Katalog

Grażyna Kurek, 2015-05-20
Łowicz

Przyroda, Sprawdziany i testy

Krajobraz strefy lasów równikowych, sawanny i pustyń - kartkówka, kl. VI.

- n +

Autor: Grażyna Kurek (Łowicz)

Imię i nazwisko - …………………………………, kl. VI , ……/ 19 p.

Podr. str.155-179. (Wyd. Nowa Era)Tematy:
•Krajobraz lasów równikowych
•Krajobraz sawanny
•Krajobraz pustyń

1.Wyjaśnij pojęcia: 6 p.
a)oaza
................................................................................................................................................................................................................................................

b)hebanowiec
................................................................................................................................................................................................................................................

c)epifity
................................................................................................................................................................................................................................................

2.Wskaż w punktach trzy główne różnice między klimatem równikowym a klimatem zwrotnikowym. 3 p.
•.......................................................................................................................
•.......................................................................................................................
•.......................................................................................................................
3.Podaj dwa przystosowania dromaderów do życia na pustyni i wskaż rolę, jaką odgrywają te przystosowania ich w życiu. 2 p.
•...........................................................•...........................................................
•...........................................................4.Podaj dwa przystosowania dużych drzew sawanny do panujących tam warunków klimatycznych. 2 p.
•..........................................................
............................................................
•.....................................................................................................................

5.Spośród podanych zwierząt podkreśl te, które występują na sawannie: 1 p.

antylopy, tukany, hieny, sepy, fenki, słonie, tapiry, małpy

6.Uzupełnij zdania. 3 p.
•Dwoma typowymi drzewami sawanny są: ….......................... i .............................
•Strefa krajobrazowa, gdzie występuje pora sucha i pora deszczowa to ………………………………
•Wydmy powstają na pustyni ……………………………………………………………………………
/podaj rodzaj pustyni/

7.Podaj strefę krajobrazową, w której żyją: 2 p.
a)Pigmeje - ................................................
b)Tuaregowie - .............................................
Wyświetleń: 1689


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.