Katalog

Aneta Rybowicz, 2015-05-04
Gliwice

Muzyka, Plany pracy

Plan pracy kółka artystycznego.

- n +Cele ogólne:

- rozwijanie wrażliwości na muzykę;
- stwarzania uczniowi możliwości do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej;
- umożliwienie uczniowi rozwoju zdolności i umiejętności muzycznych, wokalnych,
- rozbudzanie zamiłowania do śpiewu i muzykowania indywidualnego lub zespołowego i kształtowanie potrzeby takiej aktywności w dalszej edukacji;
- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej;
- stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni muzycznej;
- stymulowanie różnych form aktywności muzycznej uczniów (śpiew, granie, słuchanie, tworzenie);


Zajęcia organizacyjne - nabór dzieci do zespołu muzyczno wokalnego. Przedstawienie ochotnikom programu zajęć oraz harmonogramu spotkań.

Przesłuchania dzieci ćwiczenia melodyczne, rytmiczne.

Ćwiczenia emisyjne głosu, ćwiczenia rytmiczne.

Praca nad programem artystycznym z okazji Dnia Nauczyciela.
Przygotowanie piosenek tematycznych.

Nauka śpiewu w dwugłosie - kanon Był duda, Cztery pory roku.

Rocznica Odzyskania Niepodległości - nauka piosenek okolicznościowych.
Dalej chłopcy dalej żywo. Muz. Kazimierz Hofman, sł. Autor nieznany
Przybyli ułani pod okienko. Muz. autor nieznany sł. Feliks Gwiżdż
Jak długo w sercach naszych. Muz. i sł. Autor nieznany

Praca nad programem artystycznym z okazji Przedświątecznego Spotkania Uczniów i Nauczycieli Naszej Szkoły - śpiewamy tradycyjne kolędy świąteczne.

Opracowanie pastorałek stanowiących oprawę artystyczną jasełek.

Ćwiczenia emisyjne głosu.

Malujemy muzykę - przedstawienie za pomocą środków wyrazu plastycznego
prezentowanego utworu muzycznego.

Przygotowanie programu artystycznego z okazji Rocznicy Konstytucji 3 maja - nauka piosenek okolicznościowych.


Przygotowanie programu artystycznego z okazji Dnia Matki i Ojca piosenki okolicznościowe.


Ilustracja ruchowa do wybranych piosenek.

Praca nad programem artystycznym - FESTYN ŚRODOWISKOWY.

Program artystyczny na zakończenie roku szkolnego będący podsumowaniem pracy artystycznej dzieci.
Wnioski i uwagi:

Plan zajęć artystycznych opracowany został dla uczniów klas IV-VI. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. Są one przeznaczone dla dzieci z zainteresowaniami muzycznymi, które wykazują chęć poszerzenia swojej wiedzy.
Uczniowie poznają nie tylko tajniki wiedzy muzycznej, szczególnie wokalnej, ale także mają możliwość zaprezentowania zdobytych umiejętności przed publicznością.

Materiał nauczany zawarty w planie może być realizowany w dowolnej kolejności oraz wskazane jest powracanie do poszczególnych zagadnień w celu utrwalenia wiedzy i umiejętności.
Wyświetleń: 318


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.