AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Skrzyńska, 2015-06-18
Biała Podlaska

Uroczystości, Scenariusze

Scenariusz apelu z okazji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

- n +

SCENARIUSZ APELU
z okazji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
ORAZ rocznicy uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA
Opracowała: mgr Anna Skrzyńska
Scenografia
Miejsce – sala gimnastyczna
/ W centralnym punkcie sceny wisi hasło : Wolność, Naród, Ojczyzna
Poniżej przypięta flaga, obraz Jana Matejki ,,Konstytucja 3 maja”.
Ławki ułożone w kształcie podkowy, przy których biorą udział uczniowie biorący udział w
apelu – sejmiku /

Prowadzący:
Proszę o powstanie! Mam zaszczyt powitać wszystkich na Apelu z okazji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Baczność ! Sztandar Publicznego Gimnazjum nr 3 imienia Emilii Plater w Białej Podlaskiej wprowadzić!
Do hymnu państwowego!

(Wszyscy uczestnicy śpiewają pełną wersję hymnu)

. Mazurek Dąbrowskiego

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem. (bis)

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany —
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...Prowadzący:
Spocznij!
Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Małgorzatę K.…..

Prowadzący:

* Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto państwowe, ustanowione przez Sejm w 2004 roku.
Obchodzimy je w całym kraju 2 maja.

•Flaga jest - obok godła – naszym najwyższym symbolem narodowym.
Symbolem wolnego i niepodległego państwa. Reprezentuje imię Polski poza
jej granicami. Łączy Polaków w kraju i za granicą.
Jest widocznym i wymownym znakiem naszych najcenniejszych wartości.

•Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni dziejów.
W pradawnych wierzeniach Słowian biel oznaczała wodę, czystość i cnoty
moralne ; czerwień – ogień, odwagę i waleczność.
Dlatego te barwy dominowały w kolorystyce słowiańskich strojów, uzbrojenia,
dekoracji wnętrz, a nawet grobowców.

•Biel i czerwień jako barwy narodowe pojawiły się po raz pierwszy 3 maja 1972
roku, podczas uroczystych obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia
Konstytucji.

•Warto wiedzieć, że geneza polskiej flagi jest jedną z ciekawszych w świecie.
Wywodzi się ona z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego
Księstwa Litewskiego.
Biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i Pogoni – czyli rycerza
galopującego na koniu - który jest godłem Litwy. Oba godła znajdują się na
czerwonych tłach tarcz herbowych.

•Polskie barwy narodowe oficjalnie ustalił Sejm Królestwa Polskiego
7 lutego 1831 roku.

•1 sierpnia 1919 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę
o godłach i barwach narodowych. Znajdujemy w niej zapis:
„ Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony
w podłużnych paskach, równoległych, z których górny – biały,
dolny zaś – czerwony”.•Polskie barwy narodowe, wyrosłe z piastowskiego znaku herbowego,
towarzyszyły nam we wszystkich ważnych wydarzeniach: podczas wszystkich powstań niepodległościowych oraz w czasie I i II wojny światowej. Towarzyszą nam w codziennym życiu.

•Dziś, polska biało-czerwona flaga powiewa wszędzie tam, gdzie byli i są
Polacy.

•W pełni zgadzamy się ze słowami Czesława Janczarskiego wyrażonymi
w wierszu pod tytułem ,,Barwy ojczyste”


Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.

Czerwień – to miłość,
biel - serce czyste…
Piękne są nasze
barwy ojczyste.

•Dzisiaj symbole narodowe można uwidaczniać bez ograniczeń, ale pod
jednym warunkiem – należy je otoczyć czcią i szacunkiem. Jest to patriotyczny
obowiązek każdego obywatela, każdego Polaka.

•W najbliższych dniach będzie wiele okazji do zamanifestowania naszego
patriotyzmu.
Obchodzić będziemy rocznice ważnych wydarzeń historycznych:
- Święta Pracy (Pierwszego Maja)
- Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja
- Dziesiątą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (pierwszego maja)
- oraz (drugiego maja) Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Wywieśmy w te dni biało-czerwone flagi na balkonach i w oknach naszych
domów.
•Jesteśmy Europejczykami. Nasza biało-czerwona powiewa wśród flag krajów
członkowskich Unii Europejskiej. Jest to dla nas nowy wymowny symbol -
wyraz naszej obecności na Starym Kontynencie.

