Katalog

Natalia Komołowska, 2015-06-18
Szczecin

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

Konspekt zajęć kinezjologicznych .

- n +

Data:0
Miejsce: Świetlica
Czas zajęć: 45 min.
Prowadzący:
Grupa wiekowa: 6 – 10 lat
Temat: „8 kinezjologiczna w zabawie”

Technika: rysowanie na kartce papieru 8 kinezjologicznej i ozdabianie jej wg własnego pomysłu przy akompaniamencie muzyki poważnej

Forma pracy: indywidualna

Środki dydaktyczne: stoliki, krzesła, kartki, kredki pastelowe.

Cele:
• aktywizowanie obu półkul mózgowych do wspólnej pracy,
• doskonalenie orientacji przestrzennej,
• doskonalenie zmysłu równowagi i koordynacji całego ciała,
• aktywizowanie koordynacji ręka – oko przy przekraczaniu linii środka,
• rozwijanie i doskonalenie motoryki precyzyjnej,
• usprawnianie techniki pisania, czytania i rysowania.
• wytwarzanie radosnej i życzliwej atmosfery,
• umożliwienie dzieciom przeżycia sukcesu poprzez zadania dostosowane do ich możliwości.

Uczeń potrafi:

• narysować prawidłowo 8 kinezjologiczną

Przebieg zajęć:
Dzieci siadają do stolików, nauczyciel udziela informacji dotyczących techniki wykonania „leniwej ósemki” następnie przy akompaniamencie cichej muzyki poważnej wychowankowie wykonują rysunki prawą ręką, potem lewą ręką / bądź odwrotnie w zależności od lateralizacji dziecka następnie oburącz do każdej z części zadania używając innego koloru / bądź tego samego z zależności od preferencji. Po wykonaniu rysunku każde dziecko decyduje się jak ozdobić swoją ósemkę. Po skończeniu zadania następuje omówienie prac, co przedstawiają, czemu zostały wybrane takie a nie inne kolory i z czym się one danemu dziecku kojarzą. Następnie wszyscy sprzątają swoje miejsca pracy.
Wyświetleń: 191


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.