Katalog

maria kowalczyk, 2015-01-20
otwock

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Program zajęć kulinarnych - szkoła specjalna, drugi etap edukacyjny.

- n +

PROGRAM ZAJĘC KULINARNYCH
Drugi etap edukacyjny
Szkoła specjalna
ROK SZKONY 2013/2014
PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ:


PROGRAM ZATWIERDZONY PRZEZ:


Cele główne :
•rozwijanie samodzielności i aktywności własnej uczniów,
•stymulacja wielozmysłowa
•rozwijanie funkcji poznawczych

Cele szczegółowe:
•utrwalanie podstawowych nawyków higienicznych i żywieniowych
•zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD
•usprawnienie techniki samodzielnego jedzenia
•zapoznanie z zasadami zachowania się przy stole
•nauka nakrywania do stołu
•doskonalenie sprawności manualnej, podczas wykonywania niektórych etapów w przygotowywaniu posiłków;
•zapoznanie z podstawowymi sprzętami kuchennymi
•rozwijanie mowy i bogacenie słownictwa
•wypracowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu
•kształtowanie umiejętności odraczania gratyfikacji
•rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
•wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie poczucia sprawstwa
•rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej
•rozwijanie spostrzegawczości
•rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowej, dotykowej
•rozwijanie i doskonalenie zmysłu smaku i zapachu podczas przygotowywania i smakowania przyrządzonych potraw
•kształtowanie umiejętności rozpoznawania i w miarę możliwości nazywania warzyw, owoców i innych artykułów spożywczych

Podczas zajęć realizowane są następujące treści nauczania
1.Umiejętności samoobsługi:
-kształtowanie sprawności niezbędnych w codziennym życiu dotyczących jedzenia i higieny,
-kształtowanie nawyków i postaw ogólnie akceptowanych w tym zakresie
2.Dbałość o zdrowie:
-utrwalanie podstawowych nawyków żywieniowych i higienicznych
-przyjmowanie prawidłowej pozycji ciała
3.Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem
-doskonalenie słownictwa ucznia i umiejętności formułowania wypowiedzi,
-doskonalenie wymowy.
4.Rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania:
-obserwacja rzeczywistości i na obrazkach
-manipulowanie przedmiotami i porządkowanie przedmiotów
-wyszukiwanie różnic i podobieństw oraz zauważanie zmian w otoczeniu
5.Ćwiczenia pamięci, szczególności dotykowej, ruchowej i słownej
6. Nauka czytania i pisania z wykorzystaniem ćwiczeń:
-]usprawniania koordynacji wzrokowo-ruchowej
7.Elementarne umiejętności matematyczne:
-porównywanie,
-porządkowanie zbiorów przedmiotów,
-mierzenie ciężaru, objętości, czasu
8. Poznawanie najbliższego otoczenia:
-sklepów, punktów usługowych
9.Poznawanie najbliższego środowiska społeczno-kulturowego
-wdrażanie do kulturalnego, społecznie akceptowanego sposobu bycia
10.Kształcenie techniczne:
-poznawanie materiałów, produktów codziennego użytku, ich właściwości i zastosowań
-korzystanie z prostych narzędzi
-korzystanie z urządzeń technicznych powszechnego użytku zgodnie z ich przeznaczeniem
Roczny plan pracy- (tematy poszczególnych zajęć) dostosowywany będzie do zmieniających się pór roku, świąt, zainteresowań uczniów. Tematy będą uzgadniane z osobami prowadzącymi zajęcia, wychowawcami oraz uczniami biorącymi w nich udział.

Przewidywane umiejętności wynikają z celów szczegółowych.
Skuteczność podjętych działań w ramach realizowanego programu będzie monitorowana poprzez obserwacje ucznia i notowanie spostrzeżeń.
Wyniki obserwacji posłużą do ewentualnej modyfikacji programu
Wyświetleń: 358


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.