Katalog

Iwona Gaweł, 2015-03-20
Białystok

Język polski, Karty pracy

Zakres dostosowań dla ucznia o specyficznych zdolnościach.

- n +

Zakres dostosowań dla ucznia o specyficznych zdolnościach

a) omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności
b) pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie
c) podawanie poleceń w prostej formie
d) unikanie trudnych, bardzo abstrakcyjnych pojęć
e) częste odwoływanie się do konkretu, przykładu
f) unikanie pytań problemowych, przekrojowych
g) wolniejsze tempo pracy
h) szerokie stosowanie zasady poglądowości
i) odrębne instruowanie dzieci
j) zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.
Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych
• zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań
• dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytywanie
• wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury
• wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych np. ilustracje, ruchomy alfabet
• odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego
• formułowanie pytań w formie zdań o prostej konstrukcji powołujących się na ilustrujące przykłady
• częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień
• zajęcia w ramach zespołu dydaktyczno-wyrównawczego, gdzie szczególnie u młodszych dzieci należy oprócz wyjaśniania bieżących zagadnień programowych usprawniać funkcje poznawcze ( procesy intelektualne i percepcyjne ), ( zajęcia dodatkowe są niezbędne, bowiem dziecko z inteligencją niższą niż przeciętna nie jest w stanie opanować tych umiejętności tylko dzięki pracy na lekcji i samodzielnej nauce własnej w domu )
• należy zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach
• dyktanda przeprowadzać indywidualnie w wolniejszym tempie, gdyż dzieci te często nie nadążają za klasą
• potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń na opanowanie materiału.
Wyświetleń: 428


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.