Katalog

Justyna Gordon, 2015-06-23
Rzeszów

Przedsiębiorczość, Sprawdziany i testy

Test sprawdzający wiedzę z podstaw przedsiębiorczości - ubezpieczenia oraz system emerytalny.

- n +

I. Jest to test jednokrotnego wyboru. Zakreśl prawidłową odpowiedź.
1. Obowiązkowym ubezpieczeniem w grupie ubezpieczeń społecznych jest:
a. zdrowotne
b. emerytalne i rentowe
c. emerytalne, rentowe i chorobowe
d. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe
2. Dla zabezpieczenia swoich bliskich przed nagłą śmiercią zalecane jest dodatkowe ubezpieczenie. Jest nim:
a. polisa na życie
b. ubezpieczenie emerytalne
c. OC
d. ubezpieczenie domu
3. Ubezpieczeniem zdrowotnym są objęci:
a. Pracownicy zatrudnieni na umowę o prace
b. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
c. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy
d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
4. Osoby będące na zwolnieniu lekarskim, dochody otrzymują ze względu na opłacane wcześniej:
a. Ubezpieczenie zdrowotne
b. Ubezpieczenie rentowe
c. Ubezpieczenie wypadkowe
d. Ubezpieczenie chorobowe
5. Podstawą naliczania ubezpieczenia zdrowotnego jest:
a. 9% z wynagrodzenia netto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne
b. Wynagrodzenie brutto
c. 9% z wynagrodzenia brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne
d. Żadna z powyższych odpowiedzi
6. Środki finansowe zgromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym inwestowane są:
a. tylko w III Filarze
b. tylko w II i III Filarze
c. I, II i III Filarze
d. w subkoncie oraz II i III Filarze
7. W obecnym systemie emerytalnym emerytura wypłacana jest zawsze:
a. z I filaru oraz subkonta
b. z II filaru
c. z I, II, III filaru oraz subkonta
8. Zarządzaniem środków zgromadzonych w I filarze zajmuje się:
a. ZUS
b. Fundusze Inwestycyjne
c. Otwarte Fundusze Emerytalne
d. OFE oraz ZUS
9. System emerytalny , w którym każdy indywidualnie odkłada środki na emeryturę , w oparciu o własne decyzje inwestycyjne jest system:
a. Kapitałowym
b. Mieszanym
c. Repartycyjnym
10. Wg najnowszych przepisów do III Filaru procentowa składka wynosi:
a. 12,22%
b. 2,3%
c. 5%
d. Żadna z powyższych odpowiedzi

II. Rozwiąż zadania, podaj dokładne wyliczenia.

1. Wiedząc, że pracownik zarabia 5000 zł brutto ustal jego wynagrodzenie netto.
(KUP=111.25 kwota wolna = 46.33)

2. Wiedząc, że wynagrodzenie brutto pracownika wynosi 3900 PLN, oblicz łączną kwotę składki, jaka wpłynie do ZUS- u z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń pracownika.


3. Pani Franciszka, przepracowała 35 lat zarabiając 2700 PLN brutto. Ustal wysokość jej emerytury z I i II filaru, wiedząc, że:
- stopa zwrotu z OFE wyniosła 43%
Wyświetleń: 624


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.