Katalog

marcin zimbicki, 2015-06-23
Nowa Iwiczna

Język polski, Artykuły

Powtórzenie wiadomości z romantyzmu.

- n +

1. Wypisz 10 haseł (słów kluczy) charakteryzujących światopogląd romantyczny.
2. Romantyczna natura była….
3. Poeta w czasach romantyzmu uważany był za…
4. Poezja w czasach romantyzmu uważana była za…
5. Wymień 4 najważniejszych autorów tej epoki.
6. Jednym z pierwszych wierszy romantycznych była „ODA DO MŁODOŚCI”
a) Wypisz elementy klasyczne i romantyczne z wiersza
b) Wypisz po 8 określeń charakteryzujących „starych” i „młodych” w wierszu.
c) Napisz swoimi słowami odezwę młodych do starych.
7. Ballada „Romantyczność” uważana jest za manifest programowy epoki romantyzmu
a) Przedstaw sytuację, która rozgrywa się w utworze
b) Przedstaw osoby, które biorą udział w historii
c) Określ różnice w światopoglądzie narratora i Starca
d) Udowodnij, że utwór jest manifestem programowym epoki.
e) Wyjaśnij Starcowi i innym niedowiarkom, że romantyzm, to naprawdę wspaniała epoka – napisz odezwę do „trzeźwo myślących”.
8. Na podstawie ballady „Świteź” przedstaw cechy ballady.
a) Jakie rodzaje literackie reprezentuje ten utwór?
b) Jakiego typu wydarzeń dotyczy fabuła?
c) Jaki jest czas i miejsce akcji?
d) Jaka jest koncepcja sprawiedliwości wyrażona w utworze?
e) Wymyśl fabułę dla ballady romantycznej
9. „Dziady” to najważniejszy utwór polskiego romantyzmu
a) Podaj jego genezę
b) Udowodnij , że utwór ten należy do gatunku dramatu romantycznego
c) Wymień bohaterów-Polaków występujących w utworze
d) Wymień współpracowników Nowosilcowa i określ jak potoczyły się ich losy
e) Zdefiniuj termin „mesjanizm” w kontekście widzenia księdza Piotra
10. Udowodnij, że w „Panu Tadeuszu” zastosowano zabieg idealizacji.
11. Udowodnij, że Jacek Soplica to bohater dynamiczny.
12. Napisz dialog pomiędzy Wojskim a Hrabią, w którym ten pierwszy da lekcję staropolskich manier kosmopolicie.
13. Na podstawie wiersza „Grób Agamemnona” napisz w imieniu Juliusza Słowackiego odezwę do Polaków
14. Na podstawie wiersza „Bema Pamięci żałobny rapsod” napisz w imieniu C.K. Norwida odezwę do ludności Europy.
15. Na podstawie znanych ci „Liryków lozańskich” napisz monolog wewnętrzny podmiotu lirycznego, w którym wyrazi on swoje problemy duchowe.
16. Na podstawie znanych ci utworów z cyklu sonetów krymskich napisz monolog wewnętrzny podmiotu lirycznego, w którym wyrazi on swoje problemy duchowe.
17. Porównaj Kordiana do Konrada i Wertera
Opracował: Marcin Zimbicki


Wyświetleń: 198


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.