Wstańmy i zaśpiewajmy wspólnie hymn Unii Europejskiej…

1.
O, Radości, iskro bogów,
kwiecie Elizejskich Pól,
święta, na twym świętym progu
staje nasz natchniony chór.

Jasność twoja wszystko zaćmi,
złączy, co rozdzielił los.
Wszyscy ludzie będą braćmi
tam, gdzie twój przemówi głos.

2. Patrz, patrz, wielkie słońce światem
biegnie, sypiąc złote skry,
jak zwycięzca i bohater
biegnij, bracie, tak i ty.

Radość tryska z piersi ziemi,
Radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy
na Radości złoty ślad.

3.
Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,
ona w splocie ludzkich rąk,
z niej najlichszy robak czerpie,
w niej - największy niebios krąg.

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie,
ja nowinę niosę wam:
na gwieździstym firmamencie
bliska radość błyszczy nam.

Przewodniczący:
Spocznij!

Narrator
3 maja – cóż to za data? Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nie
znaczących uroczystości. Dziś żyjąc w zawrotnym tempie, negujemy wszelkie wartości, nudzą nas uroczystości, apele, rocznice, święta. Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Zatrzymajmy się na chwilę, aby rozważyć te trzy słowa ważne w historii Polski, pojawiające się często jako hasła narodowe Polaków. Brzmią one : Bóg, Honor, Ojczyzna.

Przewodniczący
Witam was koleżanki i koledzy, na naszym kolejnym sejmiku uczniowskim. Problemem, którym się dzisiaj zajmiemy, będzie rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Młodsi koledzy, którzy nie znają dobrze historii naszego kraju, będą mieli okazję dowiedzieć się, jak ważne dla Polski było to wydarzenie.
Zazwyczaj nas, młodych, nudzą takie uroczystości i rocznice, ale czy prawdziwy Polak może nie znać historii swojego kraju?
Uczeń I
My, uczniowie klas starszych, powinniśmy w przystępny sposób przedstawić młodszym kolegom, co działo się 3 maja 1791 roku.
Uczeń II ( młodszej klasy/
A cóż takiego wtedy się wydarzyło?
Uczeń I
Właśnie 3 maja 1791 roku w Polsce uchwalono konstytucję.
Uczeń II
Konstytucję? A co to takiego?
Uczeń I
Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie, zawiera prawa i obowiązki obywateli, mówi o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić w państwie, określa jego ustrój.
Uczeń II
Czy Polsce była potrzebna konstytucja ?
Uczeń I
Tak, była bardzo potrzebna.
Konstytucja była ratunkiem dla Rzeczpospolitej, mogła wzmocnić państwo i stworzyć prawne podstawy do przekształcenia go w państwo silne i nowoczesne.
Uczeń II
To znaczy, że w XVIII wieku byliśmy państwem słabym?
Uczeń III
W XVII wieku państwo polskie przeżywało poważny kryzys. Władza królewska była bardzo słaba, walki wewnętrzne niszczyły kraj, w rzeczywistości rządzili magnaci. Sytuację tę wykorzystywali sąsiedzi Polski.
Uczeń IV
Na szczęście znaleźli się w Polsce ludzie, którzy dostrzegli zło kraju i grożące
niebezpieczeństwo utraty niepodległości. Byli to Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski oraz wielu innych.
To między innymi oni byli twórcami Konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 Maja.
Uczeń V
Była to konstytucja postępowa jak na owe czasy. Konstytucja pierwsza w Europie, druga na świecie. Ciekawe jak to było?
Przewodniczący
Wyobraźcie sobie ciepły wiosenny dzień. Wokół Zamku Królewskiego zebrały się tłumy ludzi, wszyscy chcieli wiedzieć, co dzieje się w sali sejmowej. Sejm obradował już cztery lata.
Posłowie kochający ojczyznę dążyli do zmian, które uratowałyby nasz kraj przed upadkiem i utratą wolności. Do tego potrzebna była, dobra i mądra konstytucja.
/ Na scenę wchodzi grupa posłów i król Stanisław August Poniatowski. Król zasiada na tronie./
Poseł I
Mości Panowie ! Panie marszałku sejmowy! Róbmy ustawę! Róbmy ją dzisiaj !
Poseł II
Zaklinam was, najjaśniejsze stany, abyście raczyli tę nową Konstytucję przyjąć, Ciebie zaś, najjaśniejszy królu, proszę, abyś najpierwszy na jej przyjęcie wykonał obywatelską przysięgę, a my, wszyscy, za twym pójdziemy przykładem!
/Król wstaje z tronu, podnosi palce do góry:/
W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ja Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król Polski, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu.
Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę! Proszę waszmość panów, kto kocha ojczyznę, niech idzie za mną do kościoła, aby wykonać tam przysięgę !
król wychodzi, za nim pozostali posłowie wiwatując ( łącznie z chórem)
Vivat Konstytucja
Vivat Król
Vivat wszystkie stany
/chór ,, Witaj majowa jutrzenko”/
Przewodniczący
Rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego maja nazywamy świętem wolności i radości. Już nasi przodkowie rozumieli, co znaczy , co znaczy wolność, naród, ojczyzna..
A czym dla was są te pojęcia?
Zastanówcie się.

