Katalog

Monika Ebertowska-Domańska, 2015-06-18
Gdynia

WOS, Konkursy

Unia Europejska - test.

- n +

TEST – UE

1. Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego obecnie jest:
a) Martin Schulz b)Jerzy Buzek c)Jose Manuel Barosso
2. Ile Państw obecnie liczy Unia Europejska
a) 27 b) 28 c)30
3. Mottem Unii Europejskiej są słowa:
a) „Zjednoczeni w różnorodności”
b) „Jednoczymy ludzi”
c) „Razem zbudujemy przyszłą Europę”
4. Traktat lizboński tzw. Konstytucja dla Europy wszedł w życie:
a) 13.12.2007 b)01.12.2009 c) 01.01.2010
5. Ile razy Polska pełniła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej:
a) 1 b)2 c)3
6. Radzie Unii Europejskiej przewodzi:
a) szef państwa/ rządu kraju, który pełni prezydencję
b) Przewodniczący Rady Europejskiej
c) Przewodniczący Komisji Europejskiej
7. Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej zmienia się:
a) co roku b) co pół roku c) co pięć lat
8. Komisarzem ds. rynku wewnętrznego, przemysłu jest obecnie:
a) Elżbieta Bieńkowska b) Danuta Hubner c) Janusz Lewandowski
9. Które z poniższych państw wstąpiło do UE w roku 2013:
a) Chorwacja b) Wielka Brytania c) Ukraina
10. Ilu przedstawicieli reprezentuje Polskę w Parlamencie Europejskim?
a) 35 b)51 c) 15
11. Jakie państwo przejęło przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w styczniu 2015r:
a) Chorwacja b) Łotwa c) Włochy
12. Które państwo w styczniu 2015 r. przyjęło walutę euro:
a) Polska b) Litwa c) Austria
13. W ilu państwach UE obowiązuje waluta euro:
a) 19 b) 28 c) 9
14. Komisja Europejska składa się z:
a) 28 komisarzy b) 28 premierów państw c) 28 euro parlamentarzystów
15. Obywatelstwo europejskie ustanowił:
a) Traktat nicejski b) Traktat z Maastricht c) Traktat amsterdamski
16. Kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej:
a) 17.08.2010 b) 24.11.1999 c) 01.05.2004
17. Układ z Schengen:
a) ujednolica stawki celne
b) znosi kontrolę na wspólnych granicach
c) powołuje strefę euro
18. Polska walutę EURO przyjąć:
a) może b) musi c) zdecyduje o tym referendum
19. Dzień Europy obchodzony jest w dniu:
a) 9 maja b) 22 maja c) 5 maja
20. Hymnem Unii Europejskiej jest:
a) fragment IX symfonii Beethovena zatytułowany „Oda do radości”
b) fragment IX symfonii Mozarta zatytułowany „Oda do radości”
c) fragment IX symfonii Chopina zatytułowany „Oda do radości”
Wyświetleń: 185


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.