AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Dwojak, 2015-06-18
Brody

Religia, Konspekty

Konspekt katechezy dla technikum.

- n +

Konspekt katechezy dla technikum.

Temat: Eucharystia jako sakrament jedności i służby

Cel ogólny
Pogłębienie zrozumienia Eucharystii jako sakramentu jedności i służby.
Kształtowanie postawy zmierzającej do pogłębienia więzi miłości i jedności z Jezusem ukrytym w sakramencie Eucharystii.

Cele szczegółowe
Uczeń:
-przytacza teksty z Pisma świętego dotyczące Eucharystii
-wyjaśnia, czym jest Eucharystia
-objaśnia, jaka była praktyka liturgiczna pierwszych chrześcijan,
-uzasadnia, dlaczego Euchary6stia jest sakramentem jedności i służby
-wskazuje na potrzebę wiary w obecność Jezusa w Eucharystii
-stwierdza, że Eucharystia jest szczytem i źródłem chrześcijańskiego życia
-ocenia swoje uczestnictwo we Mszy świętej niedzielnej
-przyjmuje odpowiedzialność za rozwój więzi z Jezusem ukrytym w Eucharystii

Metody
Pogadanka, metoda skojarzeń(słoneczko), analiza tekstu źródłowego, dyskusja.

Środki dydaktyczne
Pismo święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, Konstytucja o liturgii świętej, „Znaki bliskości Boga”

MODLITWA
Na początku poprośmy w skupieniu o światło Ducha Świętego, abyśmy umieli otworzyć serca na prawdy, które będziemy poznawać.
Duchu Święty, który…

WPROWADZENIE

Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez sakramenty, które kładą fundamenty życia chrześcijańskiego: wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. Eucharystia wg. Nauki Kościoła jest szczytem i źródłem chrześcijańskiego życia oraz stanowi środek życia i działalności Kościoła.

METODA SŁONECZKA.
Rozdam Wam teraz kartki, na których napiszecie inne nazwy Eucharystii. Po napisaniu naklejcie je na tablicy w formie promieni.

Podsumowanie metody:
Znaleźliście wiele określeń Eucharystii, które ukazują pewien jej szczególny aspekt. Chrystus przekazał w Eucharystii zbawczą ofiarę swej męki, śmierci i zmartwychwstania i nakazał Kościołowi, aby sprawował ją jako pamiątkę Jego zbawczego dzieła.

Proszę zapiszcie temat katechezy: Eucharystia jako sakrament jedności i służby.

Przypomnimy sobie teraz znaczenie pojęcia Eucharystia.

Eucharystia -gr.eucharistia -dziękczynienie, łamanie chleba, Ciało Chrystusa, Uczta Pańska, sakrament Ciała i Krwi Chrystusa, który pod postaciami chleba pszennego i wina gronowego jest obecny prawdziwie, realnie i istotnie mocą słów konsekracji wypowiadanych przez kapłana. Słowa konsekracji(poświęcenia) są powtórzeniem słów wypowiedzianych przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy: „To jest ciało moje”, i „To jest kielich krwi mojej”.

Po konsekracji pod względem fizycznym i chemicznym wino i chleb są dokładnie takie same nawet w mikroskopijnym zakresie. J. Ratzinger w książce „O problemach Transsubstancji” napisał: Pan nie jest obecny jak naturalna rzecz, lecz w sposób osobowy i w ukierunkowaniu na osobę… Św. Tomasz z Akwenu też podkreśla, że Pan nie jest obecny przestrzennie, lecz osobowo a zatem obecny jak osoby sobie bliskie nawzajem.

