AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Ucka-Tomala, 2015-03-10
Tychy

Ekologia, Konspekty

Ekologiczne kółko zainteresowań w przedszkolu.

- n +


KONSPEKT ZAJĘĆ
KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ
MAŁY EKOLOG POZNAJE ŚWIAT.
ODKRYWCA, BADACZ, KONSTRUKTOR


1.Temat: Chcemy być ekologami
2.Cele ogólne:
- rozumienie konieczności ochrony środowiska naturalnego
- kształtowanie poczucia własnej wartości i przydatności dla środowiska.
3. Cele szczegółowe:
- wyjaśnienie pojęcia przyroda i ekologia
- stworzenie własnego logo ekologa
4. Prowadząca: Anna Ucka-Tomala (nauczyciel mianowany)
5. Grupa: 4-6 latki
6. Ilość uczestników : 6 dzieci
7. Czas zajęć: 30 min.
8. Miejsce: sala przedszkolna
9. Forma: praca zespołowa; praca indywidualna
10 Metody: czynna ( zadania do wykonania) i słowna ( (rozmowa, objaśnienia)
11.Środki dydaktyczne: chusty zielono-białe dla każdego dziecka, flamastry do
rysowania na materiale, szablony roślin i zwierząt, książka „Ekologia i ochrona
środowiska” (red.) K.Beluch Warszawa 2012
12. Przebieg zajęć

I. WSTĘP
• Powitanie. Uczestniczy trzymają się za ręce tworząc koło – puszczają
„Iskierkę”. Następnie dzieci przedstawiają się podając imię i nazwisko.
• Prowadzący przedstawia dzieciom cel zajęć, wzmacnia je w decyzji przynależności do kółka ekologicznego (pochwały).

II ROZWINIĘCIE
• Prowadzący pyta, w jaki sposób dzieci rozumieją czym jest przyroda , następnie ekologia. Grupa tworzy wspólną opisową definicję.
Podaje kolory, które najbardziej kojarzą się z przyrodą.
• Nauczyciel czyta i pokazuje wybrane fragmenty książki „Ekologia
i ochrona środowiska”.
• Dzieci otrzymują materiałowe chusty i rysują na nich dowolne elementy przyrody (drzewa, liście, owady itp.). Mogą korzystać także z przygotowanych szablonów.

III ZAKOŃCZENIE
• Dzieci prezentują swoje chusty, zakładają je oraz otrzymują plakietki kółka ekologicznego Przedszkola 22 w Tychach.
• Tworząc koło wszyscy żegnają się hasłem :
MŁODY EKOLOG SILNY I ZDROWY O PRZYRODĘ DBAĆ GOTOWY!


Anna Ucka-Tomala nauczyciel mianowany TychyKONSPEKT ZAJĘĆ
KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ
MAŁY EKOLOG POZNAJE ŚWIAT.
ODKRYWCA, BADACZ, KONSTRUKTOR
13 .11.2013

1.Temat: Zawieszamy budkę lęgową
2.Cele ogólne:
- kształtowanie postawy opiekuńczej wobec zwierząt
- rozszerzanie wiedzy z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej
- rozbudzanie motywacji do działania i obserwowania
- kształtowanie poczucia własnej wartości i przydatności dla środowiska

3. Cele szczegółowe:
- dbanie o ptaki, zawieszenie budek lęgowych
- wyjaśnienie pojęcia ornitolog, kompas
- zdawanie pytań o charakterze ekologicznym, szukanie odpowiedzi
( na temat budek lęgowych dla ptaków)
- postrzeganie przez dziecko siebie jako przyjaciela przyrody
4. Prowadząca: Anna Ucka-Tomala (nauczyciel mianowany)
5. Grupa: 4-6 latki
6. Ilość uczestników : 6 dzieci
7. Czas zajęć: 30 min.
8. Miejsce: sala przedszkolna i ogród
9. Forma: praca zespołowa; praca indywidualna
10 Metody: czynna ( zadania do wykonania) i słowna ( (rozmowa, objaśnienia)
11.Środki dydaktyczne: budka lęgowa, obrazki ptaków (wśród nich sikora i wróbel),
kompas, metr, naklejki dla dzieci, kreda
12. Przebieg zajęć

II. WSTĘP
• Powitanie. Uczestniczy trzymają się za ręce tworząc koło – puszczają
„Iskierkę”.
• Witają się hasłem :
MŁODY EKOLOG SILNY I ZDROWY O PRZYRODĘ DBAĆ GOTOWY!

