Katalog

Małgorzata sandecka-Jankowska, 2015-06-24
Chróstnik

Biologia, Sprawdziany i testy

Bezkręgowce i kręgowce.

- n +


Prymitywne, beztkankowe osiadłe zwierzęta wodne( zwykle kolonijne). Żyją w wodach morskich i słodkich. Maja dużą zdolność regeneracji ciała.
Opis dotyczy....

Najprostsze tkankowe zwierzęta wodne. Występują głównie w wodach słonych. Charakteryzują Si e promienistą symetrią ciała. Nazwa tych zwierząt pochodzi od komórek w których znajduje się spiralnie zwinięta nić, która jest wystrzeliwana i wbijana w ciało ofiary.
Niektóre komórki zawierają również drażniąco- paraliżującą ciecz . Zwierzęta te występują w postaci workowatego polipa( osiadłe) lub dzwonowatej meduzy ( wolno pływające). Mają dużą zdolność regeneracji. Są to ....

Nazywane są robakami płaskimi, to zwierzęta. Bezkręgowe, spłaszczone grzbieto- brzusznie. Maja dwuboczną symetrię ciała. W ich budowie można wyróżnić części przednią i tylną. Żyją w wodach słonych i słodkich oraz wewnątrz ciała żywiciela lub na jego powierzchni. Większość to pasożyty. W rozwoju zazwyczaj występuje stadium larwy.
Są to ....

Organizmy o wydłużonym, robakowatym kształcie. Ciało tych zwierząt w przekroju poprzecznym jest zbliżone do koła. Żyją w glebie , wodzie słodkiej i słonej oraz jako pasożyty wewnętrzne roślin, zwierząt i człowieka. Samice są większe od samców.
Są to ....

Zwierzęta, które nie mają szkieletu wewnętrznego. Ich wydłużone ciało pokryte śluzem jest podzielone na części zwane pierścieniami lub segmentami. Segmenty mają zazwyczaj podobną budowę. Można wyróżnić część przednia i tylną ciała. Krew krąży zazwyczaj w układzie zamkniętym. Żyją w wodach i glebie. Mają zdolność do regeneracji. Te, które żyją w glebie i wodach słodkich są obojnakami, żyjąca w wodach morskich nereida jest rozdzielnopłciowa.
Są to ....

Zwierzęta, które nie mają szkieletu wewnętrznego. Ich miękkie ciało niepodzielne na segmenty pokryte jest śluzem. Składa się z głowy, nogi, i worka trzewiowego okrytego płaszczem. W worku trzewiowym znajdują się narządy wewnętrzne. U większości gatunków płaszcz wytwarza wapienną muszlę. Mają dobrze rozwinięty układ krwionośny i nerwowy. Żyją głównie w wodach morskich, ale także w wodach słodkich i na lądzie.
Są to .....

Najliczniejsza grupa zwierząt, żyjąca we wszystkich środowiskach: w wodzie, na lądzie, w powietrzu. Maja dwubocznie symetryczne ciało podzielone na części( segmenty), pokryte szkieletem zewnętrznym ( chitynowy pancerz). Odnóża składają się z elementów połączonych ruchomo- stawowo. Są to ....

Głównie zwierzęta wodne. Mają chitynowy pancerz. Ich ciało składa się z głowotułowia i odwłoka. Oddychają skrzelami, zwykle maja kilkanaście par odnóży.
Są to ...

Żyją głównie na lądzie. Są drapieżnikami lub pasożytami. Ich ciało składa się z głowotułowia i odwłoka. Mają 4 pary odnóży krocznych. Oddychają płucami( płucotchawkami)
Są to ....

Najliczniejsza grupa zwierząt, zamieszkują wszystkie środowiska. Ciało składa się z głowy, tułowia i odwłoka. Ciało pokrywa chitynowy naskórek, oddychają tchawkami. Mają 3 pary odnóży. Są to ......

Zwierzęta te żyją w wodzie morskiej i słodkiej na całej kuli ziemskiej. Maja wiele przystosowań do przebywania w środowisku wodnym. Oddychają skrzelami.Są to..............

Są zwierzętami ziemno- wodnymi. Są zmiennocieplne, drapieżne, czworonożne( z wyjątkiem beznogich). Workowate płuca i wilgotna skóra umożliwiają oddychanie.
Są to...........

Zwierzęta typowo lądowe. Są zmiennocieplnymi owodniowcami, wytwarzają błony płodowe.
Maja gąbczaste płuca. Ciało pokryte łuskami lub tarczkami.
Są to .....

Najliczniejsza grupa kręgowców lądowych. Są stałocieplne, jajorodne. Gąbczaste płuca i worki powietrzne zapewniają sprawną wymianę gazową.
Są to .....

Zwierzęta te przystosowały się do życia w różnorodnych środowiskach. Są zwierzętami stałocieplnymi o wysokim stopniu rozwoju układu nerwowego i narządów zmysłów. Ciało pokryte włosami. Płuca pęcherzykowate, młode karmione są mlekiem.
Są to .......

Pogrupuj niżej podane organizmy do odpowiednich grup zwierząt;
stułbia płowa, koral szlachetny, chełbia modra, ukwiał, żeglarz portugalski, wypławek biały, motylica wątrobowa, tasiemiec, wypławek biały, dżdżownica ziemna, pijawka lekarska, ośmiornica, szczeżuja, omułek, ostryga, perłopław, skójka, ślimak winniczek, pomrów,
pająk krzyżak, kleszcz, kosarz, mucha, rak rzeczny, płoć, rekin, śledź, traszka, grzebiuszka, salamandra plamista, rzekotka, marszczelec pierścieniowy, aksolotl amerykański, padalec, zaskroniec, żmija, żółw, jaszczurka, kameleon, legwan, aligator, krokodyl, kaczka, pingwin, bocian, dziobak, kolczatka, kangur, nietoperz, wieloryb, płetwal błękitny, kret, delfin,

Co jest przedmiotem badań niżej wymienionych dziedzin?

Ornitologia, dendrologia, entomologia, mikrobiologia, botanika, zoologia, antropologia, paleontologia, genetyka, ekologia, anatomia, morfologia, systematyka, mikologia, algologia, herpetologia, briologia, ichtiologia

Wyświetleń: 782


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.