Katalog

Maria Konik, 2015-04-28
Dębów

Chemia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian o kwasach.

- n +

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI O KWASACH
Imię i nazwisko: Klasa:
1. Napisz reakcję otrzymywania kwasu siarkowego ( VI)
... + ... → ... ( 2 pkt)
2. Barwa fenoloftaleiny jest ( podkreśl właściwe):
- malinowa w roztworze zasadowym
- bezbarwna w roztworze kwaśnym
- niebieska w roztworze obojętnym
- czerwona w roztworze kwaśnym
( 2 pkt)
3. Napisz wzory sumaryczne
- kwasu węglowego

- kwasu siarkowodorowego ( 2 pkt)

4. Zastosowanie kwasu azotowego (V):

( 3 pkt)
5. Przedstaw przebieg doświadczenia na otrzymywanie kwasu siarkowego ( IV)
Cel:
Pomoce:
Przebieg:


Obserwacje:
Wnioski:
( 5 pkt)
6. Porównaj właściwości kwasów

kwas solny kwas siarkowodorowy

( 4pkt)
7. Przedstaw dysocjację kwasu:
- fosforowego
- chlorowodorowego ( 2 pkt )
8. Który kwas ma zastosowanie w akumulatorach ( podkreśl poprawną odpowiedź)
- siarkowy ( IV) - siarkowodorowy
- siarkowy ( VI) - solny
( 1 pkt )
9. W wodach mineralnych gazowanych jest:
- kwas fosforowy (V) - kwas węglowy
- kwas chlorowodorowy ( 1 pkt )
10. Oranż metylowy przybiera w roztworach kwaśnych zabarwienie:
a) pomarańczowe
b) czerwone
c) jest bezbarwny ( 1 pkt )

11. Omów krótko, jak możesz sprawdzić właściwości kwasu fosforowego ( V)

( 2 pkt )Klucz odpowiedzi
1. SO3 + H2O  H2SO4
2. I i II odpowiedź
3. H2CO3, H2S
4.do produkcji materiałów wybuchowych,
paliwa rakietowe, produkcja leku nasercowego,
produkcja perfum, nawozów, produkcja farb i
lakierów do drewna
5. Cel: Otrzymywanie kwasu siarkowego (IV)
Pomoce: siarka, łyżka do spalań, palnik, kolba, woda,
oranż metylowy, łopatka
Przebieg: Nad kolbą z wodą i oranżem umieścić
zapaloną siarkę. Po skończeniu spalania kolbę zamknąć
korkiem i wstrząsnąć
Obserwacje: Oranż zmienia zabarwienie na czerwone
Wniosek: Zmiana zabarwienia świadczy o powstaniu kwasu.
Jest nim kwas siarkowy (IV)
6. Kwas solny: ciecz, bezbarwny, dymi na powietrzu,żrący
Kwas siarkowodorowy: ciecz, bezbarwny, o zapachu
zepsutych jaj, trujący
7. H3PO4  3H+ + PO43-
HCl  H+ + Cl-
8. siarkowy (VI)
9. kwas węglowy
10. b
11. Np. bierzemy zardzewiały gwóźdź, wrzucamy do napoju typu cola.Po pewnym czasie można zaobserwować, że gwóźdź jest pozbawiony rdzy, gdyż kwas fosforowy (V)jest dobrym odrdzewiaczem
Wyświetleń: 762


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.