II ROZWINIĘCIE
• Prowadząca pokazuje uczestnikom budkę lęgową dla ptaków. Uważnie ją oglądają (w środku, na zewnątrz), otwierają. Próbują odpowiedzieć na pytania:
- dla kogo robi się budki i w jakim celu?
- dlaczego otwór (wejście) jest taki mały?
- dlaczego ma drzwiczki, które można otworzyć ?
- po co spadzisty daszek?
• Dzieci ustalają, że budka jest dla sikorek lub wróbli. Odszukują te ptaki wśród pokazanych im obrazków. Prowadzący podaje nazwę
ORNITOLOG, dzieci powtarzają i zapamiętują, że to on zajmuje się ptakami.
• Wszyscy ubierają się i wychodzą do przedszkolnego ogrodu, w celu
wyszukania drzewa na zawieszenie budki. Zabierają budkę, metr do mierzenia i kompas.
• Prowadzący mówi dzieciom, że budka musi być zwrócona w kierunku południowo-wschodnim, co pozwoli im ustalić kompas. Pokazuje kompas i tłumaczy jak go wykorzystamy. Grupa szuka drzewa. Nauczyciel,
doradza, podpowiada. Za pomocą miary odmierzają wysokość ok. 2m.
Nauczyciel zaznacza kredą wybrany punkt. W tym miejscu następnego dnia pan konserwator przedszkola zamocuje budkę.

III ZAKOŃCZENIE
• Dzieci wracają do przedszkola.
• Przyklejają sobie naklejki ORNITOLOG oraz naklejki z czterema kierunkami świata.
• Tworząc koło wszyscy żegnają się hasłem :
MŁODY EKOLOG SILNY I ZDROWY O PRZYRODĘ DBAĆ GOTOWY!


Anna Ucka-Tomala nauczyciel mianowany Tychy

KONSPEKT ZAJĘĆ
KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ
MAŁY EKOLOG POZNAJE ŚWIAT.
ODKRYWCA, BADACZ, KONSTRUKTOR


1.Temat: Pokrzywa i mięta czyli tworzymy zielnik
2.Cele ogólne:
- poznanie wybranych ziół pospolitych
- rozszerzanie wiedzy z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej
- rozbudzanie motywacji do działania i obserwowania

3. Cele szczegółowe:
- poznanie wyglądu i zastosowania pokrzywy i mięty
- zdawanie pytań o charakterze ekologicznym, szukanie odpowiedzi
- prowadzenie obserwacji przez lupę, dostrzeganie szczegółów

4. Prowadząca: Anna Ucka-Tomala (nauczyciel mianowany)
5. Grupa: 4-6 latki
6. Ilość uczestników : 6 dzieci
7. Czas zajęć: 30 min.
8. Miejsce: sala przedszkolna i ogród
9. Forma: praca zespołowa; praca indywidualna
10 Metody: czynna ( zadania do wykonania) i słowna ( (rozmowa, objaśnienia)
11.Środki dydaktyczne: rośliny świeże i zasuszone: pokrzywa i mięta, lupy, herbata miętowa, cukierki miętowe, herbata pokrzywowa, kartki i foliowe koszulki do zielnika, taśma klejąca, kredki, kolorowanki roślin,
12. Przebieg zajęć

I. WSTĘP
• Powitanie. Uczestniczy trzymają się za ręce tworząc koło – puszczają
„Iskierkę”.
• Witają się hasłem :
MŁODY EKOLOG SILNY I ZDROWY O PRZYRODĘ DBAĆ GOTOWY!

II Rozwinięcie
• Dzieci oglądają przez lupę świeżą pokrzywę, zwracając uwagę na włoski, które posiada. Opisują wygląd liści. Przypominają, gdzie można znaleźć pokrzywę.
• Wśród zasuszonych roślin przyniesionych przez nauczyciela wyszukują pokrzywę zasuszoną. Nauczyciel pyta o różnice między rośliną świeżą, a zasuszoną. Ukierunkowuje właściwą odpowiedź dzieci.
• Nauczyciel wskazuje na przygotowane opakowania: pokrzywowej herbaty i szamponu.

