Katalog

Monika Ignacik- Pacek , 2015-06-22
Skwierzyna

WOS, Sprawdziany i testy

Polska Świat - Test.

- n +

POLSKA I ŚWIAT

................................................. nr............
( imię , nazwisko)
1. Wśród niżej wymienionych zadań podkreśl te, które należą do konsula(0-2p)
a) prowadzi rejestr obywateli polskich w obcym państwie
b)udziela pomocy prawnej Polakom przebywającym poza granicami kraju
c)zbiera informacje o kraju , w którym przebywa
d) odpowiada za utrzymanie odpowiednich relacji z rządem danego kraju
2. Wyjaśnij pojęcie (0-6p)
a) polityka zagraniczna-.........................................................................................................
b) Kraje Drugiego Świata-....................................................................................................
c) terroryzm-............................................................................................................
3. Wśród niżej wymienionych państw podkreśl tylko te , które tworzyły pierwszą wspólnotę europejską w latach 50. XX w. (0-6p)
Włochy, Austria, Węgry, Francja, RFN, Szwajcaria, Luksemburg, Belgia, Hiszpania , Holandia

4. Wymień trzy instytucje UE (0-3p)
a)............................... b)......................................... c)..................................................

5.Wstaw literę "P" przy zdaniach prawdziwych i "F" przy zdaniach fałszywych(0-7p)
a) Polska rozpoczęła starania o członkostwo w UE w latach 50.XX w. .....
b) Organizacja NATO powstała w 1958 r. ....
c) Głównym organem ONZ jest Rada Współpracy Gospodarczej ........
d) OBWE jest organizacją umacniającą bezpieczeństwo w Europie oraz chroniącą prawa człowieka w Europie.....
e) ONZ powstała po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku ......
f)Polska była jednym z państw założycielskich ONZ .......
g) Szwajcaria jest członkiem UE.......
6. Wyjaśnij termin(0-4p)
repatriacja- ......................................................................
-................................................................................
imigracja-.......................................
7. Rozwiń skrót.(0-4p)
EWWiS-........................................................................................................................................
NATO-........................................................................................................................................
EWG-..........................................................................................................................................
FAO-....................................
8. Wymień kierunki polskiej polityki zagranicznej po 1989r.(0-3p)
• ....................................................................................................................................
• .....................................................................................................................................
• .........................................................................................................................................
9. 4. Wymień trzy organy władzy w Polsce, które decydują o naszej polityce zagranicznej
(0-3p))
a)............................... b)......................................... c)..................................................
Wyświetleń: 373


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.