Katalog

Małgorzata Jończyk, 2015-05-04
Tomaszów Mazowiecki

Język angielski, Różne

100 podstawowych słówek i zwrotów po angielsku.

- n +

100 PODSTAWOWYCH SŁÓWEK & ZWROTÓW PO ANGIELSKU
HAVE TO – musieć + czasownik w formie podstawowej
Czas teraźniejszy
1. I have to / must – muszę
2. I don’t have to – nie muszę
3. Do you have to…? – czy ty musisz
Czas przeszły
4. I had to – ja musiałam
5. I didn’t have to – ja nie musiałam
6. Did you have to…? – czy ty musiałaś
Czas przyszły
7. I will have to – będę musiał
8. I won’t have to – nie będę musiał
9. Will you have to…? – czy będziesz musiał
BE GOING TO – zamierzać coś zrobić + czasownik w formie podstawowej
Czas teraźniejszy
10. I am going to - zamierzam
11. I am not going to – nie zamierzam
12. Are you going to…? – czy zamierzasz
13. What are you going to…? – co zamierzasz
Czas przeszły
14. I was going to - zamierzałam
15. I was not going to – nie zamierzałam
16. Were you going to…? – czy zamierzałeś
CAN / BE ABLE TO – móc/potrafić/być w stanie + czasownik w formie podst.
Czas teraźniejszy
17. I can / I am able to – mogę / jestem w stanie
18. I can’t / I am not able to – nie mogę / nie jestem w stanie
19. Can you…? / Are you able to…? – czy możesz / czy jesteś w stanie
Czas przeszły
20. I could / I was able to – mogłam / byłam w stanie
21. I couldn’t / I was not able to – nie mogłam / nie byłam w stanie
22. Could you…? / Were you able to…? – czy możesz / czy jesteś w stanie
Czas przyszły
23. I will be able to – będę mogła
24. I won’t be able to – nie będę mogła
25. Will you be able to – czy będziesz mogła
THERE IS / ARE – jest / są / znajdują się
Czas teraźniejszy
26. There is - jest
27. There are – są
28. There isn’t a… / aren’t any… - nie ma
29. Is there …? – czy jest / czy znajduje się
30. Are there any…? – czy są jakieś/ czy znajdują się jakieś
31. There must be… – tam musi być
Czas przeszły
32. There was - było
33. There were – było (np. There were one hundred people)
34. There wasn’t / weren’t – nie było

Czas przyszły
35. There will be – będzie
36. There won’t be – nie będzie
37. Will there be…? – czy będzie

Słówka pytające
38. Who – kto / który (osoby)
39. Which – który (rzeczy)
40. What – jakie / co
41. Where – gdzie
42. When – kiedy
43. Why – dlaczego
44. How – jak
45. How much/many – ile
46. What time – o której godzinie
47. What kind of – jaki rodzaj

Propozycje
48. What about – a co z… (What about the accommodation)
49. What about + Ving – a co byś powiedziała na… (What about going to the cinema)
50. Let’s go – chodźmy
51. Let’s meet – spotkajmy się

52. I want to – chcę
53. I don’t want to – nie chcę
54. Do you want to – czy chcesz
55. I wanted to – chciałem (czas przeszły)
56. I didn’t want to – nie chciałem
57. Did you want to – czy chciałeś
58. I would like to – chciałbym
59. We would like to – czcielibyśmy
60. Would you like to – czy chcielibyście
61. To – żeby
62. Next week/month/year – w przyszłym tygodniu/miesiącu/roku
63. Last week/month/year – w zeszłym tygodniu/miesiącu/roku
64. For 2 weeks – przez / na 2 tygodnie
65. On Monday – w poniedziałek
66. From…to… - od... do… (from Monday to Friday)
67. On – na
68. In – w
69. Under – pod
70. Above – nad
71. Next to – obok
72. In the middle – w środku
73. Between – pomiędzy
74. Opposite – naprzeciwko
75. In front of - przed
76. Behind – za
77. In the morning – rano
78. In the afternoon – po południu
79. In the evening – wieczorem
80. At night – w nocy
81. I like … most/very much – najbardziej lubię… / bardzo lubię …
82. I prefer … to … - wolę … od …
83. I don’t like / can’t stand / hate – nie lubię / nie znoszę / nienawidzę
84. What is the price / cost of …? - jaka jest cena/koszt…?
85. How long does it take to (cook dinner/get to school)? – jak długo zajmie (ugotowanie obiadu / dostanie się do szkoły)?
86. It takes (one hour) – to zajmuje (1 h)
87. How long is (the course)? – jak długi jest kurs?
88. How long does (the course) last? – ile trwa kurs?
89. How can I get there from the city center? – jak mogę dostać się tam z centrum miasta?
90. Is it possible to get a discount? – czy możliwe jest żeby dostać zniżkę
91. Is there any possibility to get a discount? – czy jest możliwość żeby dostać zniżkę
92. What kind of… - jaki rodzaj?
93. Pay in advance – płacić z gory
94. What are you interested in – czym się interesujesz?
95. I am interested in – interesuję się
96. What are you interested in? – czym się interesujesz?
97. I will be waiting for you – będę czekać na Ciebie
98. I will be wearing… – będę miała na sobie
99. What time does the train arrive/leave? – O której godzinie pociąg przyjeżdza / odjeżdza?
100. Take part in the performance – brać udział w przedstawieniu
Wyświetleń: 405


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.