AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Kapała, 2015-02-05
Warszawa

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
2
Cele stażu:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
mgr Joanna Kapała
nauczyciel Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Warszawie
data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2014r.
data ukończenia stażu : 31. 05. 2017
3
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
1.
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
- Analiza przepisów prawa oświatowego, opracowanie planu rozwoju zawodowego
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej
- Udział w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i w-f.
- Współpraca z rodzicami.
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
2.
Doskonalenie kompetencji zawodowych.
- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły.
- Studiowanie literatury fachowej
i czasopism dla nauczycieli, m. in. „Matematyka w szkole”
- Ukończenie studiów podyplomowych
z biologii.
- Ukończenie studiów podyplomowych
z przyrody.
- Przeprowadzenie w szkole
Międzynarodowego Konkursu Kangur
Matematyczny
- Przeprowadzenie Ogólnopolskiego
konkursu " Alfik matematyczny"
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
4
3.
- Wzbogacanie metod
i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej.
- Praca z uczniem zdolnym.
- Praca z uczniem mającym problemy w nauce
- Przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach.
cały okres stażu
cały okres stażu
zgodnie z planem konkursów
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
1.
Stosowanie technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej.
- Prowadzenie zajęć
w pracowni komputerowej.
-Opracowywanie prezentacji
multimedialnych.
- Opracowanie testów, sprawdzianów,
scenariuszy zajęć lekcyjnych,
projektów interdyscyplinarnych,
uroczystości, regulaminów,
konkursów, dyplomów, informacji dla
uczniów i rodziców.
- Prowadzenie zajęć matematyki z
zastosowaniem modułu
interaktywnego
- Udział w kursach komputerowych.
- Wykorzystanie internetu jako
dodatkowego źródła w pracy
dydaktyczno - wychowawczej
- Przygotowanie pomocy
dydaktycznych oraz narzędzi
badawczych do sprawdzenia wiedzy
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
5
i umiejętności matematycznych.
- Przygotowanie materiałów do
zamieszczenia na stronach
internetowych
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
1.
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom.
- Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców i nauczycieli.
cały okres stażu
2.
Upowszechnianie
i promocje własnych doświadczeń, metod
i form pracy.
- Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.
- Opublikowanie na szkolnej stronie www scenariuszy zajęć lekcji matematyki.
- Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych)
- Prowadzenie otwartych zajęć
dla rodziców
i zainteresowanych
nauczycieli.
- Pedagogizacja rodziców -opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych.
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
6
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
1.
Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.
- Opracowanie programu
dydaktyczno-
wychowawczego dla uczniów
z dysfunkcjami.
- Opracowanie i wdrożenie
programu koła
matematycznego
cały okres stażu
cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
1.
Wykonywanie zadań egzaminatora
- Udział w szkoleniach
i pracach komisji
egzaminacyjnej
cały okres stażu
2.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy
w praktyce
- Przygotowanie młodzieży do
zewnętrznych egzaminów
gimnazjalnych
cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
1.
Organizowanie
i przeprowadzanie konkursów szkolnych oraz zajęć dodatkowych.
- Przygotowywanie
i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych
 Kangur
 Alfik matematyczny
- Zorganizowanie
cały okres stażu
zgodnie z harmonogramem
2014/2015
7
i prowadzenie nieodpłatnych zajęć koła matematycznego.
- Zorganizowanie
i prowadzenie zajęć
wyrównawczych
2014/1015
2.
Rozwijanie zainteresowań dzieci.
- Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie
z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju
cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
1.
Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
- Współorganizowanie uroczystości szkolnych
i środowiskowych apeli.
cały okres stażu
wg kalendarza uroczystości szkolnych
2.
Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej
i materialnej uczniów.
- Pedagogizacja rodziców.
- Współpraca z rodzicami
- Integracja zespołów
klasowych, wycieczki,
pomoc koleżeńska
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
3.
Współpraca
z instytucjami samorządowymi.
- Współpraca z Fundacją
Azylu pod Psim Aniołem,
pomoc w organizacji akcji
charytatywnych (zbiórka
koców itp.)
- Pomoc dzieciom
z problemami
psychologicznymi
i pedagogicznymi
- Zbiórka nakrętek
- Wspieranie akcji " Góra
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
8
grosza"
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
1.
Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego.
- Diagnoza co najmniej dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego.
- Współpraca z Poradnią
Pedagogiczno -
Psychologiczną
- Wymierny efekt
zamierzonych działań.
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
po rozwiązaniu problemu
Joanna Kapała
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 718


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.