Katalog

Barbara Zakrzewska, 2015-03-18
Tychy

Religia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiedzy religijnej dla klasy III szkoły podstawowej.

- n +

Sprawdzian wiedzy religijnej dla klasy III szkoły podstawowej
Grupa I
1. W jakich księgach możemy przeczytać o życiu Pana Jezusa?
a) w księgach Starego Testamentu
b) w przewodnikach
c) w Ewangeliach
2. Czy Kościół to tylko budynek, czy też:
a) zgromadzenie wielu ludzi w jednym miejscu na koncercie
b) wspólnota wszystkich ludzi wierzących w Chrystusa
c) krąg naszych przyjaciół
3. Kto przewodzi Kościołowi na ziemi?
a) papież
b) król
c) prezydent
4. Spośród podanych poniżej zwrotów wybierz i zaznacz te, które śpiewamy w czasie Wielkiego Postu w miejsce śpiewu „Alleluja”:
a)„Boże, błogosław”
b)„Chwała Tobie, Słowo Boże”
c)„Idźcie w pokoju Chrystusa”
d)„Wysławiajmy Pana”
e)„Chwal duszo moja Pana”
f)„Chwała Tobie, Królu wieków”
5. Dokończ zdanie:
Przystępuję do Komunii świętej, bo..................................................
6. Uzupełnij tekst:
- Oto wielka tajemnica .................. .
- Głosimy ............... Twoją, Panie Jezu,
Wyznajemy Twoje ...............
I oczekujemy Twego ................. w chwale.
7. Wymień jedną znaną pieśń wielkanocną.
..............................................................................
8. Wymyśl sposób zadośćuczynienia za zły czyn i wpisz go obok grzechu.
a) Basia przezywała koleżankę.
..............................................................................
b) Wiesiek zniszczył pióro koledze.
..............................................................................
c) Bernadeta zapominała ciągle wieczorem pomodlić się.
..............................................................................
9. Czwarte przykazanie Boże brzmi: „ Pamiętaj, abyś........................... ”.
Napisz, jak chrześcijanin powinien spędzać niedzielę.
...................................................................................

Grupa II
1. Czy apostołowie pisali listy, które teraz możemy przeczytać w Piśmie Świętym?
a) tak, napisali wiele listów
b) w ogóle nie pisali listów
c) trudno powiedzieć, wszystkie listy zaginęły
2. Z jakich części składa się różaniec:
a) z tajemnic: betlejemskich, nazaretańskich i jerozolimskich
b) z tajemnic: radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych
c) z tajemnic: smutnych, pokojowych i świetlistych
3. Po przyjęciu I Komunii Świętej dzieci uczęszczają codziennie na Mszę Świętą w swoich uroczystych strojach. Jak nazywa się ten okres?
a) oktawa Bożego Ciała
b) biały tydzień
c) zielone dni
4. Uporządkuj i ponumeruj według kolejności części Mszy Świętej.
-Liturgia słowa
-Obrzędy wstępne
- Obrzędy zakończenia
- Liturgia eucharystyczna
5. Napisz, na czym polega pełne uczestnictwo we Mszy Świętej:
...................................................................................
6. Uzupełnij treść przykazań:
1) Nie będziesz miał ........................................................
3) Pamiętaj,.................................................................
8) Nie mów ..................................................................
7. Wymień jedną znaną pieśń wielkopostną.
.............................................................................
8. Wymyśl sposób zadośćuczynienia za zły czyn i wpisz go obok grzechu.
a) Ula skłamała mamę i nie przyznała się, że zgubiła czapkę.
.............................................................................
b) Krzysiek przechodząc obok kolegów uderzał ich pięścią, tak dla zabawy, ale było to dla nich bolesne.
..............................................................................
c) Michałowi nie chciało się iść na Mszę Świętą w niedzielę.
..............................................................................
9. Drugie przykazanie Boże brzmi:” Nie będziesz brał............................”.
W jaki sposób możemy okazywać szacunek imieniu Boga?
Szanuję imię Boga, gdy
...................................................................................
...................................................................................
Wyświetleń: 911


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.