Katalog

MAGDALENA SCHULZ, 2015-03-10
Robaczyn

Mariusz Wawrzyniecki, Mariola Stróżyńska, Bernadeta BARTKOWIAK, Lidia JANKOWSKA
Zajęcia zintegrowane, Konkursy

Plan obchodów dnia języków obcych.

- n +

PLAN OBCHODÓW DNIA JĘZYKÓW OBCYCH
Data: 26.09.2014r.
Cel główny:
• motywowanie uczniów do nauki języków obcych.
Cele operacyjne:
Uczeń :
• wykazuje się wiedzą z zakresu języków obcych,
• posiada wiadomości na temat krajów europejskich,
• okazuje szacunek wobec innych kultur i języków,
• bierze udział w konkursach i rywalizuje z rówieśnikami na zasadach fair play,
• prezentuje postawę szacunku wobec pracy własnej i innych,
• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wspólnej zabawy,
• umie wykorzystać czas przeznaczony na wspólną naukę poprzez zabawę,
• aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej,
• w kulturalny sposób okazuje uczucia i emocje towarzyszące zabawom,
• współpracuje w grupie,
• dostrzega potrzebę dobrej organizacji.
Metody pracy:
• konkursy, zabawy, zagadki, piosenki.
Formy pracy:
• indywidualna, grupowa.
Szczegółowy plan obchodów Dnia Języków Obcych:
1. Szkoła Podstawowa:
 Klasy I-III:
Kraj:
 Wielka Brytania
 konkurs na najładniejszą gazetkę klasową oraz stroje w barwach kraju,
 konkurs dla klasy I „Matching” (dopasowywanie ilustracji),
 konkurs dla klas II, III „What’s in the picture?” (co widzisz na obrazku),
 wspólne śpiewanie piosenek angielskich,
 używanie zwrotów grzecznościowych tylko w języku angielskim (przez cały dzień).
 Klasy IV-VI:
Kraje:
 Wielka Brytania
 Niemcy
 Francja
 Hiszpania
 Włochy
 konkurs na najładniejsze stroje w barwach kraju,
 konkurencja plastyczna: dobieranie odpowiednich kolorów do flag i odgadywanie nazw krajów (2 uczniów z każdej klasy),
 konkurs: dobieranie odpowiednich symboli wiążących się z poszczególnymi krajami (2 uczniów z każdej klasy),
 wykonanie makiety lub budowli z kartonów charakterystycznej dla danego kraju (przez całą klasę),
 używanie zwrotów grzecznościowych tylko w języku wylosowanego kraju (przez cały dzień).
 Gimnazjum:
Kraje:
 Wielka Brytania
 Niemcy
 Francja
 Hiszpania
 Włochy
 konkurs na najładniejszą klasę oraz stroje w barwach wylosowanego kraju. Kontury państw, flagi państw, charakterystyczne zwroty w różnych językach mogą być rozwieszone w całej sali, jako elementy dekoracji.
 muzyczne przerwy- każda klasa zgłasza płytę CD z 3 utworami z wylosowanego kraju do piątku (19.09.2014r.)
*** Dla chętnych (dodatkowe punkty dla klasy): grupy z klas przygotowują obcojęzyczny utwór, który prezentują wraz z układem tanecznym i kostiumami (na kilka dni przed Dniem Języków Obcych uczniowie zgłaszają swoją piosenkę i na płycie CD),
 używanie zwrotów grzecznościowych tylko w języku wylosowanego kraju (przez cały dzień),
 konkurs wiedzy (2 uczniów z każdej klasy):
 łączenie znanych powiedzeń w językach obcych z ich odpowiednikami w języku polskim,
 rozpoznawanie nazw stolic, państw zapisanych w ich oryginalnym języku.
***Punkty za aktywny udział w konkurencjach wliczone zostaną do ,,Super Klasy”
 KONKURS W BIBLIOTECE SZKOLNEJ "JAKI TO TYTUŁ?":
 KONKURS DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ I-III GIMNAZJUM .

Opracowali:
L.Jankowska, B.Bartkowiak, M.Wawrzyniecki, M.Schulz, M.A Stróżyńska

Wyświetleń: 181


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.