Katalog

Agnieszka Gryla, 2015-06-18
Wolbrom

Język niemiecki, Projekty edukacyjne

"Dlaczego Bawaria zasługuje na szczególne uznanie wśród landów niemieckich?".

- n +

Obszar tematyczny projektu: Elementy wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego
Problem do rozwiązania: Co niezwykłego ma w sobie Bawaria, że turyści tak chętnie odwiedzają ten niemiecki land?
Temat projektu:,,Dlaczego Bawaria zasługuje na szczególne uznanie wśród niemieckich landów?''

Główny cel projektu:
Poznanie kultury, zwyczajów, obyczajów Bawarii, a także tańca wywodzącego się z tego landu.
Cele szczegółowe:
Uczeń zna zwyczaje, obyczaje, kuchnię Bawarii
Uczeń zna podstawowe kroki w tańcu bawarskim, które z powodzeniem potrafi zaprezentować
Uczeń zna i potrafi wymienić słynnych Bawarczyków.

kompetencje kluczowe kształcone podczas prac nad projektem:
4.1. Kompetencja porozumiewania się w języku obcym
2. Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy
3. Kształcenie umiejętności pracy w parach
4. Posługiwanie się strategiami komunikacyjnymi
5. Świadomość społeczna
6. Kształcenie umiejętności poprawnego ustnego formułowania wypowiedzi

Treści podstawy programowej:
1. 1. 1.15 Elementy wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego
2. 2.1 Uczeń reaguje na polecenia
3. 3.3 Uczeń znajduje ( w tekście pisanym ) określone informacje
4. 4.1 Uczeń opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności
5. 8.2 Uczeń przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym
6. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym

Wyszukanie informacji na temat Bawarii:
Wszyscy uczniowie;
Określenie terminu;
Zaprezentowanie wyszukanych informacji i ich selekcja; rozmowa z całą grupą projektową na lekcji niemieckiego na temat różnych ciekawostek związanych z Bawarią

Przygotowanie scenariusza wykorzystanego podczas nakręcania filmu;
Wszyscy uczniowie;
Określenie terminu;
Wspólne przygotowywanie podstawowych informacji w języku niemieckim o Bawarii, o słynnych Bawarczykach oraz o bawarskiej kuchni; ustalenie kolejności scenek w filmie;

Poznanie muzyki i tańca bawarskiego
Cała grupa projektowa
Termin ustalony indywidualnie;
Samodzielne przygotowywanie kroków do tańca bawarskiego;

Przygotowanie kostiumów do występu; podział ról
Cała grupa projektowa
Termin ustalony indywidualnie;
Wybór podkładu muzycznego do filmu; ustalenie osoby odpowiedzialnej za jego nagranie; dobór właściwych strojów;

Zebranie informacji do prezentacji multimedialnej
o Bawarii
Cała grupa projektowa
Termin ustalony indywidualnie;
Przygotowanie prezentacji z najważniejszymi informacjami na temat tego landu.
Wyświetleń: 193


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.