AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Agnieszka Kopała, 2015-06-16
Legnica

Wychowanie do życia w rodzinie, Ćwiczenia

Komunikacja niewerbalna.

- n +

TEMAT: KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
Treści:
- komunikacja międzyludzka ( werbalna i niewerbalna)
- gesty, mimika, postawa ciała jako ważne elementy komunikacji
- rozmowa
- gesty uwarunkowane kulturowo
- zasady dobrej komunikacji

Cel główny:
Przyjmowanie odpowiedniej roli w kontaktach interpersonalnych.

Cele szczegółowe: po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien:
Znać zasady dobrej komunikacji oraz mieć świadomość jej przeszkód. Uzmysłowić sobie że podstawą każdego związku jest komunikacja.

Metody i techniki pracy:
- Mini wykład
- dyskusja
Czas: 45 min.
Adresat: III klasa gimnazjum, I klasa ponadgimnazjalna

Powitanie i wstęp
Dzisiaj porozmawiamy o komunikacji. Czyli o tym co się teraz odbywa. Ja mówię, wy słuchacie, potem wy mówicie ja słucham. Rozmawiamy z wieloma osobami... z każdą z nich rozmawiamy inaczej. Zależy to od: zaufania, bliskości, tematu rozmów. Każdy z nas chce wypaść podczas rozmowy jak najlepiej ( rozmowa o pracę) ale też być zrozumiałym, dobrze odebranym. Dziś dowiecie się jak to osiągnąć. Poznamy zasady dobrej komunikacji, jej przeszkody, oraz z czego się ona składa. Bo przecież komunikacja to nie tylko słowa. Gesty, miny, ruch, ton głosu, wyraz twarzy. Znaczenie komunikacji niewerbalnej; ważna oby odebrać większość informacji.
Zgodność ruchów+słowa= ok
Sprzeczność ruchów+słowa= chaos
Przebieg zajęć
ćw. 1
Uczniowie otrzymują załącznik „Język ciała. Jak czytać myśli ludzi z ich gestów” Allan Pease str. 106 i próbują jak najwięcej odczytać z gestów postaci.
Na rysunku macie trzy postacie. Czy ten pan podoba się paniom? Zacznijmy od pani z lewej strony, jakie gesty widzicie? co one oznaczają? Na co należy zwracać uwagę?
Odległość, gesty dłoni (posłowie), u ścisk dłoni
Twarz
 Zakrywanie ust-osoba kłamie, jeśli Ty mówisz uważa, że kłamiesz
 Dotykanie nosa – również kłamstwo
 Pocieranie oka – ukrycie oszustwa; nie chce patrzeć na okłamywaną osobę
 Pocieranie ucha – nie chce słyszeć złych wiadomości
 Drapanie szyi – niepewność, wątpienie (x5)
Ręce
 Skrzyżowane – odgradzanie się, negacja
 Skrzyżowane+pięści- postawa wroga
 Skrzyżowane, mocno zaciśnięte- postawa stanowcza
Inne – siedzenie na odwróconym krześle- oparcie to tarcza ochronna jego ciała i może przeobrazić się on w agresywnego, dominującego wojownika. Rozbrojenie – usiąść za nim lub stanąć za nim.
Znajomość tych gestów jest ważna i przyda się, ale to nie wszystko. Komunikacja to też część werbalna. Mowa ciała+ komunikat słowny muszą się zgadzać. Celem komunikacji jest bycie zrozumiałym. Chcemy być pewni, że nas zrozumiano. Popatrzymy: wysyłając smsa, maila – odebrano, jeśli nie, to niepewność, wyczekiwanie. Czy osoba dostała wiadomość?
- Warunkiem tego aby być zrozumiałym jest słuchanie siebie i innych. Mówienie jasno, wyraźnie, mówienie o uczuciach. Obserwacja. Wiemy, co chcemy powiedzieć. Należy pytać, czy nas zrozumiano.
Ćw. 2
Uczniowie próbują odpowiedzieć co jest źródłem komunikacji niewerbalnej – dyskusja.
Ćw. 3 Gesty uwarunkowane kulturowo.
Uczniowie otrzymują załącznik „Język ciała. Jak czytać myśli ludzi z ich gestów” Allan Pease str. 14-16) i analizują tekst.
Ćw. 4 Analiza warunków pełnej i prawidłowej komunikacji.
Uczniowie na wielkiej płachcie papieru tworzą zasady pełnej i prawidłowej komunikacji. Nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczniów.
Zakończenie i podsumowanie
Nauczyciel dziękuje za zajęcia i przypomina uczniom o tym, że dobra komunikacja zależy od obu stron i należy pamiętać o jej zasadach. Dzięki temu można unikać wielu konfliktów i nieporozumień.
Jeśli uczniowie czują potrzebę dzielą się swoimi odczuciami, spostrzeżeniami na temat zajęć.
Literatura:
Allan Pease „Język ciała. Jak czytać myśli ludzi z ich gestów” Wyd. GEMINI Kraków 1992
Wyświetleń: 173


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.