AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aleksandra Paprotna , 2015-06-23
Praszka

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - język polski.

- n +

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Aleksandra Paprotna
Imię i nazwisko opiekuna stażu: .............
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2012 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.
Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszce
Wykształcenie:
1. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, Wydział Humanistyczny - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym
2. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, Wydział Humanistyczny - Bibliotekoznawstwo
3. Kurs pedagogiczny organizowany przez Międzywydziałowe Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego uniwersytetu Opolskiego
4. Uniwersytet Opolski, kierunek: filologia polska
Cel: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Akty prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).
• Rozporządzenia MEN z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 235 poz. 1543).
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do wykonania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, KO
udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego wrzesień
wniosek o rozpoczęcie stażu plan rozwoju,

2. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.
warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, kwalifikacyjne, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych (m.in. profesor.pl, literka.pl,)

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem. obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (1x na 3 miesiące)i innych nauczycieli
prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli analiza i ocena działań

4. Aktywne uczestnictwo w WDN.
udział w szkoleniach rady pedagogicznej

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy. gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczki współpracy z rodzicami, plany pracy dydaktycznej

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do wykonania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy

3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami i specjalistami współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, z logopedą, z pedagogiem szkolnym

4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę. nawiązanie współpracy z biblioteką, muzeum


5. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki.
wyszukiwanie sponsorów

6. Praca z dziećmi z trudnościami.
prowadzenie zajęć dydaktyczno– wyrównawczych,

7. Opieka nad dziećmi zdolnymi.
Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych.

8. Organizowanie i przygotowywanie imprez szkolnych.
opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi
wg harmonogramu scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia
9. Współpraca z innymi nauczycielami.
nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami

10. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
studiowanie literatury, udział w warsztatach


3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
opracowywanie dokumentacji
i pomocy dydaktycznych

2. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym.
zamieszczenie planu na stronie internetowej np. www.profesor.pl

3. Wydanie gazetki szkolnej „Trójeczka” dla dzieci.
redagowanie i wydawanie gazetki


4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania do wykonania

1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.
studiowanie literatury przedmiotu, warsztaty i kursy

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej


5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania do wykonania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
zapoznanie się z aktami prawnymi

2. Studiowanie dokumentacji szkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela.
dokładna analiza dokumentów szkoły – statutu, planów, regulaminów i programów

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 303


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.