Katalog

Teresa Wawrzynek, 2015-03-10
Orzesze

Informatyka, Artykuły

Nauka ZAV - program do nauki bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera.

- n +

Wiele powiedziano już na temat efektywności bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera. Wiadomo, że bezwzrokowe pisanie zwiększa szybkość pisania z każdą godziną spędzoną przy pracy z klawiaturą; zmniejsza ilość popełnianych błędów; eliminuje zbędne obciążenie wzroku i uwagi, zmniejsza napięcie a w konsekwencji zmęczenie.
Oprócz zwiększającej się biegłości pisania, postawa, którą należy przyjąć przy takim pisaniu, jest najzdrowszą z możliwych. Powoduje ona, że dolegliwości wielu układów, od kostnego, poprzez krążenia, oddechowy, na wzroku kończąc, jeśli się pojawią to w późniejszym wieku, a praca przy komputerze nie będzie ich przyczyną. Przede wszystkim jednak bezwzrokowe pisanie „uwalnia świadomość”. Pisząc taką właśnie metodą jesteśmy w stanie skupić się na merytorycznym aspekcie zadania.

Wiele też pojawiło się programów do nauki pisania. Ja chciałabym Państwu przedstawić programową naukę pisania na klawiaturze komputera – Nauka ZAV - przystosowaną do języka polskiego przez autorkę tego artykułu.
Nazwa metody pochodzi od nazwiska jego autora – Jaroslava Zaviačiča.

Program Nauka ZAV jest inny niż znane Państwu programy.
Co nowego wobec tego porównaniu z innymi metodami nauki pisania?
1. Oparty jest na numerowanych ćwiczeniach (im więcej ćwiczeń uczeń wykona tym lepiej będzie pisał, czyli szybciej robiąc mniej błędów).
2. Litery poznaje się od tych, które w danym języku występują najczęściej. W języku polskim będzie to w kolejności: a, k, s, j, i, … Pisanie tych liter będzie najsprawniejsze.
3. Obsługę klawiatury poznaje się po jednej literze (nie po kilka jednocześnie).
4. Litery uczeń poznaje w takiej kolejności, aby nie robić w przyszłości tzw. symetrycznych błędów (np. poznajemy literę „i”, następnie „r”, „o”, a dopiero później „e”).
5. Program wymusza stałą poprawę biegłości pisania (jeśli biegłość jest niższa niż program zakłada, ćwiczenie będzie trzeba wykonać ponownie).
6. Wzrost biegłości jest płynnie podwyższany (nie skokowo), od 60 uderzeń na 1 minutę, aż do 220 uderzeń na 1 minutę.
7. Po wykonaniu 1250 ćwiczenia program gwarantuje biegłość minimum 220 uderzeń na 1 minutę.

Nauczycielem staje się program, on „sprawdza nasze błędy”, liczy biegłość i porównuje z zaplanowaną poprawnością i szybkością na danym etapie nauki. Rozdaje nagrody przesuwając nas o kilka ćwiczeń do przodu, ewentualnie poprosi o powtórzenie wykonania jakiegoś ćwiczenia jeszcze raz.

Założeniem Nauki ZAV jest praca indywidualna. Każdy z uczniów poznaje pozycje liter i znaków w swoim tempie. Tempo to jest uzależnione od uzdolnień, możliwości i zaangażowania ucznia w pracę. Nauczyciel na pierwszej lekcji objaśnia postawę, którą należy przyjąć przy pracy z klawiaturą komputera (co rozumiemy: nie tylko przy pisaniu), objaśnia także zasady pracy z metodą ZAV. Na następnych zajęciach motywuje uczniów do pracy oraz kontroluje ich postawę (ułożenie rąk na klawiaturze, prawidłowość pisania konkretnych liter). Program „objaśnia” pozycje poszczególnych liter oraz podaje polecenia jak wykonać ćwiczenie. Daje też wskazówki nauczycielowi, do którego ucznia należy podejść, by sprawdzić, z czym ma kłopot gdy jego praca nie przynosi efektów. Wskazówki te są podawane kolorystycznie na ekranie monitora. Na monitorze tym odczytujemy także imię i nazwisko ucznia, nr ćwiczenia aktualnie wykonywanego, ilość ćwiczeń wykonanych w trakcie lekcji (informacje takie mogą Państwo zobaczyć na stronie internetowej: www.zavpolska.com).

Etapy Nauki ZAV są następujące:
- transformacja – poznanie pozycji nowej litery na klawiaturze,
- doskonalenie – doskonalenie pisania poznanej litery,
- biegłość – coraz sprawniejsze (= szybsze) obsługiwanie poznanych klawiszy,
- koordynacja – coraz szybsze i poprawniejsze (= mało błędów) pisanie.

Metoda ta ma wiele zalet. Przede wszystkim emocjonalnie angażuje uczniów w wykonywanie ćwiczeń, gdyż są one numerowane. Każdy uczeń wykonuje „swoje” ćwiczenia i chce ich zrobić jak najwięcej.

Uczeń w trakcie nauki nie jest nią znużony, gdyż ćwiczenia są różnorodne:
 przepisywanie liter,
 przepisywanie wyrazów,
 wypełnianie „zbiornika” prawidłowo napisanymi literami,
 przepisywanie tekstów,
 ćwiczenia wierszowe,
 przepisywanie do pierwszego błędu,
 przepisywanie tekstu do dwóch błędów,
 przepisywanie tekstu od końca,
 ćwiczenia biegłości jedno, dwu, trzy, pięcio lub dziesięciominutowe,
 i inne.

Dodatkowymi zaletami tej nauki dla uczniów jest:
- rozwijanie pamięci,
- poprawianie koncentracji uwagi,
- wyrabianie systematyczności,
- wdrażanie do samodzielnej pracy,
- poszanowanie pracy innych.
Jeden z nauczycieli zauważył, iż uczniowie klas młodszych zaczęli lepiej czytać od momentu, gdy uczyli się pisać na klawiaturze wg Nauki ZAV.

Autorka tego artykułu uczy umiejętności bezwzrokowego pisania tą metodą od roku 2002. Z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że przynosi ona oczekiwane rezultaty. Wszystkie podane zalety są poparte moimi obserwacjami oraz nauczycieli, którzy z tej metody korzystali i korzystają w swojej pracy.

Nauka ZAV, to metoda jeszcze mało znana w Polsce. Są jednak szkoły, które dzięki tej metodzie mogą pochwalić się mistrzowskimi umiejętnościami swoich uczniów w tym zakresie. Śledząc rezultaty uczniów z Zespołu Szkół w Gostyni można z całym przekonaniem stwierdzić, że Nauka ZAV przynosi oczekiwane efekty. Zajmują oni czołowe lokaty w klasyfikacjach drużynowych lub indywidualnych w konkursach na krajowych jak i zagranicznych.
Na V Mistrzostwach Polski w pisaniu na komputerze, które odbyły się 22 listopada 2014 r. na dziewięciu laureatów, sześciu z nich to „uczniowie Nauki ZAV”.

Zapraszam Państwa do przyjrzenia się tej metodzie. Można to zrobić sprawdzając, jak działa program Nauka ZAV.
Zachęcam do skorzystania, zapoznania się i napisania do mnie komentarzy na temat Nauki ZAV.

Teresa Wawrzynek
nauczyciel przedmiotów zawodowych
w tym: pracowni ekonomicznej,
a dawniej techniki biurowej.
Wyświetleń: 399


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.