Katalog

Magdalena Ślusarczyk, 2015-06-18
Katowice

Informatyka, Regulaminy

Regulamin konkursu informatycznego pt.: “Moja szkoła”.

- n +

REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO
“MOJA SZKOŁA”

ORGANIZATORZY:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego
w Chorzowie
UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I, II, III Gimnazjum
CEL KONKURSU:
• stworzenie prezentacji multimedialnej o swojej szkole (w prezentacji mogą się znajdować następujące informacje: patron szkoły, osiągnięcia sportowe lub naukowe, udział w projektach unijnych, ciekawe wydarzenia z życia szkoły, itp.)
TEMATYKA:
Tworzenie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) lub w programie Impress (pakiet OpenOffice)
ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU:
• prace konkursowe wykonane indywidualnie w wybranym programie do tworzenia prezentacji należy przesyłać od 1.03.2015 r. do 17 kwietnia 2015 r. na adres emial: magdalenawg@poczta.onet.pl
• prezentacja powinna zawierać maksymalnie 20 slajdów
• na ostatnim slajdzie powinna się znaleźć informacja:
 imię i nazwisko ucznia;
 adres szkoły;
 imię i nazwisko opiekuna ucznia
NAGRODY:
Przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 miejsc.
WYNIKI:
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły http://zstio1.wacas.pl/, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu 24.04.2015 r.

Organizator:
Magdalena Ślusarczyk
Wyświetleń: 104


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.