Katalog

Katarzyna Dziedzic, 2015-03-10
Tomaszów Mazowiecki

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

- n +

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
w Tomaszowie Mazowieckim


ANEKS DO PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGOnauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanegoStażysta: mgr Katarzyna Dziedzic
Opiekun stażu: mgr Anna Kaczmarek


W związku z przydzieleniem nowych zadać oraz nowymi inicjatywami nauczyciela stażysty dotychczasowy plan rozwoju zawodowego sporządzony we wrześniu 2012r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu.Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Formy Realizacji Terminy Dokumentowanie
& 7 ust. 1 pkt 1

uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Udział w pracach komisji szkolnych, w tym:
 Zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej Szkoły (przewodnicząca)
 Zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych Rok szkolny 2013/14 protokoły ze spotkań zespołów sprawozdania z realizacji zadań,
ankiety, analiza wyników badania przeprowadzonego przez Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Szkoły.
Zorganizowanie konkursów szkolnych, w tym:
 Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
 Konkursu Ortograficznego z Języka Angielskiego Okres trwania stażu Sprawozdania, pytania konkursowe, dyplomy, strona internetowa Szkoły
Prowadzenie dodatkowych zajęć, w tym:
 Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego przygotowujące uczniów do matury.
 Zajęcia przygotowujące do konkursów.
 Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne Okres trwania stażu
Sprawozdania, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych, w tym:
 Współorganizowanie Dni Otwartych Drzwi Szkoły poprzez przygotowanie stoiska językowego
Marzec/
kwiecień 2013; Marzec/
kwiecień 2014; Marzec/
kwiecień 2015; zaświadczenia Dyrektora, strona internetowa Szkoły
& 7 ust. 1 pkt 2
pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego  Udział w Projekcie Wyzwania edukacji w dobie Internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach (szkolenia, warsztaty, konferencje)
 Udział w Projekcie Doskonalenie w Sieci - Współpraca nauczycieli języków obcych (szkolenia, warsztaty) Rok szkolny 2014/15
Rok szkolny 2013-14
Własna witryna internetowa,
Publikacja dokumentów w Internecie, zaświadczenia , forum internetowe
& 7 ust. 2 pkt 3
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Założenie własnej witryny internetowej, na której zamieszczane są m.in. z ankiety i zadania dla uczniów Rok szkolny 2014/15
Witryna internetowaMiejscowość, data:..............................

Opracowała:.....................................
Wyświetleń: 307


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.