Katalog

Marcin Tyszka, 2015-06-16
Sanniki

Zajęcia pozaszkolne, Konkursy

Nasze dłonie Ci pomogą - Scenariusz konkursu.

- n +

Scenariusz konkursu zachowania w Wielkim Poście
„Nasze dłonie Ci pomogą”
Zasady konkursu:

Konkurs „Nasze dłonie Ci pomogą” będzie trwał przez okres Wielkiego Postu. W każdy czwartek zbierane będą odrysowane białe dłonie dzieci symbolizujące dobre uczynki wychowanków mające pomagać nieść krzyż Jezusowie Chrystusowi podczas Drogi Krzyżowej. Symbole dłoni będą umieszczane na gazetce wielkopostnej. Na zakończenie konkursu podliczone zostaną dobre uczynki i wyróżnieni zostaną wychowankowie, którzy zgromadzili najwięcej białych dłoni.Termin konkursu – 05.03 – 10.04 2014 r.

Metody konkursu:
• Słowna;
• Pokazowa;
• Praktyczna.


Środki dydaktyczne:
• Pismo Święte;
• Obrazki;
• Plansze;
• Flamastry;
• Nożyczki;
• Farby;
• Kredki.


Forma konkursu:

• Indywidualna.


Cel ogólny:
• Ukazanie wartości i roli właściwego przygotowania się do czasu świątecznego, kształtowanie w uczniach umiejętności pomagania innym ze względu na miłość Boga.

Cele szczegółowe:
• Uświadomienie wychowankom celu Wielkiego Postu;
• Właściwe przygotowanie do świętowania Wielkanocy;
• Uwrażliwienie wychowanków na bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.
Przebieg konkursu:
1. Msza św. w Środę Popielcową – wspólna modlitwa, objaśnienie zasad konkursu.
2. Zbieranie dłoni symbolizujących dobre uczynki i umieszczanie ich na gazetce wielkopostnej.
3. Wspólny apel na zakończenie konkursu – podsumowanie, wyróżnienie najlepszych uczestników.
4. Wyjazd do Płocka dla wyróżniających się uczestników konkursu (zwiedzanie Katedry Płockiej lub Muzeum Diecezjalnego).


Przygotował:
Marcin Tyszka
Wyświetleń: 97


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.