrad leżące nad jeziorem Ładoga, zostało otoczone i odcięte ( na 900 dni) przez Niemców od zaopatrzenia w grudniu 1941roku. Do kiedy trwała blokada tego miasta?

a. 2 lutego 1943r. c. 27 stycznia 1944r.
b. 29 listopada 1942r. d. 9 maja 1944r.

18. Lend – Lease to:

a. kryptonim ataku Niemiec na USA
b. to amerykański program pomocowy dla walczącej Europy
c. to nazwa niemieckiego pancernika
d. kryptonim lądowania aliantow w Normandii

19. Spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. Wielkiej Trójki ) przywódcy ZSRR, Józefa Stalina, premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla oraz prezydenta USA , Delano Roosevelta (od 4 do 11 lutego 1945) odbyło się w:

a. Poczdamie c. Techeranie
b. Jałcie d. Casablance

20. Tak zwana linia Gustawa broniła:

a. przejścia przez Ardeny c. granicy Niemiec w Alpach
b. drogi na Rzym d. granicy

22. Połącz formacje wojskowe z odpowiednimi opisami:

Siły powietrze III Rzeszy

Marynarka wojenna III Rzeszy

Całość sił zbrojnych III Rzeszy

Oddział ochronny SS

Luftwaffe Kriegsmarine Wehrmacht Schutzstaffel

23. Niemiecki plan agresji na państwa Europy Zachodniej w 1940 r. otrzymał nazwę:

a. Fall Gelb ( Plan Żółty) c. Fall Weiss ( Plan Biały)
b. Operacja Dynamo d. Operacja Cytadela

24. Blitzkrieg to :

a. cudowna broń Hitlera c. niemiecki pancernik
b. pas umocnień na granicy niemiecko - francuskiej d. wojna błyskawiczna

25. Akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy w Karlhorst pod Berlinem podpisał w nocy z 8 na 9 maja 1945 roku :

a. feldmarszałek Wilhelm Keitel c. feldmarszałek Erwin Rommel
b. generał Alfred Jodl d. Reichsfuhrer Heinrich Himmler
Wyświetleń: 423


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.