Katalog

Monika Łukaszuk, 2015-06-23
Lublin

Język rosyjski, Scenariusze

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu ZAKUPY.

- n +

KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Przeprowadzonej w dniu 26 listopada 2014 roku w klasie II W a i II B.

Prowadząca: Monika Łukaszuk
Czas trwania lekcji: 45 min.
Podręcznik: «Vot i my 2».
Temat: Повторяем, закрепляем и не забываем. Powtarzamy, utrwalamy i nie zapominamy.
Cele lekcji:
Cele językowo-komunikacyjne: utrwalenie i wzbogacenie leksyki oraz konstrukcji gramatycznych związanych z zakupami w sklepie spożywczym i centrum handlowym; powtórzenie słówek związanych z ubiorem i modą; kształtowanie umiejętności opisu fotografii i konstruowania dialogów;
Cele wychowawcze:
• Uczeń wie, jak należy zwracać się do sprzedawcy;
• Uczeń rozwija sprawność pracy w parach;
• Uczeń zachowuje właściwą postawę wobec nauczyciela i klasy;
Metoda pracy: komunikacyjna, burza mózgów.
Formy pracy: indywidualna, praca w parach, cała klasa pod kierunkiem nauczyciela.
Pomoce dydaktyczne: tablica i kolorowa kreda, projektor do wyświetlenia prezentacji, kostka z nazwami działów, kartki ze zdaniami do losowania, które należy przetłumaczyć, zdjęcia z czasopisma o modzie.

Scenariusz zajęć:
1) W ramach krótkiej rozgrzewki językowej cała klasa odmienia czasownik «покупать» kupować i «одеваться» ubierać się.
2) Każdy uczeń podaje słowo związane z wyrazem sklep. Dla utrudnienia zadania nie mogą to być nazwy działów i towarów. Ta leksyka zostanie powtórzona w innym typie zadania. Skojarzenia zostają zapisane na tablicy w formie mapy mentalnej.
3) Na tablicy wyświetlane są zdjęcia. Wylosowany uczeń nazywa po rosyjsku to, co znajduje się na fotografii.
4) Uczniowie rzucają kostką z nazwami działów. Zadaniem ucznia jest wymienić przynajmniej 3 artykuły, które możemy tam kupić .
5) Każdy z uczniów losuje zdanie, które należy przetłumaczyć na język rosyjski. Uczniowie mogą korzystać z dostępnych materiałów (podręcznik, zeszyt przedmiotowy, konsultacja z kolegą z ławki)
6) Kolejne zadanie polega na opisaniu w parach stroju modela / modelki ze zdjęcia.
7) Powtórzenie tworzenia form trybu rozkazującego. Zadanie interaktywne. Praca z całą klasą.
8) Słuchanie ze zrozumieniem.
9) Praca domowa
10) Rezerwa: wykreślanka z leksyką z działu Zakupy; zadanie Странная история. Zadanie polega na przekształceniu zdań, tak, by były logicznie poprawne;

Powtórzenie lekcji przypomina popularny teleturniej 1 z 10 (Один из десяти).

Wyświetleń: 215


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.