Katalog

Magdalena Ślusarczyk, 2015-06-18
Katowice

Informatyka, Testy oprogramowania

Test z wiadomości wstępnych z Pascala.

- n +

Test nr 1 – Pascal

1. Co to jest algorytm:
a) Język programowania
b) Skończony ciąg czynności, przekształcający zbiór danych wejściowych na zbiór danych wyjściowych
c) To relacyjna baza danych
d) Pseudojęzyk
2. Algorytm możemy zapisać za pomocą:
a) Listy kroków
b) Schematu blokowego
c) Pseudojęzyka
d) Wszystkie trzy powyższe odpowiedzi są poprawne
3. Zmienną nazywamy:
a) Obiekt występujący w algorytmie, określony przez nazwę i służący do zapamiętywania pewnych danych
b) Obiekt występujący w algorytmie i określony przez nazwę
c) Obiekt występujący w algorytmie służący do zapamiętania pewnych danych
d) Żadna odpowiedź nie jest prawdziwa
4. Jednym z elementów schematu blokowego jest:
a) Blok wejścia
b) Blok decyzyjny
c) Blok operacji
d) Wszystkie trzy odpowiedzi są prawdziwe
5. Operator arytmetyczny div oznacza:
a) Resztę z dzielenia liczb całkowitych
b) Operator przypisania
c) Dzielnie całkowite, czyli zaokrąglające wynik dzielenia do liczy całkowitej
d) Operator ‘różny od’, czyli nieprawda, że równy
6. Operator and jest operatorem:
a) Arytemtycznym
b) Przypisania
c) Relacji
d) Logicznym
7. Interpreter to:
a) Program komputerowy, który analizuje kod źródłowy programu, a przeanalizowane fragmenty wykonuje
b) Zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli, słów, wyrażeń jest programem komputerowym
c) Plik, który może być uruchomiony bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego
d) Ciąg instrukcji zapisanych jedna po drugiej w pliku tekstowym
8. Treść komentarza w języku Pascal tworzymy z pomocą:
a) Znaku #
b) Nawiasów okrągłych ( )
c) Kombinacji /* */
d) Nawisów klamrowych { } , kombinacji (* *) i dwóch ukośników //
9. Zmienna w języku Pascal nie może zaczynać się od:
a) Litery
b) Znaku podkreślenia
c) Liczby
d) Żadna odpowiedź nie jest prawdziwa
10. Ogólna deklaracja zmiennej w języku Pascal jest następująca:
a) var lista_nazw;
b) lista_nazw: typ;
c) var lista_nazw: typ;
d) var lista_nazw:
11. Do zmiennych typu całkowitego nie należą zmienne typu:
a) Real
b) Char
c) Boolean
d) Wszystkie trzy powyższe typy
12. Definicja stałej w języku Pascal powinna nastąpić:
a) w bloku deklaracji
b) w bloku instrukcji
c) po słowie end.
d) przed nagłówkiem programu
13. Które z poniższych słów kluczowych oznacza instrukcje wejścia:
a) Const
b) Type
c) Readln
d) Writeln
14. W języku Pascal nie występuje typ:
a) Typ pusty
b) Typ okrojony
c) Typ wyliczeniowy
d) Typ znakowy
Wyświetleń: 120


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.