AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

MAGDALENA KOSIDŁO, 2015-01-20
NIEDRZWICA DUŻA

Pedagogika, Plany pracy

Plan pracy wychowawczej.

- n +

ROZKŁAD GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE I A NA ROK SZKOLNY 2009/2010
Wychowawca Magdalena Kosidło

Temat Forma realizacji Oczekiwane efekty wychowawcze Termin realizacji

Wybór samorządu klasowego wybory do samorządu klasowego, przydział funkcji i obowiązków, przedstawienie propozycji zagadnień do omówienia na lekcjach wychowawczych -Uczeń potrafi umotywować zgłoszoną kandydaturę kolegi do samorządu klasowego, IX

Ja i moja klasa
gry i zabawy integrujące społeczność klasową -uczeń potrafi nawiązywać kontakty i przekazywać informacje o sobie, swoich emocjach,
-dostrzega związek między atmosferą panującą
w klasie a zachowaniem swoim i innych uczniów,
-potrafi współdziałać w grupie, IX

Kodeks ucznia, statut szkoły - moje prawa
i obowiązki.
zapoznanie
z dokumentacją szkolną -uczeń zna Statut Szkoły, program wychowawczy, punktowy system oceniania z zachowania, zna swoje prawa i obowiązki, IX

Zacznijmy od siebie – ekologia dla każdego udział w akcji „Sprzątanie świata” - rozumie potrzebę troski o środowisko naturalne,
wie, jak należy dbać o bliższe i dalsze otoczenie.IX

Trzymaj formę program profilaktyczny realizowany przez pedagoga szkolnego -propagowanie zasad zdrowego stylu życia,
-uczeń rozumie potrzebę dbałości o własne zdrowie,X

W jaki sposób uczyć się racjonalnie i skutecznie? zajęcia warsztatowe -uczeń zna różne sposoby efektywnego uczenia się;
-potrafi korzystnie zaplanować dzień,
-rozumie znaczenie koncentracji w procesie uczenia się, X

Nasi nauczyciele i my dyskusja -uczeń zna rolę dziejową Komisji Edukacji Narodowej;
-potrafi wymienić cechy ulubionego belfra;
- ma świadomość dobrych i złych stron pracy pedagogicznej, X

Powiedz nie agresji -scenki dramowe,
-rozmowa nauczająca, -dostrzega przyczyny ludzkiej agresji,
-rozumie potrzebę pozytywnego nastawienia do siebie i swojego życia,
-umie wymienić formy zapobiegania zachowaniom agresywnym X

„A pamięć o nich trwać będzie wiecznie…” -rozmowa
-odwiedzanie grobów bliskich -uczeń potrafi wymienić polskich bohaterów poległych za ojczyznę;
-potrafi dokonać refleksji nad istotą ludzkiego cierpienia, X

Rozpoznawanie i nazywanie uczuć, ćwiczenie empatii warsztaty z psychologiem -wykazuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi,
- interpretuje sytuacje życiowe z różnych punktów widzenia,
- próbuje wczuwać się w stany emocjonalne
i sytuacje innych ludzi XI

„AIDS nie wybiera – ty możesz” program profilaktyczny
(konkurs na plakat) -uczeń zna sposoby zarażenia wirusem HIV,
-potrafi wymienić metody obrony przed zarażeniem,XI

Savoir – vivre, czyli elegancja na co dzień scenki rodzajowe -uczeń potrafi poprawnie i kulturalnie zachowywać się w różnych sytuacjach,
-zna zasady dobrego wychowania, XI

Uczeń – obywatel. Czym są dla niego symbole narodowe? pogadanka -uczeń rozumie znaczenie symboli narodowych;
-wie jak zadbać o miejsca pamięci narodowej,
-wyjaśnia znaczenie obchodów rocznic ważnych wydarzeń państwowych, XI

Mikołajki klasowe gry i zabawy integracyjne -uczeń potrafi zaplanować zabawę i aktywnie współdziałać w grupie, XII

Moje hobby prezentacja zbiorów kolekcjonerskich -uczeń jest świadomy swoich zainteresowań,
- rozumie potrzebę rozwijania zainteresowań w celu osiągnięcia sukcesu w przyszłości. XII

Pielęgnujemy tradycje rodzinne - uroczysta wigilia. wigilia klasowa -uczeń rozwija umiejętność współżycia w rodzinie,
-zna tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe, XII

