AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Rybowicz, 2015-05-04
Gliwice

Muzyka, Plany rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

- n +W okresie odbywania stażu (01.09.2003 - 21.12.2004 r.) zrealizowałam wszystkie zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły Planie Rozwoju Zawodowego, niezbędne do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
Spełniam więc wszystkie wymogi kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 sierpnia 2000 roku wraz z późniejszymi zmianami)
które obejmują:

§3 ust.2 pkt.1 - umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację podstawowych zadań szkoły.

Przeprowadziłam w obecności opiekuna stażu dziewięć zajęć o zróżnicowanym charakterze oraz cztery zajęcia w obecności Dyrektora Szkoły. Uzyskałam pozytywną ocenę wszystkich hospitowanych zajęć, systematycznie opracowywałam konspekty, które zawierają różne formy pracy z uczniami.
Brałam aktywny udział w życiu szkoły. W roku szkolnym 2003/2004 oraz 2004/2005 przygotowywałam oprawę muzyczna do następujących uroczystości szkolnych:
- Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela /dwukrotnie/
- Przedstawienie z okazji rocznicy Pontyfikatu Papieża
- Uroczystość z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości /dwukrotnie/
- Spotkanie wigilijne młodzieży i pracowników szkoły /dwukrotnie/
- Uroczystość podsumowująca Dni Kultury Regionalnej
- Europejskie sentencje przyjaźni
- Przygotowałam uczniów klas III na VIII Międzyszkolny Festiwal Piosenki Śląskiej III miejsce w kategorii: duet.
- Przygotowywałam uczniów klas III na Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek w kategorii: solista i duet.

Organizowałam szkolne konkursy plastyczne:
- Dzień bez papierosa
- Nadchodzi święty Mikołaj (konkurs językowo plastyczny)
- Najpiękniejsza kartka świąteczna
Przygotowywałam uczniów do konkursów zewnątrzszkolnych tj.:
- Sport w moim życiu /zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach/
- Śląsk moje miejsce /konkurs międzyszkolny/
- Moje miasto /konkurs międzyszkolny/

Przygotowywałam wraz z uczniami kółka plastycznego dekoracje okolicznościowe oraz prace do szkolnej gabloty - Mini galerii plastycznej.
Opracowałam zestaw pytań z zakresu sztuki na szkolny konkurs: Awantura o wiedzę. Opracowałam również plany wynikowe przedstawiające podstawowe i ponad podstawowe wymagania programowe.
Dodatkowo sprawowałam opiekę nad praktyką pedagogiczną studentki III roku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach filia w Cieszynie, której pomogłam zrealizować cele, zadania praktyki pedagogicznej.

§3 ust.2 pkt.2 orientację z zakresu problemów środowiska uczniów w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem.

Wiedzę swoją zdobywałam podczas spotkań z pedagogiem szkolnym oraz kontakt z wychowawcami klas i wychowawcami świetlicy szkolnej, a także pielęgniarką szkolną. Uczestniczyłam we wszystkich obowiązkowych i indywidualnych zebraniach z rodzicami, omawiając z nimi bieżące problemy dotyczące ich dzieci, sporządzałam odpowiednie notatki.
Przeanalizowałam plan działalności wychowawczej klas IVVI. Dzięki tym działaniom mogłam lepiej zrozumieć problemy, zmartwienia oraz zachowanie moich uczniów i udzielać im pomocy, a także skuteczniej realizować proces wychowawczy.

§3 ust.2 pkt.3 umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć.

Potrafię omówić zarówno własne jak i obserwowane u innych nauczycieli zajęcia.
Obserwowałam sześć zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i siedemnaście zajęć u innych nauczycieli. Łącznie byłam na 23 lekcjach różnego typu:
- zajęcia zintegrowane
- przyroda
- matematyka
- język polski
- informatyka
- religia
- język angielski
- język niemiecki
oraz obserwowałam sposób prowadzenia przez opiekuna stażu zebrania z rodzicami co pozwoliło mi zdobyć różnorodne doświadczenia wykorzystane później we własnej pracy.
Lekcje obserwowałam zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem, po każdej obserwacji omawiałam z nauczycielem prowadzącym obserwowane zajęcia, ich przebieg, cele, metody i formy pracy. Z obserwowanych zajęć sporządzałam arkusze obserwacji lekcji przedstawiając w nich własne uwagi, wnioski i refleksje.

§3 ust.2 pkt.4 znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywałam staż.

Systematycznie poznawałam szkołę, jej zadania, działania Rady Pedagogicznej:
- uczestnicząc w spotkaniach z opiekunem stażu, na których zostały omówione wszystkie dokumenty szkoły
- poprzez wstępne szkolenie ze społecznym inspektorem BHP
- zapoznając się z kroniką szkoły
- poprzez spotkania z pedagogiem szkolnym
- uczestnicząc w konferencjach Rady PedagogicznejW trakcie odbywania stażu doskonaliłam swój warsztat pracy uczestnicząc w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębiając wiedzę i umiejętności zawodowe:
- w warsztatach metodycznych na temat Zapobieganie agresji i przemocy fizycznej w szkole
- w warsztatach odbywających się w ramach WDN Prawa i obowiązki dzieci, rodziców i nauczycieli
- w warsztatach odbywających się w ramach WDN Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów
- w warsztatach odbywających się w ramach WDN Dominujące i uległe zachowania podczas lekcji i sposoby radzenia sobie z nimi
- w warsztatach odbywających się w ramach WDN Analiza przyjętych do realizacji priorytetowych zadań w szkole w roku 2000. Omówienie, wnioski z realizacji i ewaluacja.Podczas całego okresu stażu doskonaliłam swój warsztat pracy i umiejętności w ramach samokształcenia czytając wybrane pozycje literatury pedagogicznej takie jak:
- B. Osińska Sztuka i czas
- H. Kaduson, C. Schaefer Zabawa w psychoterapii
- Z. Włodarski Psychologia uczenia się
- J. Wierszyłowski Psychologia muzyki
- S. Szuman Jak słuchać muzyki
- B. M. Tiepłow Psychologia zdolności muzycznych
- W. Panek Upowszechnianie kultury muzycznej
- S. Górski Psychoterapia w wychowaniu
- E. Faure i inni Uczyć się, aby być
- A. Gurycka Rozwój i kształtowanie zainteresowań

oraz liczne artykuły np.
- Hanna Bartkowiak Zabawa podstawową formą aktywności dziecka
- Bożena Jankowska WDN w mojej szkole
- Krystyna Knafel Fundament reformy
- Michał Szurek Dzieci wybitnie zdolne to też dzieci specjalnej troski
- Katarzyna Pankow Twórczość i jej wymiary
- Beata Rechnio Plastyczna terapia
- Wanda Toć Ekspresja w sztuce dziecka i inne.


Wszystkie zadania realizowane w ramach planu rozwoju zawodowego są udokumentowane
(zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 03.VIII 2000 §3 ust.1 pkt.5)
poprzez:
- konspekty
- zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, warsztatach
- harmonogram przebiegu stażu
- materiały dotyczące awansu zawodowego nauczyciela stażysty
- arkusze zajęć obserwowanych
- notatki ze spotkań z opiekunem stażu
- Dziennik lektur oraz spis przeczytanych artykułów
- notatki dotyczące funkcjonowania szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 682


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.