AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Robert Siuda, 2015-06-16
Częstochowa

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGOnauczyciela mianowanego mgr Roberta Siuda, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego


Informacje o nauczycielu:


1.Imię i nazwisko: Robert Siuda
2.Pełniona funkcja w szkole: nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 38 w Częstochowie.
3.Data rozpoczęcia stażu: 03.09.2012 r.
4 . Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
5 . Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany


1. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej ( § 5 ust. 2 pkt 1).
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w internecie i innych źródłach.
Wrzesień 2012r.
Plan rozwoju zawodowego.
2.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2012r.
Okres stażu.

Maj 2015r.

3.
Opracowanie kryteriów systemu oceniania.
Opracowanie i wdrożenie wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego.
Zapoznanie z kryteriami oceniania uczniów i stosowanie ich na lekcji.
Zapoznanie uczniów z wymogami edukacyjnymi.
Wrzesień 2012r.
Wrzesień 2013r.
Wrzesień 2014r.
Tablica informacyjna, kryteria systemu oceniania.
4.
Praca z uczniem zdolnym.
Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych miejskich i wojewódzkich na zajęciach pozalekcyjnych.
Okres stażu.
Potwierdzenia osiągnięć uczniów, sprawozdania z zawodów.
5.
Wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych -piłka nożna.
Szkolenie uczniów.
Zorganizowanie i przeprowadzenie meczy towarzyskich w piłkę nożną.
Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju w piłkę nożną z udziałem szkół podstawowych z terenu Częstochowy.
Okres stażu.
Dzienniki zajęć, terminarze rozgrywek.
Sprawozdanie.
6.
Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć.
Organizacja wspólnie z innymi nauczycielami wychowania fizycznego zawodów między klasowych z okazji „Dnia Sportu”.
Okres stażu.
Opracowanie regulaminów, plakatów, terminarzy, dyplomów.
7.
Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
Wykorzystanie komputera do opracowywania sprawozdań, tworzenia dyplomów.
Tworzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.
Wykorzystanie internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia.
Okres stażu.
Sprawozdania, dokumentacja planu rozwoju zawodowego.2. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły (§ 5 ust. 2 pkt 2).
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Dzielenie się swoją wiedzą.
Prowadzenie lekcji otwartych w celu wymiany doświadczeń.
Prezentowanie własnych rozwiązań w zakresie dydaktyki i wychowania na forum Rady Pedagogicznej.
Czynny udział w WDN.
Prezentowanie nauczycielom materiałów metodycznych podczas szkoleń samokształcenia.
Sposoby organizacji imprez i zawodów sportowych na terenie szkoły i innych szkół wynikające z kalendarza imprez sportowych
Okres stażu.Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych
Scenariusze lekcji, zaświadczenia, potwierdzenia nauczycieli.


Sprawozdanie, dokumentacja nauczyciela wychowania fizycznego (tabele wynikowe).


3. Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą (§ 5 ust.2 pkt 3b).
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Promocja szkoły w środowisku
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w internecie.
Luty 2013r.
Upowszechnienie przykładu planu rozwoju zawodowego.
2.
Opracowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą.
Publikacje w prasie artykułów oraz wyników o sukcesach sportowych szkoły.
Okres stażu.
Publikacja (wycinki z prasy).
3.
Opracowanie różnych materiałów związanych z wykonywaną pracą.
Opracowanie materiałów.
Okres stażu.
Materiały różne.
4.
Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Umieszczenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w internecie.
2015r.
Adres strony internetowej.


4. Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrz szkolnym doskonaleniem zawodowym (§ 5 ust. 2 pkt 3c).
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych wychowania fizycznego oraz rodziców.
Zajęcia otwarte.

Okres stażu.
Scenariusze, konspekty lekcji.

Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenie zawodowego.
Udział w konferencjach i szkoleniach.
Okres stażu.
Materiały szkoleniowe, zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa.
5. Aktywna i systematyka współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej, lub postępowania w sprawach nieletnich (§ 5 ust. 2 pkt 3d).
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Współpraca z doradcą metodycznym.
Rozmowy, szkolenia.
Okres stażu.
Potwierdzenia.
2.
Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym
Organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych na szczeblu miejskim i powiatowym w ramach kalendarza imprez organizowanych przez SZS.
Co roku wg kalendarza imprez.
Potwierdzenia, zdjęcia, wycinki z gazet, potwierdzenie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.6. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły (§ 5 ust. 2 pkt 3g).
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Udział w konferencjach metodycznych.
Udział w szkolnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Studiowanie literatury pedagogicznej.
Okres stażu.
Zaświadczenia, potwierdzenia, spis literatury.


7 Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem, innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§ 5 ust. 2 pkt 3h).
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego
Powadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci.
Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora.
2.
Aktywna praca z młodzieżą szkolną.
Organizowanie wewnąrzszkolnych turniejów z poszczególnych dyscyplin sportowych.
Organizowanie międzyszkolnych turniejów z poszczególnych dyscyplin sportowych.
Okres stażu.
Sprawozdanie, zaświadczenia.
3.
Dokumentowanie życia sportowego szkoły.
Powadzenie dokumentacji zawodów.
Okres stażu.
Sprawozdania.
4.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z piłki ręcznej.
Zajęcia pozalekcyjne.
Okres stażu.
Dziennik zajęć.8 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 5 ust.2 pkt 4).
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych z uwzględnieniem specyfiki i typu szkoły.
Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych.
Okres stażu.
Opis.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 311


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.