AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Natalia Kozyrska, 2015-06-23
Stargard

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na st. nauczyciela dyplomowanego.

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego

...............
nauczyciel
w .................


Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2015
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy


Czynności organizacyjne
Zadania:
Organizacja własnego doskonalenia zawodowego
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji:
• analiza przepisów prawa oświatowego
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
Dowody realizacji:
• znajomość przepisów
• poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
• potwierdzony przez Dyrektora
szkoły plan rozwoju zawodowego VIII- IX 2012 r.

Zadania:
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji:
• systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
Dowody realizacji:
• świadectwa
• dyplomy
• zaświadczenia
• scenariusze zajęć
• plany
• programy
• inne dokumenty
Zadania:
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji:
• przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego oraz złożenie wniosku
Dowody realizacji:
• sprawozdanie
• ocena dorobku dokonana przez Dyrektora szkoły, poprawnie sformułowany wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

§ 8. ust. 2. pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania
Popularyzacja wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu
Formy realizacji:
• prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów
Dowody realizacji:
•organizacja szkolnych konkursów
• przygotowanie uczniów do konkursów
• dziennik zajęć dodatkowych
• program zajęć dodatkowych
• opracowanie regulaminu konkursu
• przeprowadzenie konkursu i analiza wyników konkursu
• adnotacja na stronie internetowej szkoły
• zaświadczenie o udziale lub dyplom

Zadania:
Doskonalenie kompetencji zawodowych
Formy realizacji:
• uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
• udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
•studiowanie czasopism i literatury z zakresu metodyki historii oraz psychologii
• opracowanie narzędzi ewaluacyjnych, badających jakość pracy nauczyciela- historyka i nauczyciela- wychowawcy
• wzbogacanie form i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej- wykorzystywanie najnowszych metod pracy
Dowody realizacji:
• zaświadczenia
• potwierdzenie Dyrektora szkoły
• spis bibliograficzny
• ankieta
• przykładowy scenariusz zajęć z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania

Zadania:
Zaangażowanie w działania na rzecz szkoły
Formy realizacji:
• aktywny udział w pracach Zespołu Samokształceniowego
• udział w pracach komisji maturalnej,
• udział w pracach komisji poprawkowej
• udział w pracach komisji konkursowej
• udział w pracach komisji rekrutacyjnej
• organizacja imprez i uroczystości szkolnych
Dowody realizacji:
• potwierdzenie Dyrektora szkoły
• protokoły z konkursów
• scenariusze imprez szkolnych

§ 8. ust. 2. pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania
Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej
Formy realizacji:
• wykorzystywanie nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej w codziennej pracy (Internet, encyklopedie multimedialne, edukacyjne programy komputerowe, poczta elektroniczna i inne)
• praca z dziennikiem elektronicznym
dowody realizacji:
• dokumentacja własnej pracy
• wykaz stron internetowych poświęconych edukacji
• akty prawa oświatowego
• sprawdziany
• testy
• karty pracy
• dyplomy
• rozkłady nauczania
• scenariusze zajęć i inne materiały
• przykładowe scenariusze zajęć


§ 8. ust. 2. pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym
Formy realizacji:
• aktywny udział w pracach Zespołu Samokształceniowego
• prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
• udostępnianie własnych materiałów dydaktyczno- wychowawczych innym nauczycielom
• konsultacje z nauczycielami, wzajemna wymiana doświadczeń, sprawdzanie próbnych matur oraz opracowanie wniosków do dalszej pracy
Dowody realizacji:
• potwierdzenie Dyrektora szkoły
• protokoły spotkań członków zespołu
• sprawozdania z pracy zespołu
• przykładowe scenariusze zajęć
• ewaluacja zajęć
• potwierdzenia
• notatki

Zadania:
Prowadzenie zajęć otwartych.
Formy realizacji:
• prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Dowody realizacji:
• konspekty

Zadania:
Modyfikacja przedmiotowego systemu nauczania
Formy realizacji:
• zmodyfikowanie PSO po konsultacji z innymi nauczycielami historii
Dowody realizacji:
• PSO

§ 8. ust. 2. pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania
Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego- praca z uczniem zdolnym.
Formy realizacji:
• prowadzenie zajęć indywidualnych.
• przygotowanie do konkursów
Dowody realizacji:
• program

§ 8. ust. 2. pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania
Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych
Formy realizacji:
• organizowanie wycieczek do kina, na wystawy itd.
• uczestnictwo wraz z uczniami w Salonie Maturzystów
Dowody realizacji:
• dokumentacja wycieczki
• zaświadczenie

Zadania:
Współorganizowanie Dni Patrona
Formy realizacji:
• organizowanie festynu szkolnego
Dowody realizacji:
• scenariusz
Zadania:
Diagnozowanie potrzeb ucznia
Formy realizacji:
• ankietowanie
Dowody realizacji:
• ankieta
§ 8. ust. 2. pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania
Regularna współpraca z pedagogiem szkolnym i specjalistami Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej Formy realizacji:
• konsultacje z pedagogiem i specjalistami poradni mające na celu niwelowanie problemów szkolnych uczniów oraz pomoc w sytuacjach trudnych
Dowody realizacji:
• potwierdzenie pedagoga i pracowników poradni
Zadania:
Współpraca z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty
Formy realizacji:
• współpraca z wydawnictwami szkolnymi- udział w konferencjach metodycznych i szkoleniach, zapoznawanie się z ofertą wydawniczą, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
Dowody realizacji:
• zaświadczenia
Zadania:
Współpraca z rodzicami
Formy realizacji:
• utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami
• pedagogizacja rodziców
Dowody realizacji:
• notatki
Zadania:
Postępowanie w sprawach nieletnich
Formy realizacji:
• współpraca z Sądem Rejonowym ( kuratorem sądowym – jeśli zaistnieje potrzeba ), Policją, Strażą Miejską
Dowody realizacji:
• potwierdzenie współpracy

§ 8. ust. 2. pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania
Obserwacja i analiza problemów uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktyczno- wychowawczej
Formy realizacji:
• obserwacja postępów uczniów w nauce i podejmowanie- w razie konieczności- działań eliminujących problemy edukacyjne
• współpraca z pedagogiem szkolnym
• szczegółowa analiza opinii z Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej
• diagnozowanie uczniów pod katem ich sytuacji rodzinnej (zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci z rodzin niepełnych, biednych, patologicznych)
• opracowanie własnego planu wychowawczego uwzględniającego specyfikę zespołu uczniowskiego
• współpraca z rodzicami oparta na wymianie doświadczeń, zgodna z potrzebami uczniów i rodziców
Dowody realizacji:
• opis i analiza przypadku
• potwierdzenie współpracy
• pozytywne efekty oddziaływań wychowawczych
• notatki
• teczka wychowawcy klasy
• plan wychowawczy klasy
• przykładowa tematyka lekcji wychowawczych
• dokumentacja w dzienniku lekcyjnym i teczce wychowawcy klasy
• protokoły z zebrań rodzicielskich okres stażu- na bieżąco


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji .

podpis .................
data złożenia .............. data zatwierdzenia ............... Podpis Dyrektora szkoły

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 127


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.