Katalog

Justyna Kosmala, 2015-06-18
Starachowice

Historia, Sprawdziany i testy

Wiek XVII - test.

- n +

Wiek XVII - test

1. Dopasuj datę do wydarzenia:
a) 1627 1. zakończenie potopu szwedzkiego
b) 1605 2. wstąpienie na tron Jana Kazimierza
c) 1648 3. bitwa pod Oliwą
d) 1660 4. bitwa pod Kircholmem
e) 1667

2. Przyporządkuj osobie funkcję, jaką ona pełniła:
a) Jan Wyhowski 1. hetman polny koronny
b) Stefan Czarniecki 2. następca Bohdana Chmielnickiego
c) Augustyn Kordecki 3. doradca króla w latach 1648 – 1655
d) Jan Karol Chodkiewicz 4. przeor klasztoru na Jasnej Górze
5. dowódca wojsk polskich w bitwie pod Kircholmem

3. Wyjaśnij pojęcia:
a) liberum veto
b) infamia
c) inkorporacja
d) rządy absolutne
e) sarmatyzm
f) portrety trumienne
g) rewolucja angielska
h) rokosz


4. Wymień główne skutki powstania Chmielnickiego. Uwzględnij niżej podany tekst:
„Gdzie mieszkali Kozacy, tam była niemożliwa prawdziwa gospodarka; gdzie panowie gospodarowali prawidłowo – tam nie mógł być cierpiany kozacki wędrowny tryb życia [...]. Element kozacki był zaprzeczeniem zasady społeczeństwa, zaprzeczeniem zasady państwa”.


5. Scharakteryzuj panowanie Ludwika XIV we Francji. (8 – 10 zdań).

6. Na podstawie niżej podanych tekstów omów społeczne, gospodarcze i ekonomiczne skutki wojen XVII wieku. Podaj po 2 – 3 przykłady do każdego skutku.
„Poburzone zamki, wywrócone miasta, szlachta w pęta okuta, więzieniem lub niewolą wyniszczeni. Kościoły świętokradztwem splamione, święte naczynia i sprzęty potłuczone, ołtarze powywracane, święte obrazy powyrzucane, podarte i spalone{...}. Dymiły się pożarem święte przybytki, śladów wsi szukano w popiołach, po polach leżały trupy pomordowanej szlachty, z żadnej innej winy, tylko, że było Polakami”.
„Jechałem przez kraj tatarską i kozacką zniszczony ręką. Wsie z rzadka stały całe, częściej wypalone i puste. Miasteczka również. Bywało, że i o drogę nie miałem się kogo zapytać, a i nocować częściej zdarzało się w jakiej opuszczonej chacie, albo zgoła przy ognisku, niż w ludzkich siedzibach {...}. Szlacheckie dwory, któreśmy po drodze mijali, takoż puste stały i odarte”.

Wyświetleń: 214


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.