.Jestem wrażliwy i tolerancyjny - kształtowanie postaw szacunku i godności dla osób starszych
i niepełnosprawnych.
pogadanka -wykazuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi,
-umie określić pojęcie niepełnosprawności ,
-umie scharakteryzować własną postawę wobec niepełnosprawności,
-potrafi zaplanować pomoc osobom niepełnosprawnym we własnym środowisku, I

Różnorodność technik pokonywania stresu pogadanka,
rozwiązywanie testu - rozumie, czym jest stres,
- jest świadomy, że stres może być siłą pozytywną (czynnik mobilizujący) lub negatywną,
- zna różne sposoby zapobiegania nadmiernemu stresowi i radzenia sobie z jego skutkami, I

Młodzieńcze ideały, problemy, niepokoje… -praca indywidualna (zabawa psychologiczna „Moja teczka”),
-dyskusja, -zna sposoby radzenia sobie z młodzieńczymi problemami,
- uczeń potrafi zaktywizować się w dążeniu do osiągnięcia przyjętych przez siebie ideałów, I

Semestralna samoocena -rozmowa,
- analiza ocen przedmiotowych
i semestralnych -uczeń potrafi dokonać samooceny i samokrytyki,
- dostrzega przyczyny trudności w nauce,
- chce przyjąć pomoc i dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi, I

„Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?” – dorastanie do miłości -rozmowa nauczająca -rozróżnia poszczególne rodzaje miłości,
-potrafi określić i wyrazić własne rozumienie miłości,
-posiada świadomość odpowiedzialności
w kontaktach z płcią przeciwną, II

Czy kompleksy utrudniają życie? psychozabawy -uczeń rozumie potrzebę poznawania siebie w celu rozwoju własnych umiejętności i pozytywnych uczuć, II

Jak mówić nie- trudna sztuka odmawiania -scenki rodzajowe ćwiczące umiejętność odmawiania,
-praca w grupach, -wie czym jest zachowanie asertywne,
-zna techniki odmawiania i umie je adekwatnie zastosować, III

Święto Kobiet gry i zabawy integracyjne -uczeń potrafi zorganizować się w celu przygotowania imprezy klasowej oraz zgodnie się bawić, III

Tolerancja sztuką życia w społeczeństwie warsztaty z pedagogiem szkolnym -uczeń potrafi wyrazić szacunek wobec postaw
i poglądów innych ludzi,
-jest tolerancyjny wobec odmienności innych, III

Obrzędy wielkanocne praca z tekstem źródłowym XVIII - wieczne
„Pamiętniki” Jędrzeja Kitowicza -uczeń potrafi opisać obrzędy i zwyczaje wielkanocne charakterystyczne w społeczeństwie staropolskim,
-potrafi je porównać ze zwyczajami współczesnymi,IV

Zanim zrobisz pierwszy krok - konsekwencje przyjmowania używek warsztaty - zna przyczyny i skutki nałogów,
- rozumie znaczenie poczucia własnej wartości,
-potrafi odmówić spożycia alkoholu czy zapalenia papierosa,
-dostrzega związki między stylem życia, a czyhającymi zagrożeniami,
-preferuje zdrowy styl życia, IV

Dyskusja nad filmem i książką dyskusja -dostrzega wartości książek dla potrzeb samorozwoju intelektualnego, V

Kampania antynikotynowa program profilaktyczny -uczeń zna negatywne konsekwencje palenia papierosów,
-potrafi odmówić zapalenia papierosa i zachęca do tego kolegów V

Racjonalne odżywianie się prezentacja i degustacja zdrowych potraw -rozumie potrzebę troski o swoje zdrowie.
-preferuje zdrowy styl życia, V

W plenerze, czyli o kulturze odpoczynku i rekreacji pogadanka - rozumie konieczność odpoczynku,
-zna sposoby właściwego i urozmaiconego odpoczynku,
-zna zasady prawidłowego zachowywania się na szlakach turystycznych, VI

Oceniamy miniony rok szkolny – co było dobre, a co złe, co zmienić na lepsze? pogadanka -uczeń umie zastosować samoocenę i samokrytykę swojego postępowania,
-potrafi wyciągnąć wnioski na przyszłość, VI
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 400


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.