Katalog

Beata Jędrzejewska, 2015-06-12
Pruszków

Informatyka, Regulaminy

Regulamin szkolnego konkursu informatycznego „Mistrz klawiatury”.

- n +

REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO
KONKURSU INFORMATYCZNEGO
„MISTRZ KLAWIATURY”
(ROK SZKOLNY 2010/2011)


1. ORGANIZATOR
• Gimnazjum nr 1– nauczyciel informatyki Beata Jędrzejewska


2. ADRESAT KONKURSU
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III gimnazjum Nr 1 Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie.


3. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest kształcenie:
• umiejętności szybkiego (min. 140 znaków/min) i bezbłędnego (max 10 błędów) posługiwania się klawiaturą komputerową,
• umiejętności pracy w programie Mistrz Klawiatury,
• umiejętności stosowania poprawnej pisowni polskiej,
• rozwoju sprawności umysłowych i zainteresowań.

4. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Komisja konkursowa będzie oceniać umiejętność szybkiego, bezwrokowego i bezbłędnego posługiwania się klawiaturą w programie Mistrz Klawiatury.

5. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

• W konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klas I-III gimnazjum, który sprawnie i w miarę bezbłędnie posługuje się klawiaturą.
• Uczniowie mogą 3 razy podejść do konkurencji, tzn. 3 razy napisać dany tekst w danym czasie przeznaczonym na konkurs (najlepszy wynik będzie wzięty pod uwagę).
• Za udział w konkursie uczniowie zdobywają dyplomy, a za trzy pierwsze miejsca przewidziane są także nagrody rzeczowe.

6. TERMIN KONKURSU
Konkurs odbędzie się 27.10.2010 r. (środa) w godz. 14.40– 15.25.


7. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Sala nr 17 w Zespole Szkół Nr 1 przy ulicy Piłsudskiego 11
w Brwinowie.

8. NAGRODY
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, a trzy najlepsze osoby oprócz dyplomów nagrody rzeczowe. Przewidywanymi fundatorami nagród są:
• dyrektor zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie
• Rada Rodziców
Wyświetleń: 98


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.