/ Wchodzą uczniowie z transparentami /
Uczeń I Wolność( transparent)
Wolność:
- to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą
- to swoboda, niezależność
- wolnym jest ten, kto żyje w wolnym kraju.
- wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście

Uczeń II Naród ( transparent)
Naród to my, Polacy, żyjący teraz
Naród – to nasi przodkowie, walczący o wolną Polskę
Naród – to twórcy Konstytucji Trzeciego maja

Uczeń III Ojczyzna ( transparent)
Ojczyzna moja – to ta ziemia droga
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga
/ utwór w wykonaniu chóru/

Wiersz A.Słonimski ,,Polska”
Pytasz się, gdzie jest i jaka?
W niewypierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.
W szumie gołębi na starym rynku,
W książce poety i na budowie,
W codziennej pracy, w życzliwym słowie,
Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.
I jest w czerwieni maków,
I w białych kwiatach wiśni,
W piosenkach wszystkich ptaków
I w każdej naszej myśli.

J. Szczepkowski ,,Opowiedz nam Ojczyzno”
Matycznej ucz nas miłości
Jak ojciec w życie wprowadzaj,
Nie żałuj serdecznej troski,
Za trudy szczodrze nagradzaj.

W. Szymborska ,,Gawęda o miłości ojczystej”.
Bez tej miłości można żyć
Mieć serce suche jak orzeszek,
Malutki los naparstkiem pić
Z dala od zgryzot i pocieszeń,
Na własną miarę znać nadzieję,
W mroku kryjówkę sobie uwić,
O blasku próchna mówić ,,dnieje”
O blasku słońca nic nie mówić.
Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
Nie będę powalonym drzewem,
Codziennie mocniej w ciebie wrastam,
Radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić,
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię i żyć,
Ale nie można owocować.
/ chór utwór muzyczny/

Przewodniczący
• Baczność!
• Sztandar Publicznego Gimnazjum numer 3 imienia Emilii Plater wyprowadzić!
• Spocznij!

Przewodniczący
Myślę, że wszyscy zrozumieli, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania, czym dla nas jest Ojczyzna, Naród, Wolność.
Mam nadzieję, że to nasze spotkanie zachęciło was do chwili refleksji nad tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka.
Przypomnieliśmy sobie jakże ważne wydarzenie z historii naszego kraju, które powinniśmy znać. Bo przecież naród, który nie zna swej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości. Pamiętajcie o tym!
Dziękujemy wszystkim za przybycie. Sejmik uczniowski, poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja ogłaszam za zamknięty.
Narrator
Oddajemy głos Pani Dyrektor……………………Przewodniczący:
Proszę uczniów o spokojne opuszczanie sali.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 334


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.