Katalog

Sonia Krawczyk, 2015-02-10
DĄBROWA GÓRNICZA

Zajęcia pozaszkolne, Artykuły

Sylwetka rozwojowa dziecka w wieku lat 7.

- n +

Sylwetka rozwojowa dziecka w wieku lat 7

Rozwój fizyczny

Mówiąc o rozwoju fizycznym ma się na myśli pewien proces przemian, jaki zachodzi w organizmie ludzkim i który polega na mnożeniu się komórek ciała ludzkiego oraz na ich udoskonalaniu, co prowadzi do wzbogacenia funkcji poszczególnych narządów i osiągnięcia przez nie coraz większej aktywności . Rozwój fizyczny może zostać ujęty także jako suma procesów, które mają charakter zarówno biologiczny jak biofizyczny i biochemiczny. Procesy te warunkują wszystko, co się dzieje w organizmie człowieka od jego poczęcia, aż do śmierci. To one sprawiają, że w ciele istoty ludzkiej zachodzą zmiany, które następują w określonej kolejności i są nieodwracalne . Kolejna definicja- E. B. Hurlocka zbieżna jest z przedstawioną przed chwilą definicją R Kurniewicz- Witczakowej. On również uważa, że rozwój fizyczny to zmiany, które mają kierunek progresyjny i ukierunkowany. Oznacza to, że organizm zawsze idzie do przodu i to zawsze w określonym, ustalonym kierunku .
Również R. Przewęda skłania się ku podobnemu postrzeganiu rozwoju fizycznego, który traktuje jako proces, podczas którego zachodzą zmiany w ciele człowieka, dokonują się przeobrażenie jego właściwości. Dodatkowo podkreśla on, że zachodzące podczas tego procesu metamorfozy są nieodwracalne, gdyż powodują, że obiekt, który podlega zmianom, różnicuje się, zamieniając z prostego na bardziej złożony. Oznacza to doskonalenie się komórek ludzkiego organizmu do tego stopnia, że z prostej konstrukcji zmieniają się w twór złożony, jakim jest ciało człowieka .
Jeśli chodzi o budowę ciała dziecka liczącego lat 7, to powinno być już ono harmonijnie rozwinięte. Głowa dziecka dorównuje już w tym okresie wielkości głowy dorosłego człowieka, jednakże proporcje jego czaszki są inne, stąd może się pozornie wydawać, iż ta głowa jest zdecydowanie mniejsza niż u dorosłych. Jest to także okres kształtowania się naturalnych krzywizn kręgosłupa, dlatego też dużą uwagę powinno zwracać się na to, czy dziecko nie dźwiga zbyt ciężkiego tornistra, czy nie nosi go tylko na jednym ramieniu, co powoduje skrzywienie kręgosłupa i późniejsze problemy z nim. W tym wieku bowiem jest ono bardziej podatne na wytworzenie nieprawidłowej postawy
Jeśli chodzi o układ kostny dziecka to w różnych okresach życia dziecka jego skład jest niejednolity. Jest on zależny przede wszystkim od wieku, przemiany materii, stanu funkcjonalnego gruczołów wydzielania wewnętrznego, pracy mięśni i wielu innych czynników. Tkanka kostna u dzieci zawiera dużo wody i 13 % soli mineralnych. Dlatego są one elastyczne, łatwo ulegają odkształceniu na skutek negatywnych czynników zewnętrznych (np. pod wpływem ćwiczeń fizycznych, które są niedopasowane do wieku i możliwości dziecka). Proces kostnienia szkieletu odbywa się w ciągu całego okresu dzieciństwa. Od 2-3 roku życia zaczyna się proces przejścia tkanki kostnej, w strukturę plastyczną, jak u dorosłych. Dla normalnego rozwoju kręgosłupa u dzieci w wieku lat 7 ważne jest to, aby spędzało ono dużo czasu na świeżym powietrzu i było odpowiednio odżywiane .
W wieku 7 lat znacznie zwiększa się znacznie muskulatura ciała , wzrasta siła i zdolność do pracy mięsni. W tym wieku zwiększa się też się szybkość, z którą mięsnie mogą przechodzić od skurczu do stanu rozluźnienia, czyli szybkość różnych ruchów. Ruchy małych mięśni u dzieci kształtują się w końcu pierwszego i na początku drugiego roku życia. Na przykład dziecko może chwytać palcami różne przedmioty(kulki, kostki). W wieku 3- 5 lat dziecko ma już opanowane podstawowe codzienne ruchy. Potrafi chodzić, biegać, podskakiwać, jednak ćwiczenia równoważne i utrzymanie równowagi nadal sprawia mu trudność. Maluch umie wykonywać też ruchy w takt muzyki. Wspaniałą zabawą jest dla niego chodzenie na czworaka lub pełzanie, sprawia mu radość manipulowanie różnymi przedmiotami. Dziecko w tym wieku potrafi się samodzielnie ubrać, zjeść posiłek łyżką, umyć samodzielnie ręce. Umie także wchodzić po schodach, omijać przeszkody, stawiać naprzemiennie nogi.
Układ oddechowy człowieka kształtuje się do 6-7 roku życia. W tym wieku oddychanie brzuszne zmienia się na mieszane, w okresie od 4- 6 lat stopniowo zaczyna przeważać piersiowe. Struktura tkanek płuc dziecka w wieku lat 7 jeszcze nie osiąga całkowitego rozwoju: nozdrza, tchawica i oskrzela są dość wąskie, co przeszkadza przechodzeniu powietrza do płuc; żebra są znacznie opuszczone. Wszystko to powoduje płytki oddech. Życiowa pojemność płuc u dzieci w wieku od 3-4 lat to 400- 500 ml, 4- 6 lat 800- 1000 ml, u osób dorosłych 3000- 5000 ml. Dziecko w wieku lat 7 wykonuje około 23 oddechów na minutę.
Podsumowując: rozwój fizyczny dziecka w wieku lat 7 zależy od masy i wysokości ciała dziecka, od czynników genetycznych oraz warunków socjalnych środowiska. Rozkład dnia, odżywienia, zabiegi hartujące, wykorzystanie różnych form wychowania fizycznego- to wszystko ma istotny wpływ na zdrowie i rozwój fizyczny dziecka.
Wyświetleń: 356


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.