Katalog

Monika Ignacik- Pacek, 2015-06-24
Skwierzyna

WOS, Sprawdziany i testy

Test- Samorząd.

- n +

SAMORZĄD TERYTORIALNY-TEST

1. Na czym polega zasada pomocniczości . Wyjaśnij.(0-2p)
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Wśród niżej wymienionych zadań podkreśl tylko te, które należą do rady gminy(0-2p)
Uchwala budżet, wykonuje uchwały dotyczące zagospodarowania miejskiego boiska, reprezentuje gminę na konferencji Związku Gmin Wiejskich RP, wyraża zgodę na sprzedaż gruntów na terenie miasta,
3. Przy zadaniach zleconych samorządów postaw literę P (0-1p)
Ewidencja ludności…..
Prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów….
Wywóz nieczystości….
4. Na czym polega trójstopniowy podział administracyjny w Polsce. Wyjaśnij.(0-2p)
.......................................
.......................................
5. W, którym roku wprowadzono reformę administracyjną ? Ile województw było Polsce przed i po reformie?(0-3p)
........................................

6. Wśród niżej wymienionych zadań podkreśl tylko te , które należą do gminy (0-4p)
• utrzymanie straży pożarnej
• walka z bezrobociem
• ustalanie opłat za wywóz śmieci
• ochrona środowiska w regionie
• utrzymanie lokalnych autostrad
• gospodarka przestrzenna
• utrzymanie przedszkoli i szkół podstawowych
• utrzymanie muzeów regionalnych
• utrzymanie szpitali specjalistycznych
• budowa kanalizacji i wodociągów
• budowa tam przeciwpowodziowych
7. Napisz w jaki sposób obywatele mogą wpływać na działania samorządu gminnego? (0-2p)
• .................................................................................................................................
• ...............................................................................................................................
8. Czym zajmuje się Regionalna Izba Obrachunkowa? Wyjaśnij .(0-2p)
.....................................
.....................................
9, Do niżej wymienionych jednostek samorządowych dopisz funkcjonujące w nich organy władzy wykonawczej(0-6p)
Gmina wiejska-....
Gmina miejsko- wiejska ....
Gmina miejska- ....
Powiat ziemski- ....
Powiat grodzki- ....
Województwo- ....

10. Wyjaśnij pojęcia(0-6p)
• samorząd-.............................................................................................................
.......................................................................................................................
• decentralizacja-..................................................................................................
.................................................................................................................................
• BIP .........
• Karta opisu usługi- ........
• Uchwała .............
• Prawo lokalne- ...............
11. Obok nazwy województwa podaj jego stolicę.(0-6p)
1. opolskie ......................................
2. podkarpackie .................................
3. świętokrzyskie ............................................
4. podlaskie ...................................
5. zachodniopomorskie ................................................
6. dolnośląskie ........................................
7. małopolskie ........................................


12. Które z niżej wymienionych zadań należą do wojewody. Podkreśl (0-3p)

Współfinansowanie domów opieki społecznej, badanie zgodność działań samorządu z prawem, reprezentowanie Radę Ministrów na ternie województwa, sprawowanie zwierzchnictwa nad strażą pożarna i policją , prowadzenie szpitali specjalistycznych, nadzorowanie wykonywania zadań zleconych przez samorządy.

13. Podaj przykład sprawy, którą załatwisz w Urzędzie Miasta Gminy.(0-2p)
....................................................................................................................................................................................................
Wyświetleń: 373


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.