Dokonuje się przemiana istoty nie tylko pokarmu, lecz także całego wydarzenia w wierze wspólnoty eucharystycznej. Uczta nie jest zwykłą ucztą sycącą głód, czy tylko wyrazem ludzkiej wspólnoty i braterstwa, jest znakiem wspólnoty Jezusa Chrystusa z nami w miłości poprzez jego ofiarowanie się za nas. Cały zewnętrzny rytuał jest znakiem innej rzeczywistości. Przewodniczący celebracji jest nie tylko przewodnikiem zgromadzenia, lecz działa w osobie Chrystusa. Słowa konsekracji, są słowami prawdziwego i Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa. Rozdzielanie pokarmu –„bierzcie jedzcie, i pijcie” – są dokonywaniem się jego ofiarowania za nas. Sam chleb, który spożywamy, jest Nim, Jego ciałem, Jego życiem, Jego osobą. Proces spożywania nie jest już tylko zwykłym przyjmowaniem pokarmu, lecz pożywieniem na życie wieczne, pożywieniem naszej wiary, nadziei i miłości. Cała komunikująca wspólnota nie jest już gromadą poszczególnych grzeszników, lecz wspólnotą braci i sióstr, członkami Jego ciała, ciała Pana.

Pozwólmy uczynić się tym wszystkim, co ten znak przedstawia. A Leon Wielki powiedział: Przemieniamy się w to, co przyjmujemy.

PRACA Z PISMEM ŚWIĘTYM

Teraz przypomnimy sobie podstawy biblijne sakramentu Eucharystii .

Mk 14,22-24
-Kiedy i w jakich okolicznościach Jezus ustanowił sakrament Eucharystii?
-Jakimi słowami Jezus ustanowił sakrament Eucharystii?
-Eucharystia jest dla mnie..............................................

J 6,53-59
-Jaki nakaz daje Jezus wszystkim chrześcijanom?
-Co daje przyjmowanie Eucharystii?
-Eucharystia jest dla mnie..............................................Dz 2,42-47
-Co jednoczyło chrześcijan gminy Jerozolimskiej?
-Jaka była praktyka liturgiczna pierwszych chrześcijan?
-Czym cechowało się codzienne życie chrześcijan?
-Eucharystia jest dla mnie..............................................Konstytucja o liturgii świętej, 47
„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy zostal wydany, ustanowił eucharystyczna Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, az do swojego przyjścia, utrwalić ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy, Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały.”

-Jak Konstytucja nazywa Eucharystię?
-Czym jest Eucharystia?
-Eucharystia jest dla mnie..............................................ZAKOŃCZENIE

Udział w Eucharystii nie może być i nie jest prywatną sprawą chrześcijanina. Pan Jezus powiedział w Ewangelii wg, św. Mateusza:
,„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)
Jezus przychodzi do nas i jednoczy swój kościół podczas Eucharystii. Takiej szansy nie daje nam żaden prywatny kontakt z Bogiem. To dzięki Eucharystii pierwsi chrześcijanie byli „solą ziemi i światłem świata”. Zaniedbując systematyczny udział we Mszy św. zaniedbuję moje zbawienie.

Teraz zastanowimy się, czym jest dla każdego z nas Eucharystia? ( muzyka medytacyjna)

-Jak dziękuję Bogu za dar Eucharystii?
-Czym jest dla mnie Msza Święta?
-Jak często biorę udział we Mszy świętej?
-Jak wygląda mój udział w niedzielnej Mszy świętej?
-Dlaczego tak ważny jest udział w Eucharystii niedzielnej?
-Czy uczestniczę czynnie w Uczcie Eucharystycznej?

Wyznajmy teraz wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii:

-Oto wielka tajemnica wiary.
-Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

Zapisanie notatki.

Eucharystia jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Urzeczywistnia ona komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego. Jest pamiątką uobecniającą i aktualizującą ofiarę, którą Chrystus złożył Ojcu na krzyżu. Nasze życie jest odzwierciedleniem stopnia przeżywania Eucharystii.

Praca domowa
Na podstawi 1Kor 11, 23-29 napisz, co św. Paweł mówi o niegodnym uczestnictwie w Eucharystii.

Modlitwa.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 332


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.