Katalog

Ewa Nowicka, 2015-04-28
Chodzież

Zajęcia zintegrowane, Regulaminy

Regulamin konkursu plastycznego ,,Nie pal przy mnie proszę".

- n +

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ''
ORGANIZOWANEGO DLA UCZNIÓW KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ1. Cel konkursu

- uatrakcyjnienie realizacji programu edukacyjnego
pt : ,, Nie pal przy mnie, proszę''
- propagowanie mody na niepalenie
- kształtowanie prawidłowych zachowań wobec palenia
tytoniu
- promowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i
innych
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie
wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych


2. Zakres tematyczny

Tematem konkursu jest praca plastyczna zgodna z hasłem
,, Nie pal przy mnie, proszę''. Praca powinna odzwierciedlać główną ideę programu ,, Nie pal przy mnie, proszę'', czyli promowanie zasad zdrowego stylu życia bez papierosa oraz wykształcanie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich tytoń.

3. Zasady uczestnictwa w konkursie

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas pierwszych biorący udział w programie ,,Nie pal przy mnie, proszę''.
Prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie, dowolną techniką na papierze w formacie A4.
Każda praca musi być podpisana ( imię, nazwisko, klasa).
Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej w terminie od 27 kwietnia do 8 maja 2015 roku.

4. Kryteria oceny

Oceny prac dokona jury wybrane przez organizatora. Kryterium oceny stanowić będzie:
- zgodność pracy z ideą programu ,, Nie pal przy mnie, proszę''
- czytelność przekazu
- estetyka

5. Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników nastąpi 15 maja 2015 roku.
Najładniejsze prace zostaną nagrodzone. Część prac zostanie umieszczona w placówkach służby zdrowia.


Organizator konkursu
Ewa Nowicka
Wyświetleń: 223


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.