Katalog

Marzanna Kortus, 2015-06-24
Garby

Marta Chowaniak
Geografia, Konkursy

Geografia z Matematyką za Pan Brat - konkurs geograficzno - matematyczny.

- n +

KONKURS GEOGRAFICZNO - MATEMATYCZNY POD HASŁEM "GEOGRAFIA Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT"
AUTORZY:Marzanna Kortus, Marta Chowaniak


Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowania uczniów otaczającym światem,
- zachęcanie uczniów do poszerzania wiadomości zarówno w zakresie geografii,jak i matematyki,
- wdrażanie do rozwijania umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w korelacji z innymi przedmiotami oraz w życiu codziennym,
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole, dzielenia się z rówieśnikami własnymi zdolnościami i umiejętnościami,
- wdrażanie do poszukiwania radości z osiągnięć pracy zespołowej,
- promocja osiągnięć uczniów.

6. Przebieg konkursu:
I etap szkolny
- test wiedzy geograficzno-matematycznej, który składa się z zadań otwartych i zamkniętych
(czas 45 min.).
II etap międzyszkolny
- test wiedzy geograficzno-matematycznej, który składa się z zadań otwartych i zamkniętych.
(czas 45 min.)
- praca zespołowa - wykorzystanie wiedzy i umiejętności uczniów w pracy praktycznej
zespołów.
7. Konkurs obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z geografii i matematyki w klasach 1-3 gimnazjum.

ZADANIA DO ETAPU MIĘDZYSZKOLNEGO

Zadanie 1. (0-2 p.)
Powierzchnia Morza Bałtyckiego wynosi około, a Morza Norweskiego około.
a)Oblicz, które z mórz ma większą powierzchnię?
b)Oblicz, ile razy ma większą powierzchnię?
(wynik podaj w przybliżeniu)
Obliczenia: ...........................
.......................................
.......................................
.......................................
Odpowiedź:.............................

Zadanie 2. (0-1 p.)
Pompa odwadniająca poldery, stosowana w Holandii, Niemczech a także Polsce, w ciągu minuty pompuje do kanału 460 l wody. Jak długo musi ona pracować, żeby przepompować 12 880 litrów wody?
Zaznacz poprawną odpowiedź:

A.19 min B. 29 min C.28 min D. 18 min

Zadanie 3. (0-1 p.)
Dokończ zadanie wybierając poprawną odpowiedź:
Poldery to ........................
A. osuszony depresyjny teren
B. kanały odprowadzające nadmiar wody
C. tereny znajdujące się tuż za wałami rzecznymi

Zadanie 4. (0- 4 p.)
Tabela przedstawia najwyższe szczyty w wybranych krajach :
Szczyt Wysokość [m n.p.m] Państwo
Gaizinkalns 312 ............
Gerlach 2655 ............
Lodowy Szczyt 2627 ............
Pico 2351 ............
Rysy 2499 ............

Źródło: www.mkt.imw.lublin.plhttp://www.mountainproguiding.com

a)Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwę właściwego państwa,
b)Przeanalizuj dane w tabeli i uzupełnij zdania:
Mediana wysokości szczytów wynosi..............................., natomiast średnia wysokość szczytów wynosi …................................................. .

Zadanie 5. (0-3 p.) Państwo Kowalscy będąc na wakacjach, zakupili kwadratowy obraz uwieczniający malowniczą Sintrę, którego bok wynosi 45 cm. Obraz kosztował w przeliczeniu 280 zł.
Aby obraz nie uległ zniszczeniu, sprzedawca doliczył sztywne tekturowe opakowanie w kształcie koła o średnicy 64 cm, które stanowiło 0,5% wartości obrazu. Oceń prawdziwość zdań.
Wybierz P jeśli zdanie jest prawdziwe lub F jeśli jest fałszywe:
-Sintra leży w Portugalii P/F
-Obraz bez problemu zmieścił się w tekturowym opakowaniu.
P/F
-Koszt tekturowego opakowania wynosi 0,14 zł P/F

Zadanie 6. (0-2 p.)
Długość cienia zależy od wysokości Słońca w różnych porach roku.
Podaj w jakiej porze roku w Poznaniu cień będzie:
a) najdłuższy ..............,
b) najkrótszy .............. .

Zadanie 7. (0- 4 p.)
Ania i Kasia zaplanowały, że wakacje spędzą poza granicami kraju. Ania chce, aby to był kraj europejski, a Kasia, aby to był kraj na innym kontynencie. Biuro podróży zaproponowało dziewczętom następujące opcje : Andora, Maroko, Cuba, Armenia, Włochy, Bahama, Belize, Hiszpania. Dziewczęta poprosiły swojego dobrego kolegę Jacka, aby wylosował jedną
z propozycji.
a) Oblicz, jakie jest prawdopodobieństwo, że dziewczynki polecą do jednego z krajów europejskich?
Obliczenia: ...........................
.......................................
.......................................
Odpowiedź:.............................
b) Uzupełnij zdanie:
Stolicą Belize jest ................................................. .
Państwo to leży w ................................................ (kontynent)

Zadanie 8. (0- 3 p.)
Turysta wyjechał w Alpy. Zamieszkał w schronisku znajdującym się na wysokości 1650 m n.p.m. Wyruszając na pieszą wycieczkę sprawdził temperaturę w dolinie, która wynosiła 14°C. Chciał zdobyć jeden z najpiękniejszych szczytów Alp –Matterhorn o wysokości 4478 m n.p.m. i musiał odpowiednio się przygotować.

a)Oblicz, jakiej temperatury mógł spodziewać się turysta na szczycie?
Obliczenia: ..............................
Odpowiedź:................................
b) Oblicz, jak długą trasę pokonał turysta?
Obliczenia: .................................
Odpowiedź: ..................................

Zadanie 9. (0-2 p.)
Jeżeli o godzinie 14:00 mieszkańcy Krakowa (19°57′E,50°03′ N) zasiadają do obiadu,
to podaj jaki posiłek w tym czasie jedzą mieszkańcy:

a) Waszyngtonu (77°02′W,38°53′ N),
b) Hongkongu (114°10′E,22°15′ N).
Obliczenia: .........................
.....................................
.....................................
Odpowiedź: ..........................

Zadanie 10. (0-1 p.)
Ile metrów poniżej poziomu morza leży dno jeziora Tanganika, jeżeli lustro wody położone jest na wysokości 774 m n.p.m. ?
Wskaż właściwą odpowiedź:
A . 1435 m p.p.m. B. 661 m p.p.m C. 2209 m p.p.m. D. 698 m p.p.m.

Zadanie 11. (0-5 p.)
Przy nazwach jezior wpisz właściwe numery (1-13) odpowiadające ich położeniu na poniższej mapie świata:
J. Eyre - ....., j. Titicaca - ...., j. Malawi - ....., Wielkie Jezioro Niewolnicze - ....,
j. Aralskie - ....., j. Czad - ......, j. Górne - ......, j. Wiktorii - ....., j. Bajkał - .....,
j. Onega - ...... .


II etap konkursu
ZADANIE DO PRACY W GRUPACH
Wytyczcie trasę jednodniowej wycieczki z uwzględnieniem walorów krajoznawczo-turystycznych oraz kulturowych wybranego obszaru na mapie.
1. Wytyczcie trasę wycieczki wylosowanego regionu Polski.
2. Narysujcie, zgodnie z mapą, trasę wycieczki w odpowiedniej skali na kartonie.
3. Zaznaczcie wybrane obiekty przyrodnicze, kulturowe, turystyczne, które są atrakcją turystyczną regionu i zaspakajają wszelkie potrzeby turysty.
4. Obliczcie długość przebytej trasy w terenie.
5. Obliczcie czas potrzebny na przebycie trasy wraz z postojami w wyznaczonych miejscach.
6. Uwzględnijcie różne środki transportu, aby uatrakcyjnić wycieczkę
( biorąc pod uwagę szybkość marszu 4 km/h, przejazdu autobusem ok. 60 km/h, przepłynięcia promem 40 km/h, przepłynięcia kajakiem 15 km/h, przejazdu rowerem 17 km/h).
7. Pracę wykonajcie atrakcyjnie, aby zachęcić koleżanki i kolegów do skorzystania z Waszej oferty wycieczki.

ŻYCZYMY MIŁEJ PRACY W ZESPOLE
POWODZENIA !
Wyświetleń: 109


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.