Katalog

Sławomir Staszewski, 2015-06-16
Bytom

Informatyka, Plany pracy

Rozkład materiału z przedmiotu informatyka w szkole ponadgimnazjalnej z numerami treści i ilością godzin realizacji.

- n +

Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi oraz regulaminem BHP pracowni komputerowej. 2
Rozwiązywanie problemów algorytmicznych 5.1; 5.2; 5.3 2
Prezentacja algorytmów w postaci schematów blokowych 5.1; 5.2; 5.3 2
Zapisywanie algorytmów liniowych i z warunkami w języku programowania 5.1; 5.2; 5.3 2
Zapisywanie algorytmów iteracyjnych w języku programowania 5.1; 5.2; 5.3 2
Zasady tworzenia stron internetowych 1.3; 2.2; 2.3; 3.0; 4.9; 5.4; 5.5 2
Tworzenie strony WWW w języku HTML 1.3; 2.1; 3.0; 5.1 2
Praca z arkuszami stylów CSS oraz systemami CMS 1.3; 2.1; 3.0; 5.1 2
Tworzenie ankiet internetowych. 1.3; 2.1; 3.0; 5.1 2
Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym 4.5; 4.8; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6 2
Formatowanie tabeli arkusza kalkulacyjnego i prezentacja danych na wykresach 4.5; 4.8; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6 2
Wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego 4.5; 4.8; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6 2
Funkcje logiczne arkusza kalkulacyjnego 4.5; 4.8; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6 2
Opracowywanie tekstu w edytorze tekstu 1.3; 4.4 2
Metody opracowywania dokumentów wielostronicowych 1.3; 4.4 2
Opracowywanie dokumentów wielostronicowych – zadania 1.3; 4.4 2
Tworzenie prezentacji multimedialnych na podstawie konspektu 3.0; 4.8; 5.6 2
Tworzenie prezentacji multimedialnej – zadania 3.0; 4.8; 5.6 2
Zasady tworzenia relacyjnej bazy danych 4.6; 4.7 2
Przygotowywanie formularzy 4.6; 4.7 2
Tworzenie kwerend 4.6; 4.7 2
Raporty i korespondencja seryjna 4.6; 4.7; 1.3; 4.4 2
Opracowywanie grafiki rastrowej 2.3; 3.0; 4.1; 4.2; 4.3; 5.4; 6.1 2
Opracowywanie grafiki wektorowej 2.3; 3.0; 4.1; 4.2; 4.3; 5.4; 6.1 2
Opracowywanie obrazów cyfrowych i filmów 2.3; 3.0; 4.3; 5.4; 6.1 2
Komputer i inne urządzenia elektroniczne 1.1; 1.2 2
Sieci komputerowe 1.3; 7.1; 7.2 2
Bezpieczeństwo i ochrona danych w komputerach i sieciach komputerowych 1.3; 7.1; 7.2 2
Wyszukiwanie informacji w Internecie 2.1; 4.3; 6.1 2
Wybrane przepisy prawa dotyczące prawa autorskiego i własności intelektualnej 1.3; 7.2 2
Komunikacja i wymiana informacji w Internecie 1.3; 7.1; 7.2 2
Wyświetleń: 105


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.