AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Kruk, 2015-06-23
Piekary Śląskie

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Rozp. § 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji zadania Termin realizacji Uwagi
1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. • aktywny udział w zebraniach rady pedagogicznej i zespołu przedmiotowego
• współpraca z rodzicami, pedagogizacja
• wykonywanie zleconych zadań dodatkowych
• udział w badaniu jakości pracy szkoły cały stażwg potrzeb
2. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy. • prowadzenie dokumentacji szkolnej
• organizacja warsztatu pracy
• przygotowanie pomocy naukowych
• dokonywanie ewaluacji własnych działań
• współpraca z innymi nauczycielami
• opieka nad uczniami biorącymi udział w konkursach
• organizowanie konkursów dla młodzieży
• wykorzystanie zdobytej wiedzy
i umiejętności w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły.
• poszerzanie wiedzy z zakresu pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych.
cały staż
3. Podnoszenie własnych kwalifikacji. • udział w kursach, szkoleniach, warsztatach itp.
• studiowanie literatury pedagogicznej
• rozpoczęcie i ukończenie kursu na egzaminatora OKE cały staż
cały staż
w okresie stażu
4. Promocja szkoły w środowisku. • przygotowanie i przeprowadzenie konkursów międzyszkolnych, pomoc w organizowaniu konkursów międzyszkolnych
• kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły
w środowisku lokalnym (np. propagowanie materiałów promocyjnych na temat oferty edukacyjnej placówki podczas aranżowanych spotkań z młodzieżą innych szkół.)
• pomoc przy organizowaniu "Dni otwartych", "Fastiwalu Zawodów" itp. cały staż
5. Mobilizowanie uczniów
do poszerzenia wiedzy, czyli praca
z uczniem zdolnym. • przygotowanie uczniów
do konkursów przedmiotowych
• prowadzenie koła teatralnego cały staż

Rozp. § 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji zadania Termin realizacji
Uwagi

1. Uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjnej i komputerowej. • samokształcenie cały staż
2. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy dydaktyczno - wychowawczej. • przygotowanie pomocy naukowych
• wykorzystanie kaset wideo, płyt DVD, tablicy interaktywnej, dostępnych programów edukacyjnych
• organizacja własnego warsztatu pracy przy użyciu komputera (przygotowywanie testów, sprawdzianów i innych pomocy naukowych) cały staż
3. Komputerowe opracowanie potrzebnych materiałów • opracowanie dokumentacji wynikającej z procedury awansu zawodowego.
• archiwizowanie danych w formie elektronicznej na CD lub DVD, drukowanie i skanowanie materiałów.
• tworzenie materiałów wchodzących w skład szkolnej dokumentacji związanych z procesem dydaktyczno – wychowawczym. cały staż
4. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego
i sprawozdania z jego realizacji. • umieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego i sprawozdania z jego realizacji
na stronie internetowej. maj – czerwiec 2015
5. Współuczestniczenie w opracowywaniu strony
WWW szkoły. • Zamieszczenie na stronie WWW szkoły własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno – wychowawczą. cały staż


Rozp. § 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Zadania
Formy realizacji zadania Termin realizacji Uwagi
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
• prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
• kompletowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych w teczkach tematycznych lub w komputerze
• aktywny udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego, wychowawczego cały staż
2. Współpraca z nauczycielami. • działania interdyscyplinarne cały staż
3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu. • przygotowanie stosownych dokumentów.
• prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
• hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela. w okresie stażu

Rozp. § 8 ust. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Zadania Formy realizacji zadania Termin realizacji
Uwagi

1. Opracowanie i wdrażanie programów własnych. • opracowanie i wdrożenie programów zajęć pozalekcyjnych, koła teatralnego. cały stażRozp. § 8 ust. 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji zadania Termin realizacji
Uwagi

1. Organizacja konkursów. • przygotowanie i przeprowadzenie konkursów (ortograficznych, recytatorskich, czytelniczych, literackich)
cały staż

2. Organizacja dodatkowych zajęć. • organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów cały staż
3. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej
• Przygotowywanie programów artystycznych i współorganizacja szkolnych akademii. cały staż

Rozp. § 8 ust. 2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji zadania Termin realizacji Uwagi
1. Współpraca z samorządem. • udział w programach i projektach przez niego organizowanych cały staż
2. Współpraca z instytucjami pomocy dzieciom. • organizowanie akcji charytatywnych na rzecz dzieci z Ochronki w Piekarach Śląskich, współpraca z piekarskim oddziałem PCK, cały staż
4. Opieka nad samorządem szkolnym, szkolnym kołem PKC • współpraca z uczniami w zakresie realizacji zadań wynikających z planu pracy samorządu szkolnego cały staż
5. Organizowanie akcji charytatywnych. • udział w akacjach charytatywnych lokalnych i ogólnopolskich np. „Góra grosza”, „Sprzątanie świata”, zbiórka plastikowych nakrętek… cały staż

Rozp. § 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji zadania Termin realizacji Uwagi
1. Diagnozowanie problemów środowiskowych. • poznanie środowiska rodzinnego ucznia
• obserwacja podczas lekcji i przerw
• współpraca z rodzicami
• nawiązanie w razie potrzeby kontaktu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, pedagogiem szkolnym
• opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania (rozwiązania) problemów edukacyjnych lub wychowawczych cały staż
2. Pomoc uczniom mającym problemy w nauce. • organizowanie zajęć mających na celu pomoc uczniom borykającym się z trudnościami w nauce języka polskiego cały staż dodatkowe zajęcia będą prowadzone w zależności od potrzeb uczniów.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 241


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.