AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Kruk, 2015-03-10
Piekary Śląskie

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Agnieszka Kruk
nauczyciel mianowany
ubiegający się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Przewidywana data ukończenia stażu: maj 2015r.
Wykształcenie: nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel mianowany
Cel główny podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego


CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE


1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
• wstępna analiza własnych umiejętności.

• zapoznanie się z aktualnymi przepisami
prawa oświatowego dotyczącymi awansu
zawodowego.
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

• śledzenie zmian dokonywanych w Karcie
Nauczyciela oraz przepisach oświatowych
• uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu.
• założenie teczki „Awans zawodowy”


2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• gromadzenie dokumentacji
• praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
• przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. czerwiec 2015


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGORozp. § 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
• aktywny udział w zebraniach rady pedagogicznej i zespołu przedmiotowego
• współpraca z rodzicami, pedagogizacja
• wykonywanie zleconych zadań dodatkowych
• udział w badaniu jakości pracy szkoły


2. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy. • prowadzenie dokumentacji szkolnej
• organizacja warsztatu pracy
• przygotowanie pomocy naukowych
• dokonywanie ewaluacji własnych działań
• współpraca z innymi nauczycielami
• opieka nad uczniami biorącymi udział w konkursach
• organizowanie konkursów dla młodzieży
• wykorzystanie zdobytej wiedzy
i umiejętności w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły.
• poszerzanie wiedzy z zakresu pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych.
cały staż
3. Podnoszenie własnych kwalifikacji.
• udział w kursach, szkoleniach, warsztatach itp.
• studiowanie literatury pedagogicznej
• rozpoczęcie i ukończenie kursu na egzaminatora OKE
4. Promocja szkoły w środowisku.
• przygotowanie i przeprowadzenie konkursów międzyszkolnych, pomoc w organizowaniu konkursów międzyszkolnych
• kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły
w środowisku lokalnym (np. propagowanie materiałów promocyjnych na temat oferty edukacyjnej placówki podczas aranżowanych spotkań z młodzieżą innych szkół.)
• pomoc przy organizowaniu "Dni otwartych", "Fastiwalu Zawodów" itp.
5. Mobilizowanie uczniów do poszerzenia wiedzy, czyli praca z uczniem zdolnym.
• przygotowanie uczniów
do konkursów przedmiotowych
• prowadzenie koła teatralnego

Rozp. § 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1. Uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjnej i komputerowej.
• samokształcenie cały staż
2. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
• przygotowanie pomocy naukowych
• wykorzystanie kaset wideo, płyt DVD, tablicy interaktywnej, dostępnych programów edukacyjnych
• organizacja własnego warsztatu pracy przy użyciu komputera (przygotowywanie testów, sprawdzianów i innych pomocy naukowych)
3. Komputerowe opracowanie potrzebnych materiałów
• opracowanie dokumentacji wynikającej z procedury awansu zawodowego.
• archiwizowanie danych w formie elektronicznej na CD lub DVD, drukowanie i skanowanie materiałów.
• tworzenie materiałów wchodzących w skład szkolnej dokumentacji związanych z procesem dydaktyczno – wychowawczym.
4. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego
i sprawozdania z jego realizacji.
• umieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego i sprawozdania z jego realizacji
na stronie internetowej.
5. Współuczestniczenie w opracowywaniu strony
WWW szkoły.
• Zamieszczenie na stronie WWW szkoły własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno – wychowawczą. cały staż


Rozp. § 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
• prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
• kompletowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych w teczkach tematycznych lub w komputerze
• aktywny udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego, wychowawczego
2. Współpraca z nauczycielami.
• działania interdyscyplinarne
3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
• przygotowanie stosownych dokumentów.
• prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
• hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela. w okresie stażu

Rozp. § 8 ust. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrażanie programów własnych.
• opracowanie i wdrożenie programów zajęć pozalekcyjnych, koła teatralnego.Rozp. § 8 ust. 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.1. Organizacja konkursów.
• przygotowanie i przeprowadzenie konkursów (ortograficznych, recytatorskich, czytelniczych, literackich)


2. Organizacja dodatkowych zajęć.
• organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów
3. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej
• Przygotowywanie programów artystycznych i współorganizacja szkolnych akademii.

Rozp. § 8 ust. 2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


1. Współpraca z samorządem.
• udział w programach i projektach przez niego organizowanych cały staż
2. Współpraca z instytucjami pomocy dzieciom.
• organizowanie akcji charytatywnych na rzecz dzieci z Ochronki w Piekarach Śląskich, współpraca z piekarskim oddziałem PCK,
4. Opieka nad samorządem szkolnym, szkolnym kołem PKC
• współpraca z uczniami w zakresie realizacji zadań wynikających z planu pracy samorządu szkolnego
5. Organizowanie akcji charytatywnych.
• udział w akacjach charytatywnych lokalnych i ogólnopolskich np. „Góra grosza”, „Sprzątanie świata”, zbiórka plastikowych nakrętek…

Rozp. § 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


1. Diagnozowanie problemów środowiskowych.
• poznanie środowiska rodzinnego ucznia
• obserwacja podczas lekcji i przerw
• współpraca z rodzicami
• nawiązanie w razie potrzeby kontaktu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, pedagogiem szkolnym
• opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania (rozwiązania) problemów edukacyjnych lub wychowawczych
2. Pomoc uczniom mającym problemy w nauce.
• organizowanie zajęć mających na celu pomoc uczniom borykającym się z trudnościami w nauce języka polskiego
dodatkowe zajęcia będą prowadzone w zależności od potrzeb uczniów.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 669


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.