• Dzieci degustują herbatę z pokrzywy.
• Następnie umieszczają zasuszoną pokrzywę w przygotowanych dla każdego koszulkach. Przyklejają obrazki szamponu pokrzywowego i herbaty. Kolorują obrazek liścia pokrzywy.
• Całość naklejają na duże arkusze do zielnika.
• Podobnie poznają miętę. Oglądają i wąchają świeżą roślinę, następnie zasuszoną. Degustują miętową herbatę i cukierki.
• Umieszczają roślinę na kolejnym arkuszu w zielniku.

III ZAKOŃCZENIE
• Dzieci podsumowują wiedzę z zajęć: nazwy ziół i ich zastosowanie oraz występowanie.
• Otrzymują miętowe cukierki.
• Tworząc koło wszyscy żegnają się hasłem :
MŁODY EKOLOG SILNY I ZDROWY O PRZYRODĘ DBAĆ GOTOWY!


Anna Ucka-Tomala nauczyciel mianowany Tychy
KONSPEKT ZAJĘĆ
KÓŁKA ZAINTERSOWAŃ
MAŁY EKOLOG POZNAJE ŚWIAT.
ODKRYWCA, BADACZ, KONSTRUKTOR


1.Temat: Babka zwyczajna i Wrotycz pospolity do naszego zielnika
2.Cele ogólne:
- poznanie wybranych ziół pospolitych
- rozszerzanie wiedzy z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej
- rozbudzanie motywacji do działania i obserwowania

3. Cele szczegółowe:
- poznanie wyglądu i zastosowania babki zwyczajnej i wrotyczu
- zdawanie pytań o charakterze ekologicznym, szukanie odpowiedzi
- prowadzenie obserwacji przez lupę, dostrzeganie szczegółów

4. Prowadząca: Anna Ucka-Tomala (nauczyciel mianowany)
5. Grupa: 4-6 latki
6. Ilość uczestników : 6 dzieci
7. Czas zajęć: 30 min.
8. Miejsce: sala przedszkolna i ogród
9. Forma: praca zespołowa; praca indywidualna
10 Metody: czynna ( zadania do wykonania) i słowna ( (rozmowa, objaśnienia)
11.Środki dydaktyczne: rośliny zasuszone: babka zwyczajna i wrotycz, lupy, kartki i foliowe koszulki do zielnika, taśma klejąca, kredki, kolorowanki roślin,
12. Przebieg zajęć

II. WSTĘP
• Powitanie. Uczestniczy trzymają się za ręce tworząc koło – puszczają
„Iskierkę”.
• Witają się hasłem :
MŁODY EKOLOG SILNY I ZDROWY O PRZYRODĘ DBAĆ GOTOWY!
• Dzieci oglądają swoje poprzednie prace, przypominają nazwy ziół.

II Rozwinięcie
• Dzieci oglądają przez lupę zasuszoną babkę zwyczajną z poszczególnymi elementami: korzeń, łodyga, kwiat. Opisują wygląd. Wąchają i dotykają roślinę. Nauczyciel opowiada, że tę roślinę można znaleźć wszędzie na podwórku.
• Nauczyciel pyta o różnice między rośliną świeżą, a zasuszoną. Dzieci przypominają.
• Nauczyciel opowiada o zastosowaniu babki zwyczajnej.
• Następnie umieszczają zasuszoną pokrzywę w przygotowanych dla każdego koszulkach. Przyklejają obrazki szamponu pokrzywowego i herbaty. Kolorują obrazek liścia pokrzywy.


• Całość naklejają na duże arkusze do zielnika.
• Dzieci podobnie postępują z wrotyczem pospolitym. Nauczyciel zwraca uwagę, że jest to jedyna roślina trująca w ich zielniku. Wykorzystuje się
• Ja do zwalczania stonki ziemniaczanej i muchy. Dzieci oglądają obrazki z tymi owadami, opisują ich wygląd i doklejają do kartek z wrotyczem.

III ZAKOŃCZENIE
• Dzieci podsumowują wiedzę z zajęć: nazwy ziół i ich zastosowanie oraz występowanie.
• Otrzymują miętowe cukierki.
• Tworząc koło wszyscy żegnają się hasłem :
MŁODY EKOLOG SILNY I ZDROWY O PRZYRODĘ DBAĆ GOTOWY!


Anna Ucka-Tomala nauczyciel mianowany Tychy

KONSPEKT ZAJĘĆ
KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ
MAŁY EKOLOG POZNAJE ŚWIAT.
ODKRYWCA, BADACZ, KONSTRUKTOR

1.Temat: Znam rośliny z mojego zielnika - quiz
2.Cele ogólne:
- podsumowanie wiedzy o ziołach
- poznanie sposobu uzyskiwania ekologicznego kleju
- rozszerzanie wiedzy z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej
- rozbudzanie motywacji do działania i obserwowania

3. Cele szczegółowe:
- rozpoznawanie i nazywanie poznanych ziół
- wskazywanie zioła trującego
- podawanie zastosowania poznanych ziół
- oprawienie zielnika okładką
- wykorzystanie ekologicznego kleju z wody i mąki ziemniaczanej
do przyklejania motywów na okładkach

4. Prowadząca: Anna Ucka-Tomala (nauczyciel mianowany)
5. Grupa: 4-6 latki
6. Ilość uczestników : 7 dzieci
7. Czas zajęć: 30 min.
8. Miejsce: sala przedszkolna
9. Forma: praca zespołowa; praca indywidualna
10 Metody: czynna ( zadania do wykonania) i słowna ( (rozmowa, objaśnienia), quiz
11.Środki dydaktyczne: zielniki, obrazki z ziołami, naklejki, tekturowe arkusze formatu A-5 na okładki, motywy lawendy do przyklejenia, kawałki kory, ekologiczny klej, sznurek, dziurkacz, drobne nagrody rzeczowe lub miętowe cukierki za rozwiązanie Quizu
12. Przebieg zajęć

III. WSTĘP
• Powitanie. Uczestniczy trzymają się za ręce tworząc koło – puszczają
„Iskierkę”.
• Witają się hasłem :
MŁODY EKOLOG SILNY I ZDROWY O PRZYRODĘ DBAĆ GOTOWY!
• Dzieci oglądają zielniki.

II Rozwinięcie
• Nauczyciel pyta, w jaki sposób należy zakończyć zielnik, który przypomina książkę.
• Dzieci przystępują do wykonania okładek:

-1-

 Naklejają tytuł, swoje imię i nazwisko ,motywy lawendy
oraz kawałki kory na tekturową okładkę. Używają ekologicznego kleju. Samodzielnie projektują stronę okładki.
 Dziurkują strony zielnika i okładki, a następnie łączą wszystko w całość za pomocą sznurka.
• Nauczyciel opowiada o powstaniu ekologicznego kleju. Dzieci dotykają
sprawdzają jego konsystencję oraz zapach.
• Nauczyciel zaprasza do udziału w Quizie. Dzieci wykonują zadania:
 rozpoznają po zapachu lawendę – wskazują właściwą
odpowiedź ustawiając się pod obrazkiem zawieszonym
na ścianie
 rozpoznają po kształcie (szkic rośliny) pokrzywę (wskazanie
odpowiedzi j.w.)
 wskazują roślinę odstraszającą mole ( naklejają naklejki na odpowiednim obrazku)
 wybierają jedną z roślin, z której można wypić napar: wrotycz lub babka zwyczajna.
 Nauczyciel wymienia kolejno nazwy ziół z zielnika, a dzieci przemieszczają się po sali i ustawiają pod właściwymi obrazkami.

III ZAKOŃCZENIE
• Dzieci otrzymują drobne nagrody za prawidłowo rozwiązany Quiz.
• Tworząc koło wszyscy żegnają się hasłem :
MŁODY EKOLOG SILNY I ZDROWY O PRZYRODĘ DBAĆ GOTOWY!


Anna Ucka-Tomala nauczyciel mianowany Tychy

-2-
KONSPEKT ZAJĘĆ
KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ
MAŁY EKOLOG POZNAJE ŚWIAT.
ODKRYWCA, BADACZ, KONSTRUKTOR

1.Temat: Lawenda do naszego zielnika
2.Cele ogólne:
- poznanie wybranych ziół pospolitych
- rozszerzanie wiedzy z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej
- rozbudzanie motywacji do działania i obserwowania

3. Cele szczegółowe:
- poznanie wyglądu i zastosowania lawendy
- zdawanie pytań o charakterze ekologicznym, szukanie odpowiedzi
- prowadzenie obserwacji przez lupę, dostrzeganie szczegółów

4. Prowadząca: Anna Ucka-Tomala (nauczyciel mianowany)
5. Grupa: 4-6 latki
6. Ilość uczestników : 6 dzieci
7. Czas zajęć: 30 min.
8. Miejsce: sala przedszkolna i ogród
9. Forma: praca zespołowa; praca indywidualna
10 Metody: czynna ( zadania do wykonania) i słowna ( (rozmowa, objaśnienia)
11.Środki dydaktyczne: roślina zasuszona i prawdziwa: lawenda, torebki z suszoną lawendą ,lupy, kartki i foliowe koszulki do zielnika, taśma klejąca, kredki, kolorowe obrazki lawendy i ciasteczek lawndowych
12. Przebieg zajęć

IV. WSTĘP
• Powitanie. Uczestniczy trzymają się za ręce tworząc koło – puszczają
„Iskierkę”.
• Witają się hasłem :
MŁODY EKOLOG SILNY I ZDROWY O PRZYRODĘ DBAĆ GOTOWY!
• Dzieci oglądają swoje poprzednie prace, przypominają nazwy ziół.

II Rozwinięcie
• Dzieci oglądają prawdziwą lawendę . Wykorzystują lupy.
Opisują wygląd. Wąchają i dotykają roślinę. Nauczyciel opowiada, że
roślina ta odstrasza owady zwane molami.
• Nauczyciel pyta o różnice między rośliną świeżą, a zasuszoną. Dzieci przypominają.
• Dzieci oglądają zasuszoną lawendę.
• Umieszczają roślinę w przygotowanych dla każdego koszulkach. Przyklejają obrazki lawendy i ciasteczek oraz zapachowe torebki.
-1-

• Całość naklejają na duże arkusze do zielnika.
III ZAKOŃCZENIE
• Dzieci podsumowują wiedzę z zajęć: nazwy ziół i ich zastosowanie oraz występowanie.
• Tworząc koło wszyscy żegnają się hasłem :
MŁODY EKOLOG SILNY I ZDROWY O PRZYRODĘ DBAĆ GOTOWY!

Anna Ucka-Tomala nauczyciel mianowany Tychy-2-
KONSPEKT ZAJĘĆ
KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ
MAŁY EKOLOG POZNAJE ŚWIAT.
ODKRYWCA, BADACZ, KONSTRUKTOR


1.Temat: POWIETRZE
2.Cele ogólne:
- poznanie właściwości powietrza
- rozszerzanie wiedzy z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej
- rozbudzanie motywacji do działania i obserwowania
- rozumienie konieczności ochrony środowiska naturalnego3. Cele szczegółowe:
- wykonanie doświadczeń pozwalających zrozumieć istnienie powietrza
- posługiwanie się terminem tlen
- zrozumienie znaczenia tlenu ( ważny w oddychaniu i spalaniu)
- zdawanie pytań o charakterze ekologicznym, szukanie odpowiedzi
- poznanie przyczyn zanieczyszczeń powietrza w Polsce i sposobów
radzenia sobie z nimi

4. Prowadząca: Anna Ucka-Tomala (nauczyciel mianowany), Agata Saternus (fizyk)
5. Grupa: 4-6 latki
6. Ilość uczestników : 7 dzieci
7. Czas zajęć: 30 min.
8. Miejsce: sala przedszkolna
9. Forma: praca zespołowa; praca indywidualna
10 Metody: czynna ( zadania do wykonania) i słowna ( (rozmowa, objaśnienia)
11.Środki dydaktyczne: słomki, miska z wodą, kubki, papierowe serwetki, kartki papieru, plastelina, wykałaczki, słoik z nakrętką, świeca, książka „Ekologia i ochrona
środowiska” (red.) K.Beluch Warszawa 2012

12. Przebieg zajęć

V. WSTĘP
• Powitanie. Uczestniczy trzymają się za ręce tworząc koło – puszczają
„Iskierkę”.
• Witają się hasłem :
MŁODY EKOLOG SILNY I ZDROWY O PRZYRODĘ DBAĆ GOTOWY!
Nauczyciel wita i przedstawia gościa – z zawodu fizyka.

II Rozwinięcie
• Dzieci wykonują zadanie: dmuchanie w słomki ( na rękę i do wody).

-1-


Nauczyciel pytając co jest w słomkach, co wyczuwają, naprowadza na
temat zajęć czyli powietrze.
• Gość – fizyk pokazuje doświadczenia, które pozwolą dzieciom zrozumieć, że powietrze jest wszędzie wokół nas:
 CO JEST SZYBSZE? – opuszczanie z wysokości dwóch identycznych kartek ( pod względem wielkości i ciężaru): jednej spłaszczonej, a drugiej zwiniętej w kulkę. Dzieci również wykonują to doświadczenie.
Wyjaśnienie: rozłożona kartka musi „przepchać się”
przez powietrze większą powierzchnią. Większy opór powoduje mniejszą prędkość spadania.
 MOKRE I SUCHE – umieszczenie papierowego ręcznika pod powierzchnią wody w taki sposób, aby nie zmoczył się. Kubek z ręcznikiem wkładamy pod wodę otworem do dołu. Po wyjęciu ręcznik jest suchy. Dzieci eksperymentują samodzielnie.
Wyjaśnienie: kiedy pionowo wkładamy kubek do wody powietrze nie może uciec z niego i zostaje sprężone. Dzięki temu ręcznik zostaje suchy.
• Nauczyciel prosi, aby dzieci zasłoniły na chwilę nos i usta, naprowadzając je na kolejny wniosek: powietrze jest potrzebne do oddychania, a konkretnie zawarty w nim tlen. Gość pokazuje symboliczny rysunek tlenu. Prowadzący wyjaśnia, że oprócz tlenu w powietrzu znajduje się także: azot , dwutlenek węgla i inne gazy.
• Fizyk pokazuje dzieciom, że tlen jest potrzebny także do spalania wykonując doświadczenie z zapaloną świecą na powietrzu i w zamkniętym słoiku. Przypomina o bezpieczeństwie i zakazie wykonywania tego doświadczenia samodzielnie przez dzieci!

III ZAKOŃCZENIE
• Dzieci lepią z plasteliny podwójną cząsteczkę tlenu.
• Oglądają w ilustracje z zanieczyszczeniami powietrza. Podają przyczyny zanieczyszczeń. Prowadzący uzupełniają ich wiedzę o sposoby radzenia sobie z tymi zanieczyszczeniami.
• Dzieci otrzymują naklejki z symbolicznym oznaczeniem tlenu.
• Tworząc koło wszyscy żegnają się hasłem :
MŁODY EKOLOG SILNY I ZDROWY O PRZYRODĘ DBAĆ GOTOWY!

Anna Ucka-Tomala nauczyciel mianowany Tychy


KONSPEKT ZAJĘĆ
KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ
MAŁY EKOLOG POZNAJE ŚWIAT.
ODKRYWCA, BADACZ, KONSTRUKTOR


1.Temat: WIATR
2.Cele ogólne:
- zdefiniowanie wiatru
- rozszerzanie wiedzy z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej
- rozbudzanie motywacji do działania i obserwowania
- rozumienie wykorzystania wiatru przez człowieka do celów ekologicznych3. Cele szczegółowe:
- wykonanie doświadczeń pozwalających zrozumieć istotę wiatru
( jako ruch powietrza)
- posługiwanie się terminami: bryza, halny, samum
- poznanie sposobów wykorzystania wiatru przez człowieka:
wiatraki jako źródło energii odnawialnej oraz w żegludze
- zdawanie pytań o charakterze ekologicznym, szukanie odpowiedzi
- poznanie wiatru jako przyczyny ogromnych zniszczeń (huragany)

4. Prowadząca: Anna Ucka-Tomala (nauczyciel mianowany), Agata Saternus (fizyk)
5. Grupa: 4-6 latki
6. Ilość uczestników : 7 dzieci
7. Czas zajęć: 30 min.
8. Miejsce: ogród przedszkolny, sala przedszkolna
9. Forma: praca zespołowa; praca indywidualna
10 Metody: czynna ( zadania do wykonania) i słowna ( (rozmowa, objaśnienia)
11.Środki dydaktyczne: kartki papieru do wykonania wiatraków oraz żaglówek, patyczki, kleje, pineski, miska z wodą, suszarka do włosów, arkusze tektury, świeca,
szklana butelka, książka „Ekologia i ochrona środowiska” (red.) K.Beluch
Warszawa 2012, makieta gór (papierowe stożki), piasek
12. Przebieg zajęć

I WSTĘP
• Powitanie. Uczestniczy trzymają się za ręce tworząc koło – puszczają
„Iskierkę”.
• Witają się hasłem :
MŁODY EKOLOG SILNY I ZDROWY O PRZYRODĘ DBAĆ GOTOWY!
Dzieci witają się z panią fizyk. Nauczyciel prosi o przypomnienie tematyki z poprzednich zajęć, zadając pytania :o czym rozmawialiśmy, gdzie jest
powietrze, co jest w powietrzu (jakie są składniki powietrza, jak wygląda cząsteczka tlenu( dwuatomowa)?

II Rozwinięcie
• Dzieci wykonują zadanie: wachlują kartonowymi arkuszami.
Nauczyciel zdaje pytania naprowadzające na temat dzisiejszych zajęć
( co robimy, co się dzieje z powietrzem?)- wiatr. Nauczyciel definiuje wiatr jako ruch powietrza, dzieci powtarzają.
• Gość – fizyk pokazuje doświadczenia, które pozwolą dzieciom poznać sposoby wykorzystania wiatru przez człowieka oraz jego siłę:
 WIATRAKI – dzieci otrzymują ponacinane kwadraty (wzdłuż przekątnych, klej, patyczek i pineskę ( pod nadzorem dorosłego). Składają wiatraki wg instrukcji nauczyciela. Następnie dmuchają na wiatraki oraz pani fizyk napędza wiatraki suszarką do włosów.
Wnioski: duża siła wiatru powoduje, że wiatrak kręci się szybko, mała siła wolniej. Nauczyciel pokazuje obrazki z dużymi wiatrakami, które produkują prąd.
Uczestnicy wychodzą do ogrodu, aby zaobserwować siłę i kierunek wiatru w dniu dzisiejszym oraz sprawdzić działanie wiatraków pod wpływem wiatru. Po powrocie następują dalsze doświadczenia.
 ŻAGLÓWKI – dzieci otrzymują tekturowe prostokąty i składają je wg instrukcji. Doklejają żagiel. Puszczają żaglówki w misce z wodą. Dmuchają i przesuwają żaglówki oraz obserwują co dzieje się, gdy pani fizyk dmucha suszarką
Wniosek: żaglówki płyną, gdy jest wiatr. Zbyt silny wiatr ( sztorm) może powodować wywracanie się żaglówek.
Dzieci obserwują także powstawanie fal (w misce)- nauczyciel dmucha suszarką, dzieci wachlują tekturkami.
• Nauczyciel mówi, że są różne rodzaje wiatrów. Dzieci próbują naśladować lekki podmuch bryzy nad morzem ( dmuchają w pobliżu wody). Mocno wachlują tekturkami nad makietą gór (halny), a następnie nad rozsypanymi ziarenkami piasku (samum na pustyni).
Prowadzący przypominają o bezpieczeństwie i zakazie wykonywania doświadczenia z suszarką samodzielnie przez dzieci!

III ZAKOŃCZENIE
• Dzieci podsumowują wiedzę z zajęć odpowiadając na pytania:
 co to jest wiatr?
 jak wykorzystujemy wiatr?
 kiedy wiatr jest niebezpieczny?
 wymień rodzaje wiatrów jakie dziś poznałeś
• Tworząc koło wszyscy żegnają się hasłem :
MŁODY EKOLOG SILNY I ZDROWY O PRZYRODĘ DBAĆ GOTOWY!
Anna Ucka-Tomala nauczyciel mianowany Tychy


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 517


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.