Katalog

Renata Lizińczyk, 2015-06-22
Warszawa

Religia, Konspekty

Królowa z Jasnej Góry odwiedza naszą parafię - konspekt lekcji dla kl.I- III szkoły podstawowej.

- n +

Konspekt lekcji religii dla kl.I-III szkoły podstawowej

Temat: Królowa z Jasnej Góry odwiedza naszą parafię.


Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
ukazanie Maryi jako Królowej Polski;
kształtowanie postawy wdzięczności wobec Maryi – Jasnogórskiej Pani za obecność w dziejach naszego narodu.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
Uczeń:
wymienia tytuły Maryi (np. Królowa, Pani, Matka);
przyjmuje postawę uwielbienia wobec Maryi – Matki Jezusa;
zna słowa Apelu Jasnogórskiego;
wskazuje potrzebę pielgrzymowania na Jasną Górę i do miejsc, które odwiedza Maryja w swym cudownym wizerunku.

Środki dydaktyczne:obraz Matki Bożej, Pismo Święte, obrazki "Matki Bożej Częstochowskiej "dla każdego dziecka, kartki – puzzle do pracy w grupach( różne wizerunki Matki Bożej z Lichenia, Niepokalanowa, Fatimy), prezentacja multimedialna

Metody i formy pracy: rozmowa kierowana,metoda "słoneczka", praca w grupach, praca indywidualna, praca plastyczna, śpiew

Przebieg lekcji:

Wstęp

1. Modlitwa przed obrazem Matki Bożej.

2. Wprowadzenie do tematu dzisiejszej katechezy.
- Kogo przedstawia obraz, który widzicie, przed którym przed chwilą się modliliśmy?
Rozmowa o roli mamy ( Kim jest mama?) - metoda słoneczka ( mama nas kocha, troszczy się o dzieci, zapewnia bezpieczeństwo, zawsze możemy liczyć na jej pomoc....)
Różne wizerunki Matki Bożej ( praca w grupach - puzzle)
Dlaczego Maryję nazywamy naszą Matką i Królową?

Rozwinięcie
1. Przedstawienie podstawowych wiadomości o znaczeniu Maryi w dziejach naszej Ojczyzny ( obrona Jasnej Góry, śluby króla Jana Kazimierza i ogłoszenie Maryi Królową Polski)
2. Pielgrzymki na Jasną Górę:
- Jaki jest cel pielgrzymki? Dlaczego ktoś podejmuje trud pielgrzymowania?
- Piesze pielgrzymki z Warszawy do Częstochowy
- A kto z was był w Częstochowie?
3. Apel Jasnogórski: Maryjo, Królowo Polski. Jestem przy Tobie, Pamiętam, Czuwam.
4. Maryja wędruje po Polsce i nas odwiedza - Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej:
- prezentacja multimedialna o Matce Bożej,
- od Niej uczymy się miłości i zaufania Panu Bogu,
- misje maryjne w naszym kościele (przygotowanie naszych serc na spotkanie z Maryją)
- nasz udział w uroczystościach nawiedzenia cudownego obrazu Maryi ( zachęta do chodzenia do kościoła).
5. Kapliczka Matki Bożej – praca plastyczna (rozdać obrazki z MB Częstochowską).


Zakończenie

1. Krótkie podsumowanie..
2. Praca domowa – dokończyć Kapliczkę Matki Bożej (praca plastyczna) i pomodlić się za swoją rodzinę.
3. Modlitwa – Apel Jasnogórski
Wyświetleń: 183


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.