Katalog

Marzanna Kortus, 2015-06-24
Garby

Marta Chowaniak
Geografia, Konkursy

„SKĄD PRZYCHODZIMY – KIM JESTEŚMY?” - Międzyszkolne wydarzenie interdyscyplinarne.

- n +

28 maj 2015 r.
MIĘDZYSZKOLNE WYDARZENIE INTERDYSCYPLINARNE - autor Marzanna Kortus
ORIENTACJA W PRZESTRZENI I W CZASIE – PLENER MALARSKI
organizowane przez Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu oraz DYREKCJĘ WIELKOPOLSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W LEDNICY
w dniu 19 maja 2015 r.
POD HASŁEM
„SKĄD PRZYCHODZIMY – KIM JESTEŚMY?”

CELE:
- rozwijanie zainteresowania uczniów otaczającym światem,
- zachęcanie uczniów do pogłębiania wiadomości na temat przeszłości naszego
regionu ,
- rozwijanie w uczniach poczucia tożsamości narodowej, patriotyzmu,
- wdrażanie do rozwijania umiejętności wykorzystywania zdobytej
wiedzy na płaszczyźnie interdyscyplinarnej oraz w życiu codziennym,
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole, dzielenia się z rówieśnikami własnym
doświadczeniem,
- doskonalenie warsztatu plastycznego uczniów,
- wdrażanie do poszukiwania radości z osiągnięć pracy zespołowej,
- wymiana doświadczeń między uczniami,
- integracja młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół,
- promocja osiągnięć uczniów.

ADRESACI:
Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum oraz liceum, którzy szczególnie interesują się historią własnego regionu oraz chętnie działają na płaszczyźnie plastycznej.

LITERATURA pomocnicza do pracy zespołowej: Gerard Labuda – „Pierwsze Państwo Polskie” z serii zeszytów: „Dzieje Narodu i Państwa Polskiego”.

HARMONOGRAM PRZEBIEGU WYDARZENIA:

8:00 – zbiórka przed wyjazdem,
8:05 – wspólny przejazd do Parku Etnograficznego w Lednicy,
9:00 – ROZPOCZĘCIE WYDARZENIA
- przywitanie gości i uczestników pleneru,
- rozlosowanie stanowisk pracy i rozdanie map
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego,
- przejście grup na wylosowane stanowiska przy pomocy
mapy,
9:30 – 12:30 – plener malarski,
12:45- 13:00 - zadanie zespołowe dotyczące znajomości wiedzy o
przeszłości historycznej naszego regionu, wiedzy
o początkach Państwa Polskiego,
13:00 – przerwa na posiłek,
13:45 – 14:45 – zwiedzanie Wielkopolskiego Parku
Etnograficznego,
15:00 – prezentacja prac i wręczenie nagród,
15:15 – 16:00– wspólny powrót.
Wyświetleń: 99


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.