Katalog

Monika Olczak, 2015-06-12
Bobrowniki

Zajęcia pozaszkolne, Sprawozdania

Sprawozdanie.

- n +

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
za pierwszy semestr roku szkolnego 2012/2013

Samorząd Uczniowski w II półroczu roku szkolnego 2012/2013 działał
w niezmienionym składzie: ……………
W I półroczu (sprawozdanie odczytane na półrocznym posiedzeniu Rady Pedagogicznej) Samorząd przygotował między innymi:
- kampanię wyborczą,
- wybory przewodniczącego i opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- forum ogólnoszkolne w sprawie stroju szkolnego,
- Zabawę Choinkową.
Uczniowie uczestniczyli w organizowanych przez opiekunów SU warsztatach plastycznych, w trakcie których przygotowywali ozdoby świąteczne na kiermasz bożonarodzeniowy.
Samorząd uczniowski był organizatorem dwóch akcji charytatywnych. Pierwsza miala miejsce w I semestrze – była to zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
w …... Druga z nich trwała cały rok – była to zbiórka korków w ramach pomocy chorej dziewczynce z naszego środowiska.
Na początku roku szkolnego SU wznowił działalność Straży mundurkowej, która patrolowała przez cały rok szkolny.
Miały miejsce liczne zebrania zarządu oraz zebranie Samorządu z Panią Dyrektor, na którym uczniowie działający w SU opiniowali zapisy podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły.
W czerwcu SU był odpowiedzialny za organizację Dnia Otwartych Drzwi
dla uczniów szkół podstawowych. Z tej okazji została przygotowana krótka prezentacja multimedialna o naszym gimnazjum. Uczniowie klas szóstych obejrzeli przedstawienie „Rzepka” Tuwima, a na koniec byli oprowadzeni przez uczniów samorządu po szkole. Tym dniem Samorząd Uczniowski zakończył swoją działalność w roku szkolnym 2012/2013.
Dziękujemy Pani Dyrektor oraz wszystkim organizacjom za współpracę.

Opiekunowie SU
Wyświetleń: 155


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.