AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Artur Matys, 2015-06-09
Wołomin

Wychowanie fizyczne, Plany metodyczne

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
realizowany od dnia 01.09.2012r. do 31.05.2015
mgr Artur Matys
nauczyciel wychowania fizycznego
Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Wołominie

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. Nr 2593z 2007r. ze zmianami)


Czynności organizacyjne
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
- Analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty IX.2012
- Wniosek o rozpoczęcie stażu IX. 2012
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- plan rozwoju zawodowego IX.2012
- gromadzenie dokumentacji /cały okres stażu
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju V.2015
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego VI.2015

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt. 1 rozporządzenia).
1. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów
- aktywne uczestnictwo we wdrażaniu Wewnątrzszkolnego Oceniania – cały okres stażu
-opracowanie przedmiotowych systemów oceniania-cały okres stażu
-ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania- cały okres stażu
2.Doskonalenie kompetencji zawodowych
-aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły-cały staż
3.Wzbogacenie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące, w tym metodę projektu
-realizacja projektów edukacyjnych związanych z nauczanym przedmiotem-cały staż
-wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym –cały staż
4.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
-studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych
-pogłębianie wiedzy z przepisów prawa oświatowego a zwłaszcza dotyczących awansu zawodowego – cały staż
-współpraca z innymi nauczycielami przedmiotu ze szkoły i poza szkoły –cały staż
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2 rozporządzenia).
1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
- prowadzenie zajęć dotyczących BHP na lekcjach wychowania fizycznego w pracowni komputerowej/ cały okres stażu
- przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami
- drukowanie dyplomów dla uczniów.

- wykorzystanie serwisów edukacyjnych do pracy (tworzenie zestawów ćwiczeń)
- opracowanie konspektów zajęć i układów ćwiczeń
- korzystanie z technologii komunikacyjnej i informacyjnej w ramach współpracy z rodzicami uczniów, z uczniami i nauczycielami
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§ 8 ust.2 pkt.3)
1.Podejmowanie działań w ramach WDN
-Opracowanie i wygłoszenie referatu na zebraniu Rady Pedagogicznej
2.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
-prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców-cały staż
-konsultacje z nauczycielami wychowania fizycznego ze szkoły macierzystej jak i innych szkół
3.Kierowanie zespołem do spraw ewaluacji wewnętrznej-lider zespołu
-współpraca z nauczycielami w celu przeprowadzenia ewaluacji we wskazanym obszarze-rok szkolny 2013-2014
4.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń ,metod i form pracy
-opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego -cały staż
-publikacja materiałów dydaktycznych na stronie internetowej szkoły

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą pomocą społeczną lub postępowaniu w sprawach nieletnich
(§ 8 ust.2 pkt.4 a rozporządzenia).

1.Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
-opracowanie programu zajęć uczniowskiego klubu sportowego ,,Ekonomik’’
-wdrożenie do realizacji w .w. programu
- ewaluacja realizacji programu

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4 c rozporządzenia)
1.Rozwijanie zainteresowań młodzieży
-współorganizowanie ,,Biegu o Puchar Dyrektora Szkoły ‘’

-propagowanie zdrowego stylu życia i czynnego wypoczynku- cały staż
2.Organizowanie i przeprowadzenie konkursów międzyszkolnych
-przygotowanie uczniów do ,,Licealiady Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wołomińskiego ‘’-cały staż
-przygotowanie uczniów do,, Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sporcie ‘’
3.Organizowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów przygotowujących się do zawodów sportowych i konkursów
-zachęcenie uczniów do uczestnictwa w zajęciach
-opracowanie planu zajęć dodatkowych ( SKS )
-spotkania z uczniami na zajęciach
-przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z uczniami(w przypadku zgłaszania przez uczniów takiej potrzeby )
4.Zorganizowanie Dnia Sportu w Szkole
-opracowanie programu
-organizacja rozgrywek
-nagrodzenie najlepszych-cały staż

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust.2 pkt.4 e rozporządzenia).

1.Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej
-organizowanie i pomoc przy organizowaniu uroczystości szkolnych, akademii-wg. kalendarza uroczystości szkolnych
2.Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.

-Diagnoza sytuacji uczniów
-integracja zespołu klasowego: gry zespołowe , pomoc koleżeńska
-organizowanie pomocy dla uczniówUmiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt.5 rozporządzenia).

1.Rozpoznanie i rozwiązanie problemu wychowawczego lub edukacyjnego
-diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
-znalezienie rozwiązania i zastosowanie go –okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami


Opracował: Artur Matys

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 193


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.