Katalog

Monika Szpura-Kazimierczuk, 2015-06-23
Bartoszyce

Język rosyjski, Scenariusze

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego.

- n +

SCENARIUSZ LEKCJI Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Prowadzący: Monika Szpura-Kazimierczuk
Klasa: II Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Czas: 45 min.
Temat: Która godzina? – określanie czasu.

Cel główny: przygotowanie uczniów do opisu dnia.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- potrafi określać czas zegarowy (oficjalnie i potocznie) według podanego wzorca,
- umie zapytać inne osoby o godzinę oraz udzielić odpowiedzi,
- stosuje liczebniki główne do 30 (dopełniacz), liczebniki porządkowe do 12,
- rozumie podstawowe pojęcia, niezbędne dla oficjalnego określania czasu,
- opisuje różne czynności z podaniem czasu (godziny) ich wykonania.

Metody pracy: ćwiczenia w mówieniu, pisaniu i czytaniu.

Formy pracy: indywidualna, w parach, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: tablica, podręcznik „Вот и мы” cz.1, zeszyt ćwiczeń „Вот и мы” cz.1,materiały przygotowane przez nauczyciela.

Przebieg lekcji

1.Czynności porządkowe i organizacyjne.
2.Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji.
3.Zapoznanie z tematem i celami lekcji.
4.Przypomnienie liczebników niezbędnych do określenia czasu. Zapoznanie z oficjalnym i potocznym określaniem czasu.
5.Zapisanie przykładowych godzin na tablicy i poproszenie uczniów o ich określenie.
6.Wykorzystanie ww. umiejętności do opisu różnych czynności z podaniem czasu (godziny) ich wykonania.
7.Polecenie uczniom wykonania ćw. 2 str. 53 (czytają chętni lub wskazani przez nauczyciela uczniowie).
8.Prezentowanie młodzieży materiału stymulującego przedstawiającego wykonanie różnych czynności i proszenie uczniów o przykładowe określenie czasu ich wykonania.
9.Zadanie i omówienie pracy domowej np. ćw. 1 str.58 (zeszyt ćwiczeń) i ćw. 2 str. 54 (podręcznik).
10.Podsumowanie lekcji i ocena pracy uczniów.


Opracowała: Monika Szpura-Kazimierczuk

Wyświetleń